zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nanoželezo v boji za čistotu podzemních vod

09.05.2012
Hydrogeologie
Sanace, staré zátěže
Nanoželezo v boji za čistotu podzemních vod

Princíp

Veľkosť nanočastíc železa sa pohybuje v rozsahu od 10 do 100 nanometrov a jeho vlastnosti vo veľkej miere závisia od procesu ich výroby (Miehr, 2004).
Nanočastice elementárneho železa (nZVI) fungujú ako silné redukčné činidlo. Železo (Fe) je prirodzená zložka životného prostredia, a preto pri jeho použití pri sanáciách in situ sa nevnáša do prostredia cudzorodá alebo toxická látka. Prvá aplikácia tejto perspektívnej sanačnej metódy sa uskutočnila v Českej republike už pred šiestimi rokmi (Mace, 2006). Na území USA sa laboratórne skúšky začali overovať v teréne už v roku 2000. Jeden z prvých pilotných testov použitia nanočastíc na báze železa na území USA z roku 2002 opisuje Zhang (2003).
Nanomateriály/častice kovového železa alebo oxidy železa (ferity - magnetit, hematit, goethit) predstavujú novú generáciu sanačných materiálov, ktoré môžu zabezpečiť pomerne lacné riešene aj najzložitejších antropogénnych znečistení. Veľký merný povrch a povrchová aktivita zabezpečuje enormnú flexibilitu pri ich aplikácii v systémoch čistenia podzemných vôd a pôd (Zhang, 2003). Veľký špecifický povrch zlúčenín Fe a ich chemická povrchová reaktívnosť podmieňuje schopnosť špecificky sorbovať rozličné rozpustné látky (ťažké kovy, polokovy, oxoanióny, napr. fosfáty). Železo sa vyzráža vo forme okrov, ktoré majú environmentálny význam, pretože majú prirodzenú tendenciu viazať na seba kontaminanty z roztokov. Prirodzená tendencia ťažkých kovov prechádzať cez vyzrážanie a sorpciu do okrov sa môže využiť pri čistení odpadových vôd v komerčných úpravníckych systémoch. Formovanie týchto minerálov silne ovplyvňujú biologické a chemické parametre. Hoci tieto okre pokrývajú povrch organizmov a pôd, nemusia mať na ne len zlý vplyv, ale môžu sa využiť na efektívne upravovanie kontaminovaných vôd v rezervoároch, záchytných bazénoch a konštruovaných močiaroch (Hedin a Nair, 1994).

Více na:http://charon.sazp.sk/Envirozataze/AtlasSanMetod/Jar/default.htm?turl=WordDocuments%2Fpouitienanoastceleza.htm

ZDROJ:http://charon.sazp.sk

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
23
10. 2020
23.10.2020 - Veletrh, výstava
555-666-0606
23
10. 2020
23.10.2020 - Veletrh, výstava
555-666-0606
23
10. 2020
23.10.2020 - Veletrh, výstava
555-666-0606
23
10. 2020
23.10.2020 - Veletrh, výstava
555-666-0606
23
10. 2020
23.10.2020 - Veletrh, výstava
555-666-0606
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí