zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Představujeme Ústav územního rozvoje v Brně

06.02.2012
Urbánní ekologie
Představujeme Ústav územního rozvoje v Brně

Konzultační středisko má za cíl sjednocovat postupy pro výkon státní správy při aplikaci stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Činností Konzultačního střediska, zahájené v říjnu 2006, byl Ministerstvem pro místní rozvoj pověřen Ústav územního rozvoje (ÚÚR).

Účelem Konzultačního střediska je poskytovat konzultační a metodickou pomoc krajským úřadůmWord document DOC, úřadům územního plánováníExcel document XLS a stavebním úřadům při plnění úkolů, které pro ně vyplývají ze stavebního zákona a touto pomocí jim usnadnit i činnost spojenou s vyřizováním dotazů, se kterými se na ně obrací veřejnost.

Tato internetová stránka ÚÚR umožňuje krajským úřadům, úřadům územního plánování a stavebním úřadům zasílat Konzultačnímu středisku dotazy, upozornění a náměty na poskytnutí odborných stanovisek k řešení problémů souvisejících s jejich činností. Konzultační středisko na ně reaguje formou písemných odpovědí - odborných názorů nikoli výkladů, ke kterým je oprávněn pouze soud.

Písemné odpovědi nejsou poskytovány fyzickým a právnickým osobám, které by se měly se svými konkrétními záležitostmi obracet na místně a věcně příslušné stavební úřady.

Dále Konzultační středisko reaguje na zasílané náměty uveřejňováním stanovisek, metodických návodů a doporučení MMR. Odborné veřejnosti jsou dále k dispozici informace v podobě otázek a odpovědí v rubrice 1000 otázek.

Další formou konzultační pomoci jsou pracovní semináře organizované ve spolupráci krajských úřadů s MMR a ÚÚR, určené pro pracovníky úřadů územního plánování a stavebních úřadů. Informace o seminářích a o jejich výsledcích jsou průběžně zveřejňovány v sekci Semináře.


Na základě vyhodnocení dosavadních zkušeností a poznatků z činnosti konzultačního střediska se ukazuje nezbytné sjednocovat výklady stavebního práva poskytované a uplatňované jednotlivými složkami veřejné správy. K tomuto účelu slouží rubrika Judikatura.

Postupy v činnosti stavebních úřadů a v územně plánovací činnosti úřadů územního plánování a pořizovatelů sjednocují příslušné krajské úřady v rámci svého metodického vedení. Krajské úřady jsou metodicky vedeny Ministerstvem pro místní rozvoj.


Konzultační středisko není určeno pro dotazy právnických, fyzických a soukromých osob, k jejichž zodpovězení je nezbytná znalost konkrétních podmínek a skutečností. Konzultační středisko proto doporučuje tazatelům z řad veřejnosti, aby své dotazy, v zájmu jejich urychleného vyřízení, adresovali přímo věcně a místně příslušným stavebním úřadům, úřadům územního plánování, resp. krajským úřadům, do jejichž kompetencí tato odborná pomoc veřejnosti patří, nebo využili zde publikovaných odpovědí v rubrice 1000 otázek.

Pro veřejnost je určen leták Občan a územní plánování. Případné náměty k tomuto dokumentu je možno zasílat na adresu: rozmanova@uur.cz.

Kontakt:Jakubské nám. 3, PO BOX 234, 601 00 Brno
Tel.: 542 423 111
Fax: 542 214 705
e-mail: sekretariat@uur.cz

ZDROJ: Ústav územního rozvoje

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí