zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Jezdit či nejezdit na Ethanol E85 a SMN30, B30, Biodiesel, Ekodiesel, Setadiesel?

17.04.2012
Doprava
Energie
Zemědělství
Jezdit či nejezdit na Ethanol E85 a SMN30, B30, Biodiesel, Ekodiesel, Setadiesel?

Upozornění: Pokud chcete natankovat do vašeho vozu jiné palivo, než máte napsané v technickém průkazu, ocitáte se v šedé zóně. Oproti jiným zemím se čeští zákonodárci ani odpovědní ministři bohužel nerozhodli přijmout transparentní právní úpravu.

Jak moc legální nebo nelegální je tankovat biopaliva, pokud pro ně nemáte homologované vozidlo? Na to existují různé názory. V médiích i jinde se často zmiňuje možné porušení zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních nebo zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Jeden z největších výrobců bioetanolu u nás a generální partner kampaně Tereos TTD si nechal vypracovat právnický posudek právě ohledně zákona o spotřebních daních. Výsledek? Pokud jezdíte na biopaliva bez homologace, tento zákon neporušujete. Vzhledem k tomu, že biopaliva skutečně používáte do svého automobilu a je tím tedy naplněn důvod osvobození od spotřební daně, k žádnému úniku daně nedochází. Dokument je k dispozici zde.

Ohledně druhého zmiňovaného zákona jsme požádali o stanovisko ministerstvo dopravy. Odpověď Petry Zatloukalové, referentky Oddělení administrativní a operativy ze dne 29. 4. 2011 uvádí:

"Nelze jednoznačně předjímat postih za uvedené jednání, protože bude vždy záležet na konkrétních okolnostech daného případu. Připadá v úvahu například kvalifikace podle § 83 odst. 1 písm. d) zákona č. 56/2001 Sb. - fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že:

d) jako provozovatel silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla provozuje vozidlo, které je podle § 37 technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích,

za tento přestupek pak lze uložit pokutu do 50 000 Kč, samozřejmě by muselo být prokázáno, že vozidlo v důsledku použití jiného paliva poškozuje životní prostředí nad míru stanovenou prováděcím právním předpisem. Ovšem jak již bylo výše řečeno, uvedení konkrétního postihu je jen pouhou spekulací, záleží na postupu příslušných orgánů při zjišťování takového skutku."

Jízda na biopaliva bez homologace tedy není úplně košer, ale zároveň za ni neexistuje žádný právní postih. Je tedy pouze na vás a vašem svobodném rozhodnutí, zda si zkusíte svou nádrž bez homologace namíchat. Pokud vás odhodlání nepřešlo, čtěte pozorně dál.

Tak jako fosilní paliva mají i biopaliva své specifické vlastnosti, které je potřeba respektovat a proto je dobré při jejich tankování a používání znát pár pravidel, abyste se vyhnuli případné negativní zkušenosti. Proto pozor na experimenty, máte-li auto ještě v záruční době. Pokud by prodejce zjistil, že tankujete jiné palivo, než jaké má vozidlo předepsáno, nemusí v případě jakýchkoli problémů uznat reklamaci. To samé platí pro všechna vozidla v případě eventuální dopravní nehody - pokud pojišťovna zjistí, že tankujete něco jiného, než máte, může se stát, že vám pojistnou událost neproplatí.

Jezdím na benzín = vhodné biopalivo pro mě je E85

Pokud jezdíte na benzín a láká vás třeba nižší cena E85, můžete vyzkoušet namíchat pro začátek bioetanol E85 s klasickým benzínem. Poměr je čistě na vás. Pokud plánujete jezdit hlavně na E85, doporučujeme přestavbu, která spočívá v přidání speciální jednotky do motoru vozidla (více informací v sekci Už jsem natankoval a baví mě to).

Pár faktů o E85:

 • Dle technické normy existuje v podstatě zimní a letní směs. V letní směsi je až 85% bioetanolu a 15% benzínu, v zimní směsi potom okolo 65-70% bioetanolu a 30-35% benzínu. Vyšší procento benzínu v zimní směsi má omezit tzv. studené starty.
 • Bioetanol je oproti benzínu výkonnější o 10 - 15%. Letní směs má až 109 oktanů, zimní potom 104, zatímco klasický benzín 95.
 • Vyšší výkon = vyšší spotřeba. Záleží ale na stylu jízdy. Průměrně je spotřeba paliva vyšší o 20%. Zajímavostí je výsledek testu Ford mondeo flexifuel Světem motorů, kde došli k závěru, že sportovnější jízda vedla paradoxně k vyšší úspoře paliva.
 • Při spalování E85 vzniká až o 70% méně škodlivých emisí.
 • Palivo E85 musí splňovat normu ČSN - EN 656512. Jde tedy o plně normované palivo, které má v celé Evropě stejné vlastnosti.

Na co je důležité dát si pozor:

 • Bioetanol je agresivnější, než benzín. Pokud máte starší vůz s gumovými hadicemi a těsněním, pravidelně je kontrolujte. Úplně nejlepší ale bude je vyměnit za nové z odolnějších materiálů.
 • Nenechávejte auto dlouho stát, pokud máte natankováno E85, a to hlavně v zimě. Před plánovanou delší odstávkou vozu palivo vyjeďte, nebo natankujte klasický benzín. Bioetanol není tak stabilní jako benzín a není dobré ho dlouho skladovat. Je to dáno jeho vysokou slučitelností s vodou. Proto je důležité zabránit průniku vzdušné vlhkosti k palivu, což se může stát právě při delší odstávce. Stejně tak při ní může v zimních měsících dojít k oddělení směsi a vytvoření vodní fáze na dně nádrže, čímž se výrazně zhorší kvalita paliva. Mohou vzniknout i problémy s přívodem takto znehodnoceného paliva do spalovacího motoru. V důsledku toho může dojít i k poruše motoru.
 • Měňte častěji olej i palivový a olejový filtr. Spalováním bioetanolu vznikají kyselé produkty a olej se tak rychleji opotřebovává.
 • Před plánovanou technickou kontrolou na E85 nejezděte. Raději ho vyjeďte a natankujte klasický benzín. Paradoxně byste mohli mít problémy díky mnohem nižším emisím, které vám technici naměří. Pokud nemáte na E85 homologované vozidlo, zbytečně riskujete další problémy.

Mám diesel = vhodné palivo je pro mě SMN30 nebo FAME (B100)

A. Směsná motorová nafta

Pokud máte diesela, můžete pro začátek vyzkoušet směsnou motorovou naftu. Na čerpacích stanicích ji najdete pod různými názvy: SMN30, B30, Biodiesel, Ekodiesel, Setadiesel.

Fakta o SMN30:

 • Směs minimálně 30% methylesteru řepkového oleje (MEŘO) a 70% motorové nafty.
 • Ryze česká směs. V Evropě nebo v USA najdete směsnou motorovou naftu s nižším podílem biosložky - MEŘA je v ní pouze 20%.
 • Mohou ji tankovat opravdu všechny diesely bez omezení - nejsou nutné konstrukční změny motoru.
 • Můžete na ni bez obav jezdit po celý rok, to znamená i v zimě.
 • Má vysoké čistící účinky v palivové soustavě - rozpouští a odvádí usazeniny vzniklé spalováním motorové nafty.
 • Má vysokou mazací schopnost, a proto snižuje opotřebení motoru.
 • Vysoké cetanové číslo zaručuje tišší a pružnější chod motoru.
 • Palivo musí splňovat normu ČSN 14214.

Na co je důležité dát si pozor:

 • Měňte častěji olej i palivový a olejový filtr. Díky čistícím účinkům paliva jsou rozpuštěné a usazené nečistoty odvedeny právě do filtrů. Toto je důležité hlavně při přechodu na toto palivo, kdy se nečistoty z motoru najednou usadí v olejovém filtru.
 • U starších vozidel kontrolujte těsnost gumového těsnění a hadiček, případně je vyměňte za nové z odolnějších materiálů.

B. FAME (B100)

Čistá bionafta - FAME, je vhodná pouze pro novější diesely. Starší vozy si musí nechat vyměnit gumová těsnění a hadičky, protože bionafta je poměrně agresivní. Bionaftu samozřejmě můžete libovolně míchat s motorovou naftou.

Fakta o FAME (B100):

 • Ekologické palivo se 100% obsahem biosložky.
 • Má vysoké čistící účinky v palivové soustavě - rozpouští a odvádí usazeniny, které vznikly v motoru při provozu na klasickou motorovou naftu.
 • Při spalovacím procesu lépe shoří a tím výrazně snižuje množství CO2, pevných částic, síry a aromatických částic do ovzduší.
 • Výrazně snižuje kouřivost motoru.
 • Je velmi dobře odbouratelný z 98% v průběhu 21 dnů a snižuje tak znečištění životního prostředí.
 • Vysoké cetanové číslo zaručuje tišší a pružnější chod motoru.
 • Nižší energetická hodnota se projevuje nižším výkonem motoru o 3-8% a vyšší spotřebou paliva o 6-10%.
 • Splňuje normu kvality podle ČSN - EN 14214.

Na co je důležité dát si pozor:

 • Pokud jezdíte na čistou bionaftu, doporučujeme jednou za měsíc nastartovat a spálit cca půl litru klasické motorové nafty, která potom zůstane v palivovém potrubí. Bionafta obsahuje nenasycené mastné kyseliny, které mají tendenci slučovat se na makromolekuly a vytvářet tím nerozpustnou plastickou vazelínovou hmotu, která může ucpat palivové potrubí, vstřikovací trysky, filtry, a může poškodit vstřikovací čerpadla. Tomu zabráníte právě občasným vyjetím malého množství motorové nafty.
 • Nenechávejte auto dlouho stát, pokud máte natankovanou bionaftu, a to hlavně v zimě. Před plánovanou delší odstávkou vozu bionaftu vyjeďte, nebo natankujte motorovou naftu. Bionafta není tak stabilní jako benzín a není dobré ji dlouho skladovat. Pokud byste ji přes zimu zapomněli v nádrži na několik měsíců, na jaře už nemusíte nastartovat.
 • U starších vozidel pravidelně kontrolujte těsnost palivové soustavy.13.04.2010, 09:08, Ludvík Drápela

Pár dalších poznámek bez záruky: Metoda přestavby motorů na pohon s E85 ethanolem má však také dobré ekologické důsledky. Jednak se motoru zvýší výkon a výfukové emise Vám klesnou až o 70%, ale hlavní je pokles Co2 při výrobě ethanolu jako bio paliva. Cukrovka a obiloviny jsou u nás nejvhodnějšími plodinami pro jeho výrobu. Cukrovka přináší úsporu v produkci Co2 asi 40 - 45% a u obilovin je tato úspora v rozmezí mezi 25 až 30%. Bioethanol je vlastně směs, která je tvořena z 15 % z Naturalu 95 a 85% Ethanolu 85.

Zápis do technického průkazu

Protože Evropská unie přestavbu jednotky nepovažuje za změnu provozu automobilu, žádný přepis v technickém průkazu není nutný. Problém může nastat, pokud se dostavíte na STK. Technici při kontrole nejsou schopni pochopit, proč jejich přístroje nezaznamenávají žádné emise. Aby kontrola mohla úspěšně proběhnout, pro klid duše mnoho řidičů vyjede Ethanol 85 a před technickou kontrolou natankují obyčejný benzín, aby technik naměřil "normální" hodnoty. (pozn. Jinde se tvrdí ovšem něco jiného, vč. možnosti sankcí)

Životní prostředí je druhým důvodem, proč by každý z nás měl více dbát na paliva, která pohánějí jeho stroje. Benzín z ropy jednak dochází, těžba tohoto zdroje zatěžuje přírodu a vzpomeneme-li si na nedávnou katastrofu od břehů Kalifornie, netřeba nic dodávat. Neméně důležitou otázkou je i výroba. Proč podporovat překupníky a majitele vrtných plošin, když můžeme bioethanol vyrábět doma? Proč tím nezajistit českému zemědělci odběr a tím podpořit také pracovní trh.

Vhodnost vozu na Ethanol 85

Máte-li pochybnosti, zda právě Váš vůz je vhodný pro úpravu na Ethanol 85, stačí se zeptat odborníka, který Vám odpoví také na otázky finančních nákladů na tuto úpravu a zodpoví všechny informace.

Další zajímavé informace na: http://www.automedik.cz/palivo-prestavby-e85.html

ZDROJ:www.bioplivafrci.cz, biopowers.cz, kráceno, upraveno Enviweb

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí