zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Uherské Hradiště - město stromů

21.04.2012
Příroda
Urbánní ekologie
Uherské Hradiště - město stromů

Proč se Městem stromů 2011/2012 stalo právě Uherské Hradiště

Město Uherské Hradiště mělo ze všech přihlášených měst nejlépe zpracovanou osvětovou kampaň s tématem stromů. Hlavním kritériem bylo množství partnerských organizací zapojených do projektu, zapojení školských zařízení a zasáhnutí co největšího počtu občanů.

Nadace Partnerství je organizátorem soutěže - městu na kampaň přispívá částkou 50 tisíc a zprostředkuje účast v celoevropské soutěži Entente Florale Europe-

Vítěze Města stromů vybírá odborná nezávislá komise.

Co je soutěž Město stromů? Aneb více než ocenění je to závazek.

Jedná se o celostátní soutěž, kterou vyhlašuje Nadace Partnerství ve spolupráci s městem Strakonice. Úkolem měst je připravit roční kampaň pro své obyvatele inspirovanou stromy a přírodou. Celoroční kampaň Město stromů je zaměřena především na osvětu, práci s co největším množstvím lidí a na komunikaci v oblasti zeleně a životního prostředí. Podstatou je přimět místní občany k většímu zájmu o veřejnou zeleň a okolí v němž žijí. Zároveň se ale město, které se tímto titulem může pyšnit, stává více než dříve odpovědné za kvalitní komunikaci s občany a zlepšování životního prostředí, včetně městské zeleně.

Ve městě se chystá rozsáhlá revitalizace zeleně, včetně kácení. Jde to vůbec dohromady s kampaní Město stromů?

Podstatou kampaně Město stromů je přivést co nejširší skupinu obyvatel k zájmu o stromy, o okolí svého bydliště a životní prostředí vůbec. Na tomto místě musíme zdůraznit, že úpravy městské zeleně nejsou hlavním smyslem kampaně Město stromů, byť se jí samozřejmě dotýkají. O záměrech rozsáhlé revitalizace sídelní zeleně v Uherském Hradišti a plánovaném kácení nás město informovalo už v přihlášce. Nadace Partnerství proto situaci sleduje a v případě potřeby iniciuje jednání s městem a navrhuje řešení.

Kácení je bohužel nedílnou součástí péče o městskou zeleň. Stromy rostou na velmi exponovaných místech, proto se nedožívají takového věku, jako kdyby rostly ve volné přírodě. Na stromy ve městě se také vztahují přísná bezpečnostní pravidla.

V případě Smetanových sadů jsme se osobně přesvědčili o havarijním stavu stromů. K projektu jsme měli několik připomínek, které město přijalo.

Ke stažení:Tisková zpráva Města UH k zahájení kácení.

Fakta o realizaci ve Smetanových sadech a další projekty revitalizace sídelní zeleně.

Proč je v péči o městskou zeleň důležitá komunikace a zapojování veřejnosti. Aneb motto hradišťské kampaně "Prohlubování komunikace s občany".

Jsme velmi rádi, že Hradišťští si zvolili právě toto téma jako ústřední motto své kampaně Město stromů. Zvolili si tak nelehký, ale velmi důležitý cíl. Komunikace mezi městem a jeho občany je klíčovým prvkem úspěšného fungování města, nejen v oblasti veřejné zeleně. Včasné a vhodné zapojení občanů podporuje jak rozvoj města a komunity, tak posiluje vazby mezi městem a občany, v neposlední řadě je také významnou ekonomickou silou (omezuje náklady na prodlužování řízení kvůli různým odvoláním, zajišťuje účelné vynakládání obecních financí apod.).

Ze všeho nejdůležitější je zahájení komunikace od prvotních záměrů a využití správných metod sběru informací a také jejich následné využití. Velký význam má také využití nezávislého facilitátora-moderátora, který se této komunikace musí účastnit od samého počátku.

Jsou prostředky vložené do komunikace účelné? Nebylo by lepší vysázet či ošetřit stromy?

Nadace Partnerství má otevřený grantový program, kde mohou subjekty (nejen města, ale i občanská sdružení, školy, spolky..) žádat peníze na výsadbu či ošetření stromů. Komunikace s veřejností a její zapojení do plánovacích procesů je tradiční slabinou českých měst, postupně se však stává díky mnoha nezpochybnitelným přínosům standardem. Jsme přesvědčeni, že je třeba téma komunikace s občany propagovat a v rámci projektu Město stromů chystáme pro města na toto téma odborné workshopy. Jsme přesvědčeni, že tato kampaň má své nezastupitelné místo.

Akce v Uherském Hradišti v rámci projektu Město stromů

můžete také sledovat nastránkách Městro stromů Uherské Hradiště

Aktuálně se děje

26.1.2012 Přednáška - Památné stromy Zlínského Kraje

31.1.2012 Publikace - Projekty UR v Uherském Hradišti

15.2.2012 Kulatý stůl - komunikační kanály

15.2.2012 Akční plán SPRM - letáky

21.2.2012 Přednáška - minerální vody a prameny

20.-24.2.2012 Výstava Knih o zeleni

28.2.2012 Setkání místní skupiny EVVO

únor - duben výtvarná soutěž - Strom očima dětí (MŠ Pod Svahy)

březen Výsadba stromů s veřejností

12.3.2012 Veřejné fórum o rozvoji města

duben Koncert Slovácké ZUŠ v MŠ (MŠ Pod Svahy)

13. - 20.4 - 2012 Týden pro Zemi/Den Země

duben výstave výtvarné soutěže

duben přednáška - Natura 2000

duben - září biomonitoring - Park Rochus

duben - říjen inventarizace významných druhů rostlin - Park Rochus

květen veřejné projednání - veřejná prostranství (IPRM)

ZDROJ: Nadace Partnerství

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
25
11. 2020
25.11.2020 - Seminář, školení
hotel Olympik, sál Olymp, Praha
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí