zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Jde-li o izolaci, není nad přírodní materiály...

16.04.2012
Vytápění, zateplení
Jde-li o izolaci, není nad přírodní materiály...

Piliny a hobliny vznikající jako odpad při výrobě předmětů ze dřeva, rákosí, tráva, sláma po vymlácení obilí a jiné zbytky z rostlinné a živočišné výroby...

Daly by se uvádět ještě další hmoty, které vznikají jako vedlejší produkt při průmyslové nebo zemědělské výrobě a které jsou i dnes ještě mnohdy považovány za odpad. A je to škoda.

Jde totiž o materiály, které se osvědčují jako vhodné pro nejrůznější výrobní a kompletační účely a které v mnohém předčí moderní, a dokonce high-tech materiály, pokud jde o tepelnou izolaci a regulaci vlhkosti.

Piliny + syrovátka

Před několika lety německá dřevozpracující a stavební firma Baufritz v Allgaeu zkusila pro izolaci domků, pro které dodávala komponenty, použít jako izolaci hobliny a piliny, jichž měla dostatek. Ty byly napuštěny syrovátkou, pro kterou blízký mlékárenský podnik neměl jiné uplatnění než jako krmivo pro vepře a zbytek vyléval do kanalizace. Směs dřevní hmoty se syrovátkou se umístí do stěnového dřevěného bednění, kde se stlačí na potřebnou hustotu. Ukázalo se, že takto pořízený izolant je lepší než dosud používané syntetické izolační hmoty. Při používání syntetických materiálů se v místnostech nepříznivě projevovala vlhkost, a dokonce se v nich tvořila plíseň. To po použití nového izolantu odpadlo.

Výhodou kombinace dřevěného odpadu se syrovátkou je také nehořlavost izolantu, i poté, co piliny do sebe vsáknou kapalinu - když se do nádoby s izolantem vhodí zapálená sirka, tak zhasne. Izolant v sobě udržuje určitou míru vlhkosti.

Předností, s níž se předem ani nepočítalo, je to, že zatímco u staveb, kde bylo použito izolace ze syntetických hmot, si jejich uživatelé stěžovali na určité zdravotní problémy (zde si nelze nepřipomenout případy, kdy stěny domků byly napuštěny příliš silnými dávkami formaldehydu), u staveb s novým izolantem tomu tak není.

Praxe ukázala, že v takto izolovaných místnostech je při letních vedrech méně teplo než ve stavbách s klasickými izolanty, zatímco v zimě je v nich naopak tepleji. Zmíněná dávka permanentní vlhkosti způsobuje, že izolace místnost během topné sezóny ochlazuje a mírně zvlhčuje vzduch, který se při topení samozřejmě stává sušším.

Baufritz se zaměřil na dodávku domů, ve kterých se vůbec nepoužívají plasty. Tak například vedení kabelů nejsou chráněna krytem z PVC, nýbrž jsou uložena ve svého druhu korzetu z korkového granulátu, který je zpevněn vodním sklem. Tedy opět přírodní materiály.

Vůbec nejlepší přírodní izolant

Odborníci zabývající se vlastnostmi a možnostmi přírodních materiálů vyzdvihují jako nejlepší izolant ovčí vlnu. Je to izolant ze všech přírodních materiálů sice nejdražší, ale také nejúčinnější.

O izolačních vlastnostech ovčí vlny se vědělo už dávno - sedláci s ní vystýlali kouty a ucpávali škvíry ve stájích, aby jejich zvířatům nebyla zima. Ale s průmyslovým využíváním této vlny jakožto izolace se začalo teprve poměrně nedávno. Jako první na světě vůbec vyrobila izolační desky pro domy a hospodářské stavby z ovčí vlny firma Baurs v Dinkelsbühlu v Bavorsku v roce 1992.

Prosadit se na trhu nicméně nebylo snadné. V praxi se ukázalo, že vlna sice izoluje mnohem lépe než syntetika, ale potíž byla v tom, že se do ní dávali moli. Proto, ač nerad, výrobce musel do určité míry udělat ústupek syntetikám: vlna se před zformováním do panelů impregnuje syntetickým prostředkem, který moly odpuzuje.

Odpuzuje, nikoliv zabíjí, a není jedovatý - tímto argumentem čelí firma námitkám, které po zavedení impregnace začali vůči ní vznášet ochránci přírody, kteří v SRN mají velké slovo.

Izolace z ovčí vlny působí rovněž jako čistič vzduchu, protože z něho pohlcuje škodlivé látky. Proteiny ve vláknech vlny reagují na substance zvenčí a integrují jejich molekuly do svých aminokyselinových řetězců.

Proto se ovčí vlna používá mimo jiné k sanaci starších staveb, které jsou kontaminovány formaldehydem nebo polychlorovanými bifenyly. K likvidaci škodlivého vlivu zasažených ploch stačí pokrýt je tři milimetry tlustou fólií, respektive tapetou z ovčí vlny.


Využití slámy na stavbě

Databáze slaměných realizací v České republice

Izolace zdi slaměnými balíkySlaměné balíky se začaly vyrábět kvůli lepší skladovatelnosti a manipulaci asi před sto lety. V té době se z nich také začaly stavět první domy na jihu Spojených států a na Ukrajině, některé z nich stojí dodnes. Už před výrobou balíků však byly dobře známy izolační vlastnosti sena a slámy. Takřka v každém stavení se přes zimu na půdě skladovalo seno nebo sláma, leckteré domy měly doškové střechy.Znalci piva vědí, že ještě za první republiky se v pivovarech a velkých hospodách schraňoval led na chlazení piva pod slaměnou tepelnou izolací.

Slaměný balík je vynikající materiál pro ekologicky a ekonomicky příznivé stavění, neboť vyniká těmito vlastnostmi:

  • vykazuje výborné tepelně izolační vlastnosti (nízký prostup tepla), srovnatelný s minerální vatou (proměnlivý dle tloušťky a hustoty balíku).
  • dobrá manipulace, únosnost, stabilita.
  • Ohnivzdornost stěny s oboustranným dřevěným bedněním a hliněnou omítkou je 90 minut. To vyhovuje všem typům staveb.
  • Odpor proti šíření zvuku vzduchem stěny obou-stranně omítnuté hliněnou omítkou R´w = 46 dB. To je více než neprůzvučnost oken (R´w = 32-37 dB), ale méně než masivní stěna R´w 50 dB.
  • velmi laciný místní materiál; podpora zemědělského sektoru, využití a zhodnocení často nepotřebného zemědělského odpadu
  • snadná manipulace, rychlá stavba
  • sláma je organický materiál, který lze po dožití stavby snadno zlikvidovat


První naše praktické zkušenosti se využitím balíků z obilné slámy jako stavební a izolačního materiálu se datují do roku 2002. Od té doby jsme si v našem centru v Hostětíně balíky vyzkoušeli na dalších stavbách.

Zdroj: Technik

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí