zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nový veletrh BIOMASA na brněnském výstavišti

21.02.2012
Energie
Zemědělství
Les
Nový veletrh BIOMASA na brněnském výstavišti

Trojici brněnských agrárních veletrhů TECHAGRO, ANIMAL VETEX a SILVA REGINA rozšíří zcela nový veletrh BIOMASA zaměřený na obnovitelné zdroje energie v zemědělství a lesnictví. Čtyřlístek veletrhů se v Brně uskuteční 31.3. - 4.4. 2012.

Téma obnovitelných zdrojů je součástí doprovodného programu veletrhu TECHAGRO již od roku 2006. Využívání alternativních zdrojů energií, zejména pak energetické využívání zbytkové i záměrně pěstované biomasy je celosvětově dlouhodobě aktuální a zájem ze strany firem i návštěvníků se rok od roku zvyšuje, proto došlo k rozhodnutí obor BIOMASA povýšit na samostatný veletrh. Důležitá je přitom časová souběžnost s veletrhy TECHAGRO a SILVA REGINA, se kterými má "společného jmenovatele" - obhospodařování krajiny a využívání přírodních zdrojů.

Návštěvníkům by měl nový veletrh umožnit seznámit se na jednom místě s celými technologickými řetězci od získávání zbytkové biomasy, či jejího záměrného pěstování, přes její úpravu, dopravu a skladování až k vlastnímu energetickému využití. Rámec tradičního mezinárodního veletrhu přitom dává šanci na srovnávání na širší, než národní úrovni. Pro vystavovatele by mělo být hlavní výhodou prezentovat na jednom místě a ve stejný čas exponáty či know-how, které jsou součástí zemědělských či lesnických technologií a současně akcentují možnosti energetického využití biomasy.

Stroje a technologie v chodu

Návštěvníky všech veletrhů vždy přitahují ty exponáty, které jsou v činnosti a umožňují tak získání jasné představy o jejich funkci. Proto budou součástí veletrhu BIOMASA nejen expozice vystavovatelů v pavilonu P, ale i venkovní prezentace chodu ucelených technologických řetězců, a to v časové posloupnosti, jak na sebe v provozu navazují. Divácky nejatraktivnější jsou vždy ukázky štěpkování a drcení klestu a pilařských odpadů. K vidění budou i ukázky řezání a štípání palivového dříví, briketování a peletování dřevních a rostlinných materiálů atd.

Jedním z organizátorů nového veletrhu je i Prof. Ing. Vladimír Simanov, CSc. emeritní profesor Mendelovy Univerzity v Brně, významně se podílí na organizaci odborných seminářů a workshopů v průběhu veletrhu. Dle jeho slov bude zaměření doprovodného programu Biomasa pestré a záměrně nebude vyzdvihnuto pouze jediné téma. "Počítáme s tím, že vystoupení budou věnována různým tématům, od všeobecných informací na národní úrovni, přes prezentaci praktických zkušeností, až k novým teoretickým poznatkům. Velké úsilí věnujeme získání zahraničních přednášejících, pro názorné srovnání úrovně bioenergetiky u nás a našich sousedů. Pestrost témat tak každému zájemci o doprovodný program umožní, aby si podle rozvrhu přednášek vybral, z jeho pohledu ideální den pro návštěvu Brna", upřesnil profesor Simanov.

Na padesát expozic vystavovatelů veletrhu Biomasa najdou návštěvníci v pavilonech P a D.

Doprovodný program

29.3. - 30.3. 2012, čtvrtek - pátek

MENDELTECH INTERNATIONAL 2012 - mezinárodní vědecká konference
Program konference je zaměřen na prezentaci současných vědecko-výzkumných a nových provozních poznatků z oblasti bezpečné exploatace techniky v procesech biotechnických soustav, aplikací inovativních technologií snižujících negativní zátěž životního prostředí a z jejich transferu do praxe.
Konference by měla přispět k dalšímu prohloubení vzájemné spolupráce univerzitních pracovišť a spolupráce univerzitních pracovišť a subjektů podnikatelské sféry na mezinárodní úrovni.
Odborný garant a organizátor: Mendelova univerzita v Brně
Místo konání: Rybniční zámeček v Lednici, Mendelova univerzita v Brně
Vstup: pozvánky

31.3.2012, sobota

9.30 hod
Slavnostní zahájení veletrhů
spojené s předáváním ocenění soutěží o nejlepší exponáty grand prix techagro, grand prix animal vetex, grang prix silva regina, GRAND PRIX BIOMASA
Místo konání: pavilon A- Rotunda

9.30 hod - 15.00 hod
LESNÍ BIOMASA V ČESKÉ REPUBLICE A VE SVĚTE

mezinárodní konference, kterou pořádá Mendelova univerzita v Brně. Převážně zahraniční řečníci seznámí posluchače s koncepcí využívání lesní biomasy v zemích Evropy, ale i v Kanadě nebo Austrálii.
Odborný garant a organizátor: Mendelova univerzita v Brně
Místo konání: pavilon P, přednáškový sál P4
Vstup: volný

19.00 hod.
Společenský večer veletrhů Techagro, Animal Vetex, Silva Regina, Biomasa
Organizátor: Veletrhy Brno a.s.
Místo konání: pavilon A, sál Rotunda
Vstup: pozvánky

2.4.2012, pondělí

10:00 - 13:30 hod
Biomasa - sektor zemědělství
Bioplynové transformace

Odborný garant: Prof. Ing. Jan Mareček DrSc., Prof. Ing. Bořivoj Groda
Organizátor: Mendelova univerzita v Brně, Agrointeg s.r.o.
Místo konání: pavilon P, sál P4, sekce c,d
Program:
Strukturální nerovnováha - prezident AK ČR Ing. Jan Veleba

13.00 - 16.00 hod
Biomasa - sektor zemědělství
Odpadní a zbytková biomasa
Odborný garant: Ing. Josef Šrefl
Organizátor: Mendelova univerzita v Brně, Agrointeg s.r.o.
Místo konání: pavilon P, sál P4, sekce c,d

10.00 - 14.00. hod
Biomasa - sektor lesnictví

Mezinárodní zkušenosti regionálního využívání lesní energetické biomasy

Odborný garant: Prof. Ing. Vladimír Simanov, Ing. Stanislav Václavek, Ing. Jan Příhoda
Místo konání: pavilon P, sál P4, sekce a, b

3.4. 2012, úterý


10:00 - 14:00 hod
Biomasa - sektor zemědělství
Motorová biopaliva

Odborný garant: Ing. Petr Jevič, Prof. Ing. Jan Mareček, DrSc.
Organizátor: Mendelova univerzita v Brně
Místo konání: pavilon P, sál P4, sekce c,d

10.00 - 15.00 hod
Biomasa - sektor lesnictví
Šance energetické lesní biomasy v jejím regionálním využívání a spotřebě

Odborný garant: Prof. Ing. Vladimír Simanov, Ing. Stanislav Václavek, Ing. Jan Příhoda
Místo konání: pavilon P, sál P4, sekce a,b

9.00 - 12.00 hod
Workshop k semináři Energetické využívání rychle rostoucích dřevin
Odborný garant: CZ Biom - České sdružení pro biomasu
Organizátor: CZ Biom - České sdružení pro biomasu
Místo konání: kongresové centrum, přednáškový sál B

9.00 - 12.30 hod
Valná hromada CZ BIOM

Organizátor: CZ Biom - České sdružení pro biomasu
Místo konání: kongresové centrum, přednáškový sál C
Vstup: pozvánky

4.4.2012, středa

9.00 - 16.00 hod
Mezinárodní konference o bioplynu
Odborný garant a organizátor: CZ Biom
Místo konání: pavilon P, přednáškový sál P1
Vstup: volný

10.00 - 14.00 hod.
Biomasa - sektor lesnictví a zemědělství
Termochemická konverze

Odborný garant: Prof. Ing. Vladimír Simanov, Ing. Stanislav Václavek, Ing. Jan Příhoda za lesnickou sekci, Prof. Ing. Jan Mareček DrSc. za zemědělskou sekci
Místo konání: pavilon P, sál P4

31.3. - 4.4.2012 (DENNĚ)

9:00 - 18:00

Lesní pedagogika
Doprovodný program zaměřený na představení myslivecké a lesnické tématiky dětem
Odborný garant: Mendelova univerzita, Česká zemědělská univerzita, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Vojenské lesy a majetky SR š.p., Českomoravská myslivecká jednota, o.s.
Organizátor: Veletrhy Brno, a.s.
Místo konání: pavilon Z
Vstup: volný

10.00, 12.00,14.00,16.00 hod.
Ukázky zpracování biomasy - zaměření drcení a štěpkování
Předvádění zajišťují firmy: Dřevo- Produkt SV, spol. s r.o., Karlow Karlshof a.s.sdružení CZ Biom.
Místo: volná plocha R
Vstup: volný

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí