zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Závěry ze zasedání Řídícího výboru Operačního programu Životní prostředí

19.03.2012
Obecné
Závěry ze zasedání Řídícího výboru Operačního programu Životní prostředí

Na půdě Ministerstva životního prostředí se koncem minulého týdne uskutečnilo již 23. zasedání Řídicího výboru Operačního programu Životní prostředí (dále Řídicí výbor). Poradní orgán ministra měl tentokrát na programu projednávání projektových žádostí předložených v rámci XXVII. výzvy v oblasti zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní (prioritní osa 1), zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží (prioritní osa 4) a zlepšování stavu přírody a krajiny (prioritní osa 6) a v rámci XXVIII. výzvy v oblasti udržitelného využívání zdrojů energie (prioritní osa 3). Na výzvy bylo z prostředků EU vyčleněno 8,1 miliardy Kč.

S ohledem na riziko včasného nevyčerpání alokovaných prostředků v prioritní ose 1 byl stěžejním bodem jednání Řídicího výboru stav projektu "Celkové přestavby a rozšíření Ústřední čistírny odpadních vod Praha na Císařském ostrově, stavba 1, nová vodní linka včetně napojení".

Řídicí výbor nedoporučil tento projekt k realizaci a souhlasil s ukončením administrace projektu v rámci Operačního programu Životní prostředí. Jeho stanovisko vychází z usnesení ze dne 15. prosince 2011, kdy byl určen konečný termín 31. 1. 2012 pro předložení projektové žádosti se souhlasným stanoviskem iniciativy JASPERS, včetně doložení písemného závazného stanoviska k naplnění podmínek Přílohy č. 7 Programového dokumentu OPŽP a písemného závazku dodržení termínu realizace do konce roku 2015. K 23. lednu 2012 obdržel žadatel tzv. Action Completion Note zpracovanou experty iniciativy JASPERS. Toto stanovisko bylo nadále negativní a opakovalo zásadní připomínky k projektu (mj. nadbytečná návrhová kapacita, nedostatečná analýza variant a vysoké investiční náklady). O tři dny později se uskutečnilo jednání na MŽP za účasti Evropské komise, JASPERS a zástupců žadatele. Ze strany JASPERS bylo konstatováno, že nemohou projekt podpořit ke spolufinancování z OPŽP vzhledem k nevypořádaným připomínkám. Zástupci Evropské komise se shodli, že projekt by v této podobě neměl být předložen Evropské komisi k posouzení. Žadatel nepředložil písemné závazné stanovisko k naplnění podmínek Přílohy č. 7. OPŽP. Během ledna 2012 probíhala série dalších jednání mezi zúčastněnými stranami již bez EK a JASPERS. Řídicí výbor na dnešním zasedání doporučil rozdělení dříve alokovaných prostředků na přestavbu ÚČOV mezi projekty v tzv. zásobníku a další výzvy.

Dalším bodem jednání Řídicího výboru byly problematické projekty z hlediska plnění podmínek Přílohy č. 7 Programového dokumentu OPŽP. Ze všech problematických projektů Řídicí výbor dále doporučil administrovat projekty s náklady v celkové výši 1,62 miliard Kč, přičemž požadavek na podporu z Fondu soudržnosti činí 1,14 miliard Kč.

Projekty doporučené k administraci:

Projekty doporucene k administraci (PDF, 36 kB )

S ohledem na nemožnost naplnění podmínek Přílohy č. 7 PD OPŽP doporučil Řídicí výbor odstoupení od Registračního listu akce a Rozhodnutí ministra životního prostředí u projektů s náklady v celkové výši cca 3,1 miliard Kč s požadovanou podporou z Fondu soudržnosti 1,6 miliard Kč s tím, že zároveň doporučuje rozdělení alokovaných prostředků na tzv. zásobník projektů a další výzvy.

Pokud by některý z těchto projektů byl schopen dosáhnout naplnění podmínek Přílohy č. 7, může požádat o podporu v nově vyhlášené výzvě, která je plánována na duben-květen 2012.

Problematické projekty, které Řídící výbor nedoporučil k realizaci: Problematicke projekty (PDF, 38 kB )

Na svém 23. zasedání Řídicí výbor zároveň doporučil ke schválení ministrovi 57 vodohospodářských projektů, o kterých není pochyb v souladu s Přílohou č.7. Se zbývajícími projekty v zásobníku se bude nadále pracovat.

Michaela Jendeková, tiskové oddělení MŽP

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí