zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Zeleň - symbol moderní obce Správný strom na správné místo

24.02.2012
Urbánní ekologie
Zeleň - symbol moderní obce Správný strom na správné místo

Není obce, v níž by nerostly stromy, keře nebo která by neměla travnatou plochu. Péče o zeleň by proto měla být nedílnou součástí práce samosprávy každé obce.

Zeleň, zvláště pak stromy, se v čase vyvíjejí - a podobně jako stavby se musejí kontrolovat a udržovat.

Zejména starší stromy uvnitř obcí či podél obcemi spravovaných komunikací je nutné důkladně kontrolovat, protože mohou představovat riziko pro občany. Týká se to hlavně těch případů, kdy v minulosti nebyl pro dané místo vybrán správný druh, zanedbávala se péče o stromy nebo se povětrnostními podmínkami, případně lidskou činností zhoršil jejich zdravotní stav či narušila jejich statika.

SPOLUPRÁCE S ODBORNÍKY BY SE NEMĚLA PODCEŇOVAT

Jakmile je rozhodnuto o kácení, obvykle se řeší, jakou dřevinu zvolit pro novou výsadbu. Radnice někdy tuto fázi zanedbávají. Přitom výsadbě nevhodné dřeviny lze předejít konzultací záměru se zahradním architektem a zpracováním samotného projektu odborníky. Budou to účelně vynaložené peníze, protože vysazené stromy, na daném místě dobře porostou, v dospělosti budou mít odpovídající rozměry, ušetří se na péči o ně a nebude zkrácena ani jejich životnost.

Týká se to hlavně ozeleňování náměstí, návsí, ulic, parků a jiných významných veřejných prostranství. Zahradní architekt posoudí stanoviště a podle požadavků vybere odpovídající dřeviny. Na druhou stranu ne pro každou výsadbu je třeba volit služby zahradního architekta, na drobnější výsadby by si měla obec se svými spolupracovníky vystačit sama, například u výsadeb v menších parčících, podél polních cest či třeba při osázení školní zahrady.

Možností, jak vybrat správný strom, je celá řada. Rozhodující je konečná velikost stromu včetně jeho kořenového systému. Podstatné jsou také klimatické podmínky stanoviště. V úvahu je nutné brát případné působení posypových solí při výsadbě u komunikací. Jiný sortiment bude vhodný do obytných částí, jiný u výsadeb směřujících do krajiny. Kritérií může být ještě mnohem více.

HRST PŘÍKLADŮ VHODNÝCH TYPŮ DŘEVIN PRO RŮZNÉ VÝSADBY

Nyní je možné pro výsadbu stromů vybírat ze stovek druhů a kultivarů. Uvedu proto jen některé příklady určitých typů dřevin, které se hodí pro různé výsadby.

Vzhledem k prostorovým podmínkám našich obcí se často vyhledávají stromy s malou, tedy štíhlou či kulovitě rostoucí korunou. Mezi nejčastěji vysazované s kulovitou korunou patří javor mléč 'Globosum' (Acer platanoides 'Globosum'), trnovník akát 'Umbraculifera' (Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera'), višeň křovitá 'Globosa' (Prunus fruticosa 'Globosa'), kulovité jasany, kulovitý platan a další. Vyznačují se kompaktně rostoucí velmi hustě větvenou korunou. Pro podobu stromu se musejí štěpovat na podnož zpravidla na podchodnou výšku 2,2 m, někdy na 2,5 m. U štíhle rostoucích dřevin jsou oblíbené třeba javor mléč 'Columnare' (Acer platanoides 'Columnare'), javor babyka 'Elegant' (Acer campestre 'Elegant'), třešeň Hillierova 'Spire' (Prunus hillierii 'Spire'), třešeň pilovitá 'Amanogawa' či 'Sunset Boulevard' (Prunus serrulata 'Amanogawa', 'Sunset Boulevard') nebo štíhlá forma dubu letního 'Fastigiata Koster' (Quercus robur 'Fastigiata Koster'). Společným znakem je úzká koruna slo upovitého nebo úzce trychtýřovitého tvaru.

Stromy s kulovitou nebo štíhle rostoucí korunou jsou ideální pro výsadbu do úzkých ulic a menších prostranství.

Naopak do parků, podél komunikací s dostatkem místa, k velkým stavbám a ozelenění velkých ploch se hodí mohutné vzrůstné stromy, dosahující velkých rozměrů na výšku i na šířku. Typickými stromy jsou dub letní (Quercus robur), lípa velkolistá (Tilia platyphyllos), javor klen (Acer pseudoplatanus), topoly (Populus), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) nebo platan javorolistý (Platanus acerifolia) včetně vzrůstných kultivarů těchto stromů.

Do parků se hojně vysazují i netradiční stromy, které přitahují pozornost návštěvníků. Za zmínku stojí liliovník tulipánokvětý (Liriodendron), javor červený (Acer rubrum), jerlín japonský (Sophora japonica), dub bahenní (Quercus palustris) z opadavých jehličnanů pak jinan dvoulaločný (Ginkgo biloba), metasekvoje čínská (Metaquoia glyptostroboides). Z převislých forem nechybí téměř v žádném parku buk lesní 'Pendula' (Fagus sylvatica 'Pendula') a smuteční forma vrby (Salix alba 'Tristis').

Aby zeleň působila přitažlivě během celého roku, lze zvolit stromy nápadné svými květy, listy, případně plody. Výběr je široký - od malokorunných stromů až po velké. Bohatostí květů bílé a růžové barvy vynikají okrasné třešně (Prunus), které ještě na podzim předvedou svou krásu v podobě barvících se listů. Okrasné jabloně (Malus) nabízejí různé tvary a velikosti korun s barevnou škálou květů, od bílé až po růžovofialovou. Na podzim zazáří různě velkými a barevnými jablíčky, která často dlouho drží na stromě. Z běžně vysazovaných stromů mohu třeba uvést hlohy (Crataegus), s výraznými květy, neplodící či naopak hlohy s nápadnými plody. Z dalších dřevin ještě jírovce (Aesculus) s velkými vzpřímeně rostoucími květenstvími, zejména pak červenokvětý Aesculus carnea 'Briotii', který není náchylný na klíněnku jírovcovou.

NA CO JE DOBRÉ ROVNĚŽ PAMATOVAT

Prostředí s určitou koncentrací soli, hlavně podél frekventovaných komunikací, dobře snášejí javory babyky (Acer campestre), duby (Quercus), jasany (Fraxinus), dřezovce (Gleditsia) nebo akáty (Robinia). Většina ostatních stromů je vůči zasolení citlivá nebo velmi citlivá.

Jiné stromy zase bude možné použít pro výsadbu do zadlážděných prostor náměstí a ulic. Příkladem mohou být hlohy, platany, akáty, lípy (Tilia) nebo jilmy (Ulmus). Je však třeba vědět, že zadláždění výrazně omezuje schopnost přijímat vodu a živiny dané menším množstvím srážek a často omezeným prostorem pro kořenový systém. Při řešení tohoto druhu výsadby je důležité nejen vybrat správný druh, ale hlavně zajistit dostatek vody a co nejlepší podmínky pro dobrý růst v oblasti kořenů.

Poslední dobou se z iniciativy obcí či s dotační podporou uskutečňují projekty výsadeb zeleně směřující do krajiny. Ať již jde o výsadby podél vodotečí, stávajících polních cest, nebo nově budované v rámci pozemkových úprav či třeba cyklostezek. Přitom se uplatňují tradiční domácí dřeviny, jako jsou bříza bílá, dub letní, habr obecný, třešeň ptačí, jasan ztepilý, javory babyky, mléče, kleny, do vlhkých míst pak olše lepkavá, vrba bílá, střemcha obecná. V rámci těchto projektů se vysazují i starší odrůdy ovocných stromů. Při výsadbě do krajiny nesmíme kromě kvalitní výsadby opomenout důkladné ukotvení stromů a kmeny ochránit proti poškození zvěří.

Obvykle se stává, že je třeba posuzovat více faktorů najednou, aby se zvolil správný strom na dané stanoviště. Kromě samotného výběru, velikosti a kvality výpěstků pro dobré ujmutí a následný růst hraje velkou roli i kvalita samotné výsadby a povýsadbové péče.

ZELEŇ PADNE DO OKA JAKO PRVNÍ

Jistěže samospráva řeší mnoho projekčně, investičně i administrativně často náročnějších problémů, než je péče o zeleň. Jenže právě zeleň je vždy a okamžitě vidět, dotýká se našeho každodenního života a utváří ráz sídla. Obyvatelé obce vnímají zeleň v průběhu celého roku. Na jaře vidí, jak raší listy, v květnu ucítí vůni z rozvíjejících se květů, v létě se mohou schovat do stínu pod korunou stromu, na podzim upoutají jejich pozornost zbarvující se a opadávající listy, zatímco v zimě zase obdivují křehkou krásu ledových krystalků na větvích.

Upravenost a úroveň péče o zeleň je proto významnou vizitkou obce a součástí nejbližšího životního prostředí občanů.

ZDENĚK MÁLEK
ARBOEKO s. r. o.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí