Sběrný dvůr

slouží pro obyvatele Prahy k bezplatnému odkládání vybraných druhů odpadů (objemný odpad, stavební odpad do 1m3, odpad ze zeleně, dřevo, kovy, papír, sklo a plasty, kartony, nebezpečné odpady) a vyřazených elektrických a elektronických zařízení.

Provozní doba
Pondělí - pátek 8,30 - 17,00 hodin (18,00 letní čas)
Sobota 8,30 - 15,00 hodin

Provozovatelem tohoto sběrného dvora je společnost Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s.

Bližší informace o provozu sběrných dvorů v systému hlavního města jsou uvedeny na adrese:

NEODKLÁDEJTE ODPAD NA ČERNÉ SKLÁDKY, POUŽIJTE SBĚRNÝ DVůR!!!

  • ZDROJ:MHMP