zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

XXXV. výzva OPŽP - prioritní osa 3

20.02.2012
Energie
Ekologické stavění, bydlení
Vytápění, zateplení
XXXV. výzva OPŽP - prioritní osa 3

Oblast podpory - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky XXXV. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci OPŽP. Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 3 jsou přijímány od 29. února do 30. dubna 2012. Alokace na schválené projekty v rámci prioritní osy 3, oblasti podpory 3.2 je vyhlášena ve výši 2,5 mld. Kč, z toho na podoblast podpory 3.2.2 ve výši max. 50 mil. Kč.

Žádosti o podporu (kritéria přijatelnosti, způsobilé výdaje) musí být v souladu s Programovým dokumentem OPŽP, Implementačním dokumentem OPŽP a výzvou pro podávání žádostí.

Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedeny v aktuálním znění Směrnice MŽP č. 3/2011 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z OPŽP včetně spolufinancování ze SFŽP ČR.

Dále upozorňujeme žadatele na další specifikace výzvy:

- Žádost je možné elektronicky odeslat prostřednictvím IS BENE-FILL od 0:00 prvního dne lhůty stanovené pro příjem žádostí, tj. výzva bude v IS otevřena o půlnoci z 28. na 29. února.
- Výzva může být uzavřena dříve než 30. dubna 2012, a to v případě, že celkový objem požadované dotace u písemně došlých žádostí dosáhne 1,5 násobku alokace, tj. 3,75 mld. Kč.
- Povinnou přílohou žádosti je Energetický štítek obálky budovy vč. Protokolu k energetickému štítku obálky budovy dle normy ČSN 730540-2 ve znění z října 2011.
- Z důvodu potvrzení nároku na bonifikaci projektů v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší je nutné zvláštní přílohou doložit GPS souřadnice zdroje vytápění řešené budovy.

Text XXXV. výzvy, Hodnotící kriteria XXXV. výzvy, Mapy imisní zátěže

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí