zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Mobilní protipovodňová ochrana: Vodovzdorné fólie

05.04.2012
Povodně
Urbánní ekologie
Mobilní protipovodňová ochrana: Vodovzdorné fólie

Vysoce účinnou ochranou staveb v záplavovém území jsou vodovzdorné fólie.

Na rozdíl od systémů pytlů s pískem či pryžotextilních vaků, jimž jsme se věnovali v předchozích vydáních Moderní obce, jde o preventivní opatření, které se realizuje ve dvou fázích. Při stavbě nebo rekonstrukci domu a bezprostředně před hrozbou povodňové vlny.

Vodovzdorné fólie slouží k ochraně obytných budov a provozních objektů před poškozením nebo zničením záplavovými vodami a bahnem. Řada prostředků protipovodňové ochrany je v kritických situacích buď nedostupná, nebo neexistuje. Protipovodňová ochrana objektů vodovzdornou fólií spočívá ve vytvoření vodotěsného obalu po celém obvodu ohroženého objektu, čímž se zabrání kontaktu s vodou a jejímu průniku ke zdivu a dovnitř budovy.

MANIPULACE S FÓLIÍ

Tento obal je tvořen vodovzdornou fólií, schopnou odolávat i mechanickému zatížení, volně zavěšenou na linii háčků po obvodu zdiva objektu tak, aby její horní okraj převyšoval předpokládanou maximální hladinu zátopové vody, čemuž musí odpovídat i šíře fólie.

Okna, dveře a veškeré další otvory ve zdivu jsou zakryty volně zavěšenými protitlakovými deskami, jež mohou být dřevěné nebo plastové a které rovněž překrývá fólie. Spodní okraj fólie je vodotěsně upevněn v plastovém či ocelovém U-profilu, který je instalován a veden v nejnižší úrovni zdiva, nejlépe v patě zdiva podél celého obvodu objektu. Konce fólie jsou spojeny vertikálním plastovým vodotěsným profilem, který navazuje na horizontální linii vodotěsného profilu, a vytváří uzavřený vodotěsný rám, v němž je vodovzdorná fólie zafixována. Fixace fólie se docílí těsnicím hranolem, který je vložen do U-profilu. Případné mezery se vyplní těsnicím tmelem.

Při stoupání hladiny přitiskne tlak vody ochrannou fólii ke stěnám objektu podél celého obvodu, na protitlakové desky přes okna a dveře, které nemohou být tlakem vymáčknuty, a do horizontálních a vertikálních profilů. Fólie zabrání vodě pronikat ke zdivu nebo dovnitř objektu. Zdivo zůstává pod fólií suché. Tlak vody na dveře, okna a ostatní otvory je eliminován dřevěnými deskami, které fólie překrývá.

STAVEBNÍ ÚPRAVY

V předpokládané linii nad hladinou záplavové vody instalujeme do zdiva závěsy na zavěšení fólie a protitlakových desek.

V patě zdiva po celém obvodu uděláme betonový límec o rozměrech asi 30 x 30 cm, pevně spojený se zdivem a zároveň s obvodovou dlažbou.

Do betonového límce zabetonujeme v podélné ose U-profil (ocelový, plastový) po celém obvodu zdiva (na U-profil se umístí ozdobný/ochranný kryt).

Připravíme k zavěšení protitlakové desky, popř. vyztužená žebra pro zvýšení odolnosti proti tlaku (rozměry a počet desek musí odpovídat počtu a rozměrům překrývaných oken, dveří a otvorů objektu).

Připravíme dřevěné utěsňovací hranoly o rozměrech 4,9 x 4,9 cm a délce odpovídající obvodu zdiva a tmel tvrditelný vodou.

INSTALACE PŘED VELKOU VODOU

Na všechna okna, dveře a otvory objektu volně zavěsíme protitlakové desky.

Fólii rozvineme a v celé délce volně zavěsíme na háčky, které jsou instalovány kolem celého objektu - obvodu zdiva, spodní okraj fólie prochází U-profilem v betonovém límci.

Do U-profilu narazíme jednotlivé díly utěsňovacího hranolu tak, aby spodní okraj fólie byl vodotěsně zafixován v betonovém límci podél celého obvodu zdiva.

Konce fólie vodotěsně spojíme.

Stoupající záplavová voda přitiskne fólii na celý obvod zdiva a protitlakové desky a zvýší vodotěsnost systému. Po opadnutí vody se fólie ostříká tlakovou vodou, nechá uschnout a uskladní. Systém může doplnit elektronické varovné zařízení, které akusticky upozorní na zvýšenou hladinu vody - to je důležité zejména v noci.

Instalační práce lze provádět ve dvou lidech, čas by neměl přesáhnout 2 hodiny za předpokladu, že obvodové zdi mají průměrnou délku asi 15 x 10 m a všechen potřebný materiál je k dispozici na místě stavby. Výkonnost pro stavbu za výše definovaných podmínek jsou 4 člověkohodiny.

ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ

Výhodou fólií je možnost instalace ochranných prostředků téměř na všech objektech, dostupnost a nízké pořizovací náklady, jednoduché a rychlé použití. Aplikací systému by měla být pověřena stavební firma, která získá autorizaci k užití patentových práv.

Významné snížení škod na majetku by mohlo vyvolat zájem a podporu využití systému ze stran pojišťoven. Přímá zainteresovanost individuálních subjektů na vytvoření účinné ochrany proti záplavovým vodám má pozitivní psychologický efekt.


JIŘÍ MATĚJKA
Ministerstvo vnitra generální ředitelství HZS ČR


Technická specifikace

Vodovzdorná a mechanicky odolná fólie na bázi PES s nánosem PVC; upevňovací systém úchytů fólie na zdivu (linie háčků); protitlakové desky (dřevěné, plastové, kovové); betonový límec v patě zdiva o rozměrech asi 30 x 30 cm a délce odpovídající obvodu zdiva; kovový nebo plastový U-profil o rozměrech 5 x 5 cm a délce odpovídající obvodu zdiva; utěsňovací hranol o rozměrech 4,9 x 4,9 cm a délce odpovídající obvodu zdiva; těsnicí tmel vytvrzovaný vodou. Doplňující vybavení tvoří zpětné klapky na odpadní potrubí objektu a automatické výstražné zařízení ohlašující zvýšenou hladinu vody.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí