zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Odpady 2012 - a jak dál?

07.05.2012
Odpady
Odpady 2012 - a jak dál?

O odpadovém hospodářství po roce 2012 se hovořilo na stejnojmenné konferenci, která ve středu 25.4. proběhla v rámci doprovodného programu veletrhu ENVIBRNO v Kongresovém centru brněnského výstaviště.

Podle odborníků je třeba určit základní strategii pro prevenci vzniku a využívání odpadů.

V tomto směru už dochází k úspěšné realizaci náročných environmentálních závazků na evropské a mezinárodní úrovni. Česká republika dodržuje EU schválenou hierarchii nakládání s odpady, snižuje významně produkci určitých toků odpadů, a v souladu s principy udržitelnosti a konkurenceschopnosti podporuje nárůst materiálového a energetického využívání odpadů. Výzvou pro další vývoj v této oblasti je nakládání s komunálním odpadem. ČR se zaměří na snižování podílu biologicky rozložitelného komunálního odpadu ukládaného na skládky a na využití odpadů jako náhrady primárních surovinových zdrojů. Odborníci spatřují možnosti podpory například ve financování projektů odpadového hospodářství z operačního programu Životní prostředí.

Všestranná podpora na regionální i celonárodní úrovni je pro výstavbu zařízení pro energetické využívání odpadů. Je to protipól ke stále převažujícímu skládkování směsného komunálního odpadu.

Například v Německu, Rakousku a zemích tzv. Beneluxu je energetické využívání odpadů trojnásobně, ve skandinávských zemích pak dokonce čtyřnásobně větší než v ČR.

Pro naše kraje je tedy plánovaná výstavba těchto zařízení klíčová pro integraci systémů třídění, separace a využívání odpadů a v neposlední řadě také pro udržitelnost odpadového hospodářství.

Milan Kyselák z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR na konferenci Odpady 2012 a jak dál na konferenci uvedl, že energetické využívání odpadu bude provozováno za přísného dozoru České inspekce životního prostředí a dohledu nad dodržováním emisních limitů na ochranu ovzduší. Tato zařízení budou vyrábět elektrickou energii a teplo, které by jinak musely být vyrobeny z neobnovitelných zdrojů. Mělo by dojít k vyrovnání rozdílů mezi cenou za odstranění odpadu skládkováním se současnou realistickou úpravou ekonomických nástrojů.

Pochybnosti nad potlačením recyklace odpadů ministerstvo vylučuje především ve vztahu k obalům. Pro ně jsou novelou zákona o obalech navrženy přísnější, u některých materiálů až o desítky procent, vyšší rozsahy recyklace a využití obalového odpadu v roce 2020 oproti roku 2012. Už ke konci roku 2010 bylo do systému třídění zapojeno 98 procent populace ČR žijících v 5904 obcích. "Patříme tak z hlediska pokrytí populace k nejúspěšnějším v Evropě. Celkem bylo materiálově využito 73 procent odpadů z obalů," konstatoval Kyselák. Obce ČR mimo jiné zavedením povinného minimálně pětikomodního sběru - papíru, skla, plastů, kovů a bioodpadu - přispějí k celorepublikové bilanci sběru komunálního odpadu. Odhaduje se, že z celkové produkce 5,362 milionů tun bude v obcích využito 9 procent odpadu na výrobu energie a více než 24 procent na další materiálové zpracování.

Systémy fungující v oblasti zpětného odběru elektrozařízení, baterií, pneumatik a autovraků zajistí dosažení nově stanovených vyšších kvót pro využití vytříděných komodit ve vazbě na druhotné suroviny. Řešení problematických cílů bude předností při tvorbě nového Plánu odpadového hospodářství ČR pro období od roku 2013, jehož příprava už byla zahájena. "Podle prognózy bude muset být v roce 2020 odkloněno od skládkování celkem 3349 kt/r KO. Byl navržen výhledový stav umístění nových zpracovatelských kapacit směsného komunálního odpadu, respektive využití energetických zdrojů uzpůsobených pro spalování lehké frakce v roce 2020. To umožní splnění závazků ČR vůči EU a současně přispěje k efektivnímu využití energie z odpadu s přímou vazbou na teplárenství. Celková zpracovatelská kapacita zařízení EVO by měla dosáhnout v roce 2020 2 800 kt/r, z toho asi 620 kt/r připadá na tři dnes provozovaná zařízení. Dodávka tepla ze všech zařízení se očekává od 8 do 14 PJ a dodávka elektřiny 800 až 1000 GWh. Kapacita by se měla v následujících letech zvyšovat. Výstavba zařízení EVO je v současnosti prakticky bez podpory, proto není z hlediska komerčních subjektů zajímavá.

AUTOR: Dana Meissnerová
AUTOR: Zdeněk Vavřich

Zdroj: HN

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.
7
2. 2018
7-8.2.2018 - Seminář, školení
Praha
BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.
18
4. 2018
18-19.4.2018 - Seminář, školení
Praha
25
4. 2018
25.4.2018 - Přednáška, diskuse
Praha
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí