zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Ostrava - Půl milionu nových stromů pro snížení prašnosti

10.02.2012
Ovzduší
Příroda
Urbánní ekologie
Ostrava - Půl milionu nových stromů pro snížení prašnosti

Do roku 2015 bude na území Statutárního města Ostravy vysazeno více než půl milionu nových stromů a keřů. Stane se tak v rámci městských a obvodních projektů za více než 200 milionů korun. Podstatou všech projektů je výsadba zeleně/dřevin a jejich regenerace pomocí pěstebních opatření (kácení, ošetření, ořezy, apod.) v četných lokalitách města. Regenerovaná plocha bude mít rozlohu 337 ha, nově zakládaná plocha pak 116 ha. Cílem projektů je snížení možnosti rozptylu znečišťujících látek - snížení prašnosti a částečně k jejich záchytu a tím zlepšení kvality ovzduší (příklad uveden v tabulce).
Snížení prašnosti (%)
Snížení prašnosti (t/rok)
Izolační zeleň města Ostravy - projekt 01
8
5,5
Izolační zeleň města Ostrava - projekt 02
8
20,15
Izolační zeleň města Ostrava - projekt 03
12,5
7
V současnosti se jedná celkem o 19 projektů, které lze rozdělit do 3 fází dle jejich aktuálního stavu:
Před akceptací (= projekt předán ke kontrole řídícímu orgánu k formálnímu hodnocení a hodnocení přijatepnosti) - 4 projekty; Po akceptaci (= projekt postupuje k věcnému hodnocení - "bodování") - 9 projektů ; Realizace (= výběrová řízení, realizace stavby, atd.) - 6 projektů.
Celkové náklady projektu dosahují 258 133 026 Kč, přičemž dotace z operačního programu životní prostředí je ve výši 227 191 721 Kč a z rozpočtu města tedy na tuto akci půjde 29 703 822 Kč.
"Regenerace a výsadba nové zeleně na území města se tak stává dalším významným krokem v boji za zlepšení životního prostředí v Ostravě. Jsem rád, že díky tomuto projektu se Ostrava udrží na špici nejzelenějších měst v České republice," říká náměstek primátora Dalibor Madej.

Přehled projektů dle fází:
Projekty před formální akceptací
Akceptované projekty
Projekty schválené SFŽP
Izolační zeleň města Ostravy - projekt 01.
Regenerace sadu J. Jabůrkové, Ostrava - Vítkovice
Obnova zeleně v Ostravě - Radvanicích
Izolační zeleň města Ostravy - projekt 02.
Zajištění prostorové stability systému zeleně statutárního města Ostrava
Regenerace zeleně hřbitova - Ostrava - Zábřeh
Izolační zeleň města Ostravy - projekt 03.
Realizace vybraných prvků ÚSES na území statutárního města Ostrava - 1.etapa, část A, B
Sadové úpravy na hřbitově v Bartovicích
Zelená Osa Vítkovic
Revitalizace významných krajinných prvků - park v Ostravě - Porubě
Obnova lesoparku - Matuškův park
Revitalizace zeleně v Ostravě - Porubě I.
Rekonstrukce parku u kostela sv. Anny v Polance nad Odrou
Revitalizace zeleně hřbitova v Polance nad Odrou
Obnova aleje v Nové Vsi
Regenerace plocha zeleně 29.dubna x středisko ODRA
Regenerace zeleně v oblasti ul. Lumírova- k.ú. Výškovice
V letošním roce bude ukončeno 5 projektů, z cca 8% celkových nákladů a započne realizace 9 projektů, která bude pokračovat převážně v letech 2013 - 2014. V roce2013pakzapočne realizace posledních 4 projektů, z nichž 2 budou ukončeny v roce 2013 a další v roce 2014. Nástin realizace je podmíněn výsledky výběrových řízení na zhotovitele, procesem hodnocení a kontroly na Státním fondu životního prostředí, počasím (vegetačním obdobím) a také úspěšností odstraňování invazivních druhů dřevin.
Andrea Vojkovská
Tisková mluvčí MMO
737 225 300

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí