zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Osm kroků, jak zvýšit šance na získání evropské dotace

19.04.2012
Obecné
Firemní ekologie
Osm kroků, jak zvýšit šance na získání evropské dotace

Toužíte po pořízení nové technologie, potřebujete zrekonstruovat výrobní halu nebo hledáte možnosti, jak prezentovat firmu na zahraničním veletrhu?

Část peněz můžete získat z řady evropských dotačních programů, které pod hlavičkou Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) spravuje vládní agentura CzechInvest.

I když na konci příštího roku dotační období skončí, stále zbývá k vyčerpání zhruba třicet miliard korun. Téměř šedesát miliard už přitom bylo podnikatelům přislíbeno a z nich 22 miliard vyplaceno.

"Od května budeme přijímat žádosti o dotaci v programu Marketing. Žadatelé mohou dostat nejméně 300 tisíc korun na prezentaci firmy na zahraničních veletrzích, horní hranici podpory limit nemá. Od června budou moci firmy žádat až o 16milionovou dotaci na vznik a rozvoj podnikatelských nemovitostí. Na přelomu roku pak předpokládáme další výzvu v programu Eko-energie, určeném například pro zateplování objektů či pořízení obnovitelných zdrojů energie," říká Štěpánka Filipová, mluvčí agentury CzechInvest. Právě s CzechInvestem připravily HN souhrn rad, jak o evropské dotace žádat a jakých chyb se vyvarovat.

1. Záměr musí odpovídat možnostem firmy

Na zdánlivě banálním plánu vyhoří podle zkušeností CzechInvestu řada firem. Plánují si pořizovat nové stroje, ale nemají je kam instalovat a nemají dostatek lidí na jejich obsluhu.

"Stále se setkáváme se žadateli, kteří se napřed informují na typy dotací a pak se snaží za každou cenu vymyslet "nějakou" investici a dosáhnout tak na evropské peníze. Projekt sice realizují, ale časem zjistí, že je nerentabilní, a navíc jim jeho existence blokuje další rozvoj podniku," říká Mojmír Severin, ředitel sektoru zemědělství GE Money Bank. Stát také požaduje, aby příjemce dotace byl schopen po delší dobu projekt udržet v chodu - u malých a středních podniků je takzvaná doba udržitelnosti tři roky. "Po tuto dobu musí provozovat stroj, zaměstnávat pracovníky či vlastnit majetek. V opačném případě mu hrozí odebrání dotace," varuje Tomáš Vacenovský, manažer poradenské firmy Grantika České spořitelny.

2. V projektu buďte co nejvíce konkrétní

Zvýšit šanci na získání dotace může podle Severina například uchazeč využitím již zastavěné plochy, vytvořením nových pracovních míst, pozitivním dopadem projektu na životní prostředí nebo investicí v oblasti s vysokou mírou nezaměstnanosti.

Podle zkušeností poradenských firem bývá častým důvodem pro neposkytnutí dotace fakt, že podnikatelé v žádosti detailně nepopíší cíle a výstupy projektu, případně jeho vliv na chod firmy. Například u školicího střediska by mělo být z popisu jasné, komu bude sloužit a jaká školení v něm budou probíhat.

"Žadatelům se někdy zdá, že jde o zřejmé věci, jejichž uvedení by bylo malicherné. Externí hodnotitelé však nemohou znát poměry v konkrétních firmách, a když se přesně nedozvědí, co firma zamýšlí, nemohou projekt podpořit," upozorňuje Vacenovský.

Občas také uchazeči v žádosti program zamění. Například typické využití programu Eko-energie je zateplení podnikatelských prostor s výměnou oken a dveří, případně rekonstrukcí topení a výměnou kotle. Někdy podnikatelé žádají o financování podobných projektů v programu Nemovitosti, který je určen spíše na komplexní rekonstrukce budov.

3. Informace v žádosti řádně doložte

Kladné body získáte v žádosti o dotaci většinou za spolupráci s vysokými školami či jinými výzkumnými institucemi. Úředníkům však nebude stačit pouze čestné prohlášení, spolupráci musíte doložit například smlouvou. Podobně bude úředníky zajímat, z jakých podkladů jste vycházeli při analýze trhu.

4. Nechte poradce převzít část odpovědnosti

Jestliže chcete nechat proces získávání dotace na odbornících, zvolte firmu, která na sebe vezme velkou část případného neúspěchu. Řada poradenských společností poskytuje první konzultace zdarma a většinu odměny inkasují až v okamžiku získání dotace pro klienta. Za své služby si pak tyto firmy účtují kolem tří až deseti procent z přiznané částky dotace.

5. Požádejte raději o více peněz. Částku nelze navýšit

Před odevzdáním žádosti se vyplatí provést průzkum trhu a zjistit, kdo a za jakých podmínek bude schopen požadovanou technologii, stroj či službu dodat. "Jestliže se poté ukáže, že příjemce dotace realizuje projekt za nižší cenu, než která byla uvedena v projektové žádosti, stát vyplatí sumu, jež je uvedena na úhradových dokladech. Pokud ale podnikatel ceny dodávek neodhadne a jsou vyšší, navýšení celkové požadované dotace už není možné," varuje Vacenovský z Grantiky.

6. Nenakupujte, dokud nemáte žádost schválenou

Dokud vám agentura CzechInvest nepošle schválenou registrační žádost, do projektu se nepouštějte. Výdaje, které byste do té doby měli, by se totiž nemohly počítat do takzvaných způsobilých výdajů - tedy výdajů, na které je možné získat dotaci. "V tomto ohledu žadatelé často chybují. Podepisují smlouvy, zadávají objednávky, platí faktury či zahajují stavební práce, aniž by měli žádost schválenou," upozorňuje Štěpánka Filipová z CzechInvestu. Výjimku tvoří podle Vacenovského pouze projektová dokumentace stavby, odborné analýzy či ekologické studie, u kterých rozhoduje datum zdanitelného plnění. V těchto případech mohou žadatelé uzavřít smlouvu nebo vystavit objednávku předem. Datum zdanitelného plnění však musí být až po schválení registrační žádosti.

7. Zakázky uměle nedělte, o dotaci nejspíš přijdete

Častým trikem příjemců dotace bývá podle poradenských firem rozdělení zakázek na několik menších. "Nemusí pak dodržovat striktní požadavky Pravidel pro výběr dodavatelů nebo zákona o veřejných zakázkách, který je navíc od dubna ještě přísnější," komentuje Vacenovský s tím, že příjemce dotace se musí nyní zákonem řídit v okamžiku, kdy zadává zakázku hrazenou z více než 50 procent z veřejných prostředků nebo pokud částka poskytnutá z těchto zdrojů přesahuje 200 milionů korun.

Kvůli častým machinacím s výběrovými řízeními se úředníci na tuto oblast speciálně zaměřují. "Porušení pravidel pro výběr dodavatele je stále nejčastějším důvodem pro krácení, nebo dokonce odejmutí přiznané dotace. Na kontrolu správného provedení výběrového řízení se přitom úředníci mohou dostavit i v době udržitelnosti projektu, tedy i několik let po jeho realizaci," varuje Vacenovský. Mnoho firem však pravidla poruší neúmyslně jen proto, že chtějí vybrat nejlepšího dodavatele.

"Chtějí věrohodného dodavatele, s nímž mají předchozí pozitivní zkušenosti. Nechtějí riskovat a zkoušet někoho nového. Je nutné pochopit, že u projektů spolufinancovaných z EU musí dodržet pravidla pro výběr a dát tak šanci i novým dodavatelům," říká Petra Klůnová z Evropského kompetenčního centra UniCredit Bank.

8. Nezapomeňte na povinnou publicitu

Příjemce evropské dotace musí informovat o tom, že projekt byl realizován za finanční spoluúčasti EU. "Na každém stroji pořízeném z dotace či na každé zrekonstruované nemovitosti musí být uvedena vlajka EU a standardní text," dodává Filipová z CzechInvestu.


Šance na peníze z EU v roce 2012

Jaké programy se letos otevřou

Spolupráce: Technologické platformy

Příjem registračních žádostí: 2. dubna - 15. května 2012

Zaměření podpory: výzkumné a rozvojové projekty podporující vazby mezi školami a podnikateli

Marketing

Příjem registračních žádostí: 2. května - 15. srpna 2012

Zaměření podpory: prezentace výrobků a služeb na zahraničních výstavách a veletrzích

Nemovitosti

Příjem registračních žádostí: 11. června - 18. června 2012

Zaměření podpory: vznik a rozvoj podnikatelských nemovitostí

Jaké další programy letos budou zřejmě otevřeny

Eko-energie

Zaměření: podpora obnovitelných zdrojů energie, snížení energetické náročnosti podnikatelských objektů

Zdroj: CzechInvest


Evropské dotace

Kolik získali podnikatelé (v miliardách korun, program OPPI)

2007 - 1,3

2008 - 2,2

2009 - 5,1

2010 - 7,0

2011 - 9,9

ZDROJ: CZECHINVEST A MPO

AUTOR: Jan Záluský
AUTOR-WEB: www.ihned.cz

ZDROJ: Podnikání

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí