zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Celá řada aleje u řeky Moravy již padla, a to protiprávně. Život 300 dalších stromů je ohrožen také.

29.02.2012
Příroda
Celá řada aleje u řeky Moravy již padla, a to protiprávně. Život 300 dalších stromů je ohrožen také.
I když doteď není povolení ke kácení jedné řady lipové aleje v Uherském Hradišti právně v pořádku, nebránilo to Povodí Moravy k jejímu vykácení. Několik nezákonností v procesu vydávání povolení potvrdila Česká inspekce životního prostředí. Bohužel však místo toho, aby okamžitě zasáhla a kácení stromů zastavila, pouze upozornila na protiprávní kácení Krajský úřad Zlínského kraje. Ten ale stromy nejspíš nezachrání, protože vedoucí tamního odboru životního prostředí pochází z Uherského Hradiště a má zájem na stavbě povodňové hráze, které alej stojí v cestě.

"ČIŽP již v lednu přislíbila zakázat kácení, pokud by bylo zahájeno. Kraj zároveň nevyužil své možnosti kácení během přezkumu vadných rozhodnutí zastavit. Nyní nechce zasáhnout už žádná z institucí. Navíc celá řada devadesátileté aleje již padla," říká Jana Altunkaya z uherskohradišťské pobočky sdružení Arnika. Ovšem ve hře je ještě dalších cca 300 stromů, které jsou spolu s alejí součástí povolovacího spisu, na jejíž závažné právní vady ČIŽP upozorňuje. Aby bylo kácení alespoň těchto stromů kvalifikovaně přezkoumáno, podává sdružení Arnika na Krajský úřad Zlínského kraje žádost o okamžité zastavení činnosti na základě podezření na nezákonnost.

Podle Arniky pochybila také Inspekce, která dokonce písemně přislíbila vydání zákazu v případě kácení. "Je záhadou, proč stromy nezachrání samotná Inspekce, která k tomu má oprávnění. Možná to souvisí s celkovým oslabením této instituce vlivem působení posledních dvou ministrů životního prostředí, a obecným strachem zaměstnanců podléhajícím resortu životního prostředí pouštět se do kontroverzních kauz," říká mluvčí Arniky Zora Kasiková.

V druhé úrovni pochybil i krajský úřad, který v případě, že hrozí vážná újma veřejnému zájmu, může pozastavit vykonatelnost rozhodnutí. Nynější vedoucí oddělení ochrany přírody a krajiny na krajském úřadě ve Zlíně, Ing. Jaroslav Hrabec, byl do roku 2001 vedoucím odboru životního prostředí v Uherském Hradišti a podílel se od počátku na plánování povodňových opatření. Dodnes působí jako předseda komise pro životní prostředí v Uherském Hradišti (nominovaný TOP 09). Právě za jeho působení v Uherském Hradišti byla povodňová hráz vymyšlena tak špatně, že dnes vyžaduje pokácení aleje. Nelze očekávat, že tento úředník nyní kácení stromů zastaví, protože by tím upozornil na svou mizernou práci na dřívější pozici.

Právně v pořádku nebyla povolení ke kácení vydaná městskými úřady jak Uherského Hradiště, tak Starého Města. Povodí Moravy ale nečekalo na výsledek přezkumného řízení Krajského Úřadu Zlínského Kraje a započalo již v úterý s kácením lipové aleje. Nerespektovalo přitom vlastní příslib, že kácet nebude.

"Je to více než týden, co jsme na nezákonné rozhodnutí úřadů a netečnost kraje upozorňovali při happeningu před uherskohradišťskou radnicí, kde jsme zástupcům města předali i petici s tisícovkou podpisů občanů podporujících zachování aleje. Zástupci Povodí Moravy trvali na svém, že mají již všechny dokumenty v pořádku a mohou začít kácet," řekla Jana Altunkaya z Arniky.

Naprosto nepochopitelný je postup ČIŽP, která dnes tvrdí, že ji vykácení poloviny aleje zaskočilo. ČIŽP přitom přímo přislíbila, že v případě kácení vydá zákaz. Navíc je nesmyslné spoléhat se na ústní příslib zástupce Povodí, že kácet nebude. Přesto, že inspekce byla na nezákonné kácení upozorněna již ve středu ráno, až dnes od ní zaznělo jasné stanovisko, že zastavení činnosti ponechá v kompetenci kraje. Tomu od 7. 2. 2012 běží třicetidenní lhůta k vyjádření se k podnětu inspekce upozorňujícího na nezákonnost dokumentace povolující kácení.

Poznámky:

Pochybení u povolení ke kácení vydaného Městským úřadem v Uherském Hradišti spočívala v
a) nedostatečném zdůvodnění náhradní výsadby;
b) vadném podkladovém vyjádření pro rozhodnutí o povolení, a to v závazném stanovisku k zásahu do významného krajinného prvku (VKP) (ČIŽP konstatovala závažné pochybení, pro které podala ke Krajskému úřadu Zlínského kraje podnět k přezkumu);
c) vadném závazném stanovisku k zásahu do krajinného rázu (ČIŽP konstatovala závažné pochybení, pro které podala ke Krajskému úřadu Zlínského kraje podnět k přezkumu).

U povolení Městského úřadu Staré Město podala ČIŽP podnět k přezkumu kvůli tomu, že
a) bylo vydáno neoprávněnému subjektu (vady v označení žadatele o kácení);
b) vydání povolení nepředcházelo vyhodnocení funkčního a estetického významu jednotlivých dřevin, a rozhodnutí neobsahuje úvahu o vyhodnocení závažnosti důvodů k jejich kácení;
c) jednotlivé dřeviny určené ke kácení nebyly v rozhodnutí identifikovány tak, aby o nich nevznikly důvodné pochybnosti;
d) náhradní výsadba je uložena tak obecně, že je nekontrolovatelná a nevymahatelná

ZDROJ: Arnika

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
UŽITEČNÉSEMINÁŘE.CZ
8
1. 2020
8.1.2020 - Seminář, školení
Praha,
Konferenční centrum CITY - Pankrác
EKONOX s.r.o.
17
1. 2020
17.1.2020 - Seminář, školení
Pardubice, Hotel Labe
UŽITEČNÉSEMINÁŘE.CZ
22
1. 2020
22.1.2020 - Seminář, školení
Praha,
Konferenční centrum CITY - Pankrác
22
1. 2020
22.1.2020 - Konference
Business Centrum Rosmarin, Praha
EKONOX s.r.o.
23
1. 2020
23.1.2020 - Seminář, školení
Regionální centrum Olomouc
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí