zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Redukce institucí spadající pod Ministerstvo zemědělství začala

02.04.2012
Zemědělství
Redukce institucí spadající pod Ministerstvo zemědělství začala

Ministerstvo zemědělství zahájilo realizaci prvního kroku ke zjednodušení struktury podřízených organizací. Bude jím sloučení Státní rostlinolékařské správy ČR (SRS) s Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (ÚKZÚZ).

Ministr Petr Bendl s účinností od 1. dubna pověřil ředitele SRS Zdeňka Macha řízením ÚKZÚZ. Jeho úkolem v čele obou institucí bude připravit je postupně ke sloučení.

"Při slučování dvou organizací je výhodou, pokud obě podléhají jednotnému vedení. Tím se zabrání vzniku případných neřešitelných sporů a nejasností. Proto jsem ke konci března odvolal z funkce ředitele ÚKZÚZ Jaroslava Staňu a pověřil řízením ústavu Zdeňka Macha. Panu řediteli Staňovi jsem poděkoval za práci, kterou v ÚKZÚZ vykonal," komentuje své dnešní rozhodnutí ministr Bendl.

Ministr Bendl současně zadal zpracování potřebných návrhů legislativní úpravy, protože ÚKZÚZ je zřízen samostatným zákonem (č. 147/2002 Sb.).

Propojení SRS a ÚKZÚZ je prvním z řady kroků, které směřují ke snížení počtu organizací podřízených Ministerstvu zemědělství. Po propojení kontrolních a inspekčních institucí v oblasti rostlinolékařské péče, budou podobně vybudovány další dva pilíře zaměřené na živočišnou a potravinářskou produkci. Ministerstvo si od redukce slibuje nejen finanční úspory v řádu stovek milionů korun ročně, ale především zjednodušení dosud velmi rozsáhlé kontrolní agendy v resortu. "Zemědělci a potravináři dnes musí věnovat spoustu času velmi specializovaným kontrolám. Proto je plně na místě zjednodušení systému kontrol, a mě těší, že s tímto záměrem vyslovili jasný souhlas i zástupci nevládních organizací," dodává ministr Bendl.

SRS je správní úřad se sídlem v Praze, který vykonává zákonem stanovené činnosti, které se týkají například rostlin a rostlinných produktů, opatření proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů, popřípadě invazních škodlivých organismů, či rostlinolékařského dozoru a řízení ve věcech rostlinolékařské péče včetně nařizování mimořádných rostlinolékařských opatření, řešení krizových situací a ukládání pokut. SRS je také úřední organizací ochrany rostlin podle Mezinárodní úmluvy o ochraně rostlin.

ÚKZÚZ je správní úřad se sídlem v Brně a regionálními pracovišti. Jeho činnost stanovují předpisy Evropských společenství a zvláštní zákony, například zákon o vinohradnictví a vinařství, o krmivech, o oběhu osiva a sadby, o ochraně chmele nebo o hnojivech. Ústav mimo jiné vykonává odborné činnosti podle zákona o ÚKZÚZ a je také pověřen dělat úřední kontroly v oblasti ekologického zemědělství.

Kateřina Böhmová
ředitelka Odboru komunikace MZe

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí