zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Moderní recyklace brání drancování zdrojů surovin

28.04.2012
Odpady
Geologie
Moderní recyklace brání drancování zdrojů surovin

Česká republika je první z evropských států, která bude mít politiku v oblasti druhotných surovin. Ty je třeba totiž podle odborníků dostat na úroveň(množství) nerostných, neboť těch právě stále ubývá. Musí se tedy nahradit primární zdroje. Řekla to Miroslava Tomiková, vedoucí oddělení koordinace environmmentálních a ekonomických strategií MPO na semináři Druhotné suroviny ve stavebnictví, který se uskutečnil v rámci Stavebních veletrhů Brno 2012.

Tato situace souvisí s nedostatečnými dodávkami a neúčinným využíváním zdrojů, které EU čekají vzhledem k rostoucímu globálnímu soupeření o suroviny. Význam Evropy jako dodavatele surovin se v tomto směru paradoxně postupně snižuje. Proto přicházejí ke slovu inovace, jež nebyly zatím v oblasti surovin z velké části využívány. Evropská komise v roce 2010 vymezila v rámci stěžejní iniciativy "Unie inovací" vhodný rámec evropských inovačních partnerství. Iniciativa má být zahájena v případech, kdy bude pro rychlejší a účinnější dosažení společných cílů třeba spojit úsilí veřejných i soukromých subjektů na regionální a nadnárodní úrovni, ale i na úrovni EU v oblasti inovací, výzkumu a vývoje. Partnerství by se mělo zaměřit na neenergetické, nezemědělské suroviny, mimo jiné včetně seznamu kritických surovin EU. Zahrnuje tedy i jiné kovové, průmyslové a stavební nerosty i suroviny, například přírodní kaučuk a dřevo. Řada z těchto materiálů představuje nezbytné vstupy pro vývoj inovačních čistých technologií, které jsou šetrné vůči životnímu prostředí. Tyto materiály jsou také zásadní pro výrobu klíčových slitin, nových a inovačních výrobků vyžadovaných společností - baterie pro auta na elektrický pohon, fotovoltaické systémy, zařízení pro větrné elektrárny apod. Umožní se tak splnit cíle v oblasti obnovitelných energií., Evropa má do roku 2020 dosáhnout značného pokroku ve snižování závislosti na dovozu surovin.

I v situaci, kdy starý kontinent dosáhne výrazného pokroku, zejména v oblasti recyklace odpadu, lze udělat více pro to, aby se zabránilo plýtvání hodnotnými surovinami během všech fází jejich životnosti. Plné uplatnění prvních kroků evropské hierarchie způsobu nakládání s odpady (prevence vzniku odpadu, po níž následuje příprava na opětovné použití a recyklaci) by mohlo zabránit nenapravitelné ztrátě hodnotných zdrojůa vytvořit nové obchodní a pracovní příležitosti EU. "Právě inovace mohou představovat důležitý prostředek pro řešení těchto výzev. Inovace jsou také důležité ve fázi zpracování, kde již existují pokročilá technologická řešení pro účinné nakládání s vodou, spotřebou energie a recyklaci, například v případě klíčových materiály jako je indium a galium," řekla Tomiková. Jen tak bude hrát EU vedoucí roli v zavádění nových technologií šetrných vůči životnímu prostředí a účinných z hlediska zdrojů, a to v Evropěi ve třetích zemích.

Obrovský nárůst prodeje moderních komunikačních zařízení, například moderních telefonů a notebooků, která jsou často rychle nahrazena novými produkty, se vytvořil velký potenciál hodnotného odpadu. Například jeden současný mobilní telefon obsahuje více než 40 různých surovin, mimo jiné kobalt, galium, platinu a prvky vzácných zemin. Nyní každý občan EU ročněvyprodukuje asi 17 kg odpadu ve formě elektrických a elektronických zařízení, přičemž se očekává, že se do roku 2020 toto číslo zvýší na 24 kg. Například recyklace vzácných prvků a zemin z elektronického zařízení je však v současné době náročná jak z technologického, tak i ekonomického hlediska. Proto je třeba dále podporovat oddělený sběr odpadu, ale i trhy v tom, aby učinily další kroky vpřed. Mělo by se také předcházet nezákonnému vývozu a nevhodnému nakládání s odpady, čímž lze získat výrazný přínos pro životní prostředí.

Nové nákladově efektivní techniky recyklace šetrné vůči životnímu prostředí a osvědčené postupy v oblasti sběru a zpracování dopadu, představují příležitost jak zlepšit recyklaci klíčových surovin. Například nedávno byla vyvinuta speciální lepidla, ve kterých jsou na základě jedinečných chemických identifikátorů zakódovány informace, mohou přispět v boji proti nezákonnému obchodování s kovovými výrobky a šrotem, ale i proti jejím krádežím. Některé členské státy EU kromětoho výrazně zvýšily sběr odpadu recyklaci tím, že zavedly odpovídající ekonomické nástroje včetně programů odpovědnosti výrobce, které podporují oddělený sběr, opětovné použití a recyklaci.

ZDROJ: BVV

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.
17
1. 2018
17-18.1.2018 - Seminář, školení
Praha
18
1. 2018
18.1.2018 - Konference
Praha
19
1. 2018
19-21.1.2018 - Seminář, školení
Praha 6
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí