zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

RozVerky Ekologického institutu Veronica

05.02.2012
Obecné
RozVerky Ekologického institutu Veronica

Tyto RozVerky obsahují:

1. Hledáme projektového manažera/ku do Hostětína
2. Požádejte o podporu Nadaci Veronica
3. Rozbíháme komunitou podporované zemědělství v Brně
4. Mapa ukáže úřadům a institucím, kde všude se chovají ekologicky
5. Vědci varují - extrémních projevů počasí přibude
6. Novinky v e-obchodě Ekologického institutu Veronica
7. Zveme Vás
8. Zvou Vás jiní
9. Nabídka zaměstnání

-----------------------------------------------
1. Hledáme projektového manažera/ku do Hostětína

Ekologický institut Veronica vyhlašuje výběrové řízení na místo projektového managera/ky do Hostětína. Věcné a finanční řízení činností a projektů, příprava projektů a zakázek, podíl na strategickém směrování organizace. Přihlášky do 22. 2., podrobnosti na http://hostetin.veronica.cz/novinky/33/

----------------------------------------------------------------------------
2. Požádejte o podporu Nadaci Veronica

Nejpozději 1. 2. můžete odeslat žádost o podporu z programu Společně pro Brno, ve kterém budou rozdělovány výnosy obchodů Nadace Veronica. Cílem programu je zvyšování sounáležitosti lidí s místy, kde žijí, povzbuzení k jejich vlastní aktivitě a zájmu o okolí, posilování komunitních vztahů zapojováním veřejnosti, zvyšování kvality životního prostředí a rozvoj společenského a kulturního života. Rozděleno bude cca 330 tisíc Kč. Doporučená výše žádané částky do 20 tisíc Kč. Více na http://nadace.veronica.cz/?Aktualni-uzaverky

----------------------------------------------------------------------------
3. Rozbíháme komunitou podporované zemědělství v Brně

Komunitou podporované zemědělství je partnerství mezi zemědělcem a skupinou spotřebitelů, které v mnoha zemích světa umožňuje rozvoj rodinných farem hospodařících ekologicky. 21. 1. jsme pořádali seminář, na kterém představili 50 účastníkům své zkušenosti hosté z Německa a Anglie. Podívejte se na komentovanou fotogalerii, zápis ze semináře či volně sdílejte úvodní prezentaci. Nezůstáváme ale jen u slov - rozbíháme skupinu "Podporujme svého sedláka" pro zájemce z Brna, kteří chtějí získat kvalitní potraviny na celou sezónu. Plánovací schůzky se sedláky se konají 6. a 20. 2. Více na http://www.veronica.cz/bio

----------------------------------------------------------------------------
4. Mapa ukáže úřadům a institucím, kde všude se chovají ekologicky

Databáze příkladů dobré praxe environmentálně šetrného provozu pomůže úřadům a institucím na cestě k ekologičtějšímu provozu. Přehlednou mapu s prvními 20 příklady představuje Ekologický institut Veronica a Síť ekologických poraden, http://www.veronica.cz/dobrapraxe

----------------------------------------------------------------------------
5. Vědci varují - extrémních projevů počasí přibude

Pokud nezačneme snižovat emise skleníkových plynů, některé oblasti se stanou zcela neobyvatelnými a lidé si budou muset hledat nové domovy. K tomu se přidají častější, intenzivnější a méně předvídatelné vlny veder, sucha a záplavy, ale také stoupající hladina moří. Další ze závěrů zprávy Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) čtěte na http://www.zmenaklimatu.cz/tiskove-zpravy/vedci-varuji-extremnich-projevu-pocasi-pribude-2.html

----------------------------------------------------------------------------
6. Novinky v e-obchodě Ekologického institutu Veronica

Otočné kolečko - rádce pro pěstování zeleniny a ovoce
Praktické otočné kolečko poradí, jakou zeleninu či ovoce lze pěstovat v kombinaci s jinými druhy. Tohoto pomocníka pro každou zahradu můžete objednávat na http://www.veronica.cz/?id=4&i=1541&id_kat=0

Fair trade
Fair trade od Davida Ransoma je první česky vydanou knihou o spravedlivém obchodu na českém trhu. Více info o fair trade se dozvíte na http://www.veronica.cz/?id=214, knihu můžete zakoupit přes http://www.veronica.cz/?id=4&i=1543&id_kat=0. Fair trade kávu, čaj, kakao, čokoládu, cukr a koření seženete v naší Ekologické poradně Veronica na Panské 9.

-----------------------------------------------------------------------------
7. Zveme Vás

1. 2. - Škola ptačího zpěvu, aneb co nám lítá nad hlavami II. - Brno - 17-19 hod.
Jak poznat ptáky v Brně podle zpěvu? Tentokrát sojka, kavka, havran, straka, krkavec, vlaštovka, jiřička. Zve občanské sdružení Ornix, více na http://www.veronica.cz/?id=3&i=928&detail=ano

4. 2. - Volební shromáždění jihomoravských ČSOP - Brno - 10-13 hod.
Zveme zástupce základních organizací Českého svazu ochránců přírody na volební shromáždění, které se koná před celostátním sněmem ČSOP na Panské 9, kontakt: yvonna.gailly@veronica.cz, 542 422 758, 777 323 792

6. 2. - Podporujme svého sedláka - plánovací schůzka s ekofarmáři - Brno - 17-19 hod.
Přijďte se podílet na vzniku první brněnské skupiny komunitou podporovaného zemědělství - partnerství mezi zemědělcem a spotřebiteli, http://www.veronica.cz/?id=3&i=936&detail=ano

7. 2. - Globální změna klimatu: fakta a fikce - Ostrava - 9,30-16 hod.
Seminář shrnující důležité aspekty problematiky změny klimatu - vědecké poznání, predikce pro území ČR, českou i mezinárodní politiku, lidské zdraví a praktické návrhy ekologických organizací,
http://www.veronica.cz/?id=3&i=913&detail=ano

8. 2. - Globální změna klimatu: fakta a fikce - Olomouc - 9,30-16 hod.
Seminář shrnující důležité aspekty problematiky změny klimatu - vědecké poznání, predikce pro území ČR, českou i mezinárodní politiku, lidské zdraví a praktické návrhy ekologických organizací,
http://www.veronica.cz/?id=3&i=914&detail=ano

8. 2. - Škola ptačího zpěvu, aneb co nám lítá nad hlavami III. - Brno - 17-19 hod.
Jak poznat ptáky v Brně podle zpěvu? Tentokrát zvonek, pěnkava, stehlík, červenka, špaček. Zve občanské sdružení Ornix, více na http://www.veronica.cz/?id=3&i=929&detail=ano

seminář Pasivní domy
9. 2. Zlín, 29. 2. Olomouc, 7. 3. Hradec Králové, 8. 3. Pardubice-Rybitví
Navštivte některý ze seminářů a dozvíte se jak fungují pasivní domy, jaké jsou novinky ve stavebnictví či jak stavět z přírodních materiálů. Semináře jsou určeny pro všechny, kteří se zajímají o úspory energií nebo uvažují o stavbě či rekonstrukci domu a chtějí výrazně snížit náklady na vytápění, více na http://www.veronica.cz/?id=167&i=132

14. 2. - Setkání přátel přírodních zahrad: staré a krajové odrůdy na zahrádkách - Brno - 17-19 hod.
Staré a krajové odrůdy jsou kulturním dědictvím, které vzniklo dlouhodobou spoluprací člověka s přírodou. Jak a proč je dnes pěstovat na zahrádkách? O své zkušenosti se podělí Petr Dostálek z o.p.s. Gengel, http://www.veronica.cz/?id=3&i=945&detail=ano

15. 2. - Škola ptačího zpěvu, aneb co nám lítá nad hlavami IV. - Brno - 17-19 hod.
Jak poznat ptáky v Brně podle zpěvu? Tentokrát hrdlička, holub, rorýs, vrabec a rehek. Zve občanské sdružení Ornix, více na http://www.veronica.cz/?id=3&i=930&detail=ano

16. 2. - Přírodní infrastruktura - ÚSES (Zelený čtvrtek) - Brno - 17-19 hod.
Druhová pestrost dřevin v biokoridorech a biocentrech - lze vysazovat druhy z červeného seznamu? Úvodní slovo Ludmila Bínová, Luboš Úradníček, http://www.veronica.cz/?id=3&i=919&detail=ano

17. 2. - Liška Tupouška aneb Pytlákova schovanka - Brno - 18,30-23,45 hod.
Veroničí divadelní soubor VERDIS uvádí premiéru experimentální opery Mojmíra Vlašína a Báry Stáňové z prostředí handicapovaných zvířat. Součástí žraut, cimbálová muzika Veronica a aukce neuměleckých předmětů, jejíž výtěžek bude věnován Kosence na sanaci škod po nedávném požáru. Více na http://www.veronica.cz/?id=3&i=938&detail=ano

20. 2. - Podporujme svého sedláka - plánovací schůzka s ekofarmáři - Brno - 17-19 hod.
Přijďte se podílet na vzniku první brněnské skupiny komunitou podporovaného zemědělství - partnerství mezi zemědělcem a spotřebiteli, http://www.veronica.cz/?id=3&i=944&detail=ano

23. 2. - Užovky stromové na moravských lokalitách - Brno - 17-19 hod.
S nejnovějšími výsledky pozorování užovky v NP Podyjí a CHKO Bílé Karpaty Vás seznámí Mojmír Vlašín a Blanka Mikátová, více na http://www.veronica.cz/?id=3&i=908&detail=ano

-----------------------------------------------------------------------------
8. Zvou Vás jiní

www.odkomunity.sk a www.odkomunity.cz - místo, kde si lidé pomáhají
Nedávno vzniklý česko-slovenský server pro půjčování věcí. Podporuje dobré vztahy mezi lidmi a schopnost nezištně si pomoct, eliminuje plýtvání zdroji a penězi na nákup nových věcí.

1.-2. 2. - Kurz navrhování pasivních domů III. - Dubňany
http://www.pasivnidomy.cz/akce/kurz-navrhovani-pasivnich-domu.html

9. 2. - Konzultační seminář o pasivních domech pro pokročilé - Praha
http://www.pasivnidomy.cz/akce/konzultacni-seminare-o-pasivnich-domech-pro-pokrocile-v-lednu-a-unoru-2012.html

9.-10. 2. - Ustavení Regionálního centra expertizy - Ústí nad Labem
Na mezinárodní seminář ke vzniku 1. regionálního centra expertízy ke vzdělávání pro udržitelný rozvoj v ČR zve Centrum pro otázky životního prostředí a Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, více na http://mosur.czp.cuni.cz/index.php/cz/udalosti/seminare/53-mezinarodni-seminar-k-ustaveni-rce-regionalniho-centra-expertizy

únor - duben - Víkendové semináře Přírodní stavitelství - Praha, Ostrava, Brno, Vrbovce
http://www.stastnedomy.cz/index.asp?section=kalendar-akci

do 7. 4. - Messel on Tour - Moravské zemské muzeum, Brno - 16-19 hod.
Výstava 125 originálů zkamenělin z německé lokality Messel pod ochranou UNESCO. Vedle savců je věhlasná nálezy ptáků, krokodýlů, hadů, žab i hmyzu. Otevírá okno do historie Země krátce po zániku dinosaurů, kteří na Zemi vyhynuli před 65 miliony let a zanechali volné ekologické niky pro vývoj savců. Více na http://www.mzm.cz/palac-slechticen/messel/

květen - červen - Balíček workshopů o permakultuře - Hostišová u Zlína
Permakultura a práce s kamenem, výtvarné využití hlíny, nízkoenergetické domy z přírodních materiálů, venkovní hliněné prostorové objekty, více na http://www.baobaby.org/aktualne/

-----------------------------------------------------------------------------
9. Nabídka zaměstnání

Nadace Veronica hledá účetní/ho na 1/2 úvazek
Podrobně na http://nadace.veronica.cz/?Aktuality-detail&newsid=0000211

O.s. PermaLot hledá pěstitele zeleniny - zelináře, vč. zpracování, prodeje a marketingu
Místo Podolí u Bouzova, více na http://permalot.org/en/prilezitost-pro-permakulturniho-zelinare

Veřejná služba pro Nadaci Veronica
Lidem, kteří jsou dlouhodobě evidováni na úřadu práce a mají povinnost veřejné služby, nabízíme řešení: veřejnou službu si můžete splnit smysluplnou prací pro Nadaci Veronica nebo spřátelenou neziskovou organizaci. Veřejná služba je od letošního roku povinná pro ty, kteří jsou na Úřadě práce evidováni více jak rok (dobrovolně je možné se do ní zapojit již po dvou měsících v evidenci). Kontakt: nadace@veronica.cz (pokud můžete, přiložte životopis), 731 979 005

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí