zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Cetechovické bradlo v Chřibech

19.05.2012
Příroda
Geologie
Cetechovické bradlo v Chřibech

V katastru obce Cetechovice u Střílek se vyskytuje zvláštní anomálie v jinak mineralogicky málo zajímavých Chřibech, tvořených vnějším Magurským flyšovým pásmem, které je složeno převážně z pískovců (vápnité, křemito-vápnité, glaukonitické nebo arkózové), v menší míře z jílů, jílovců, slínů, slínovců, břidlic a slepenců. Jedná se o pozůstatek jurského moře z období zhruba před 120 miliony let, které tvoří cetechovické bradlo mezi Střílkami a Zdounkami.


Území Chřibů patří z geologického hlediska ke Karpatské geologické soustavě. Do mladších Prvohor byl geologický vývoj Karpat shodný s vývojem Českého masívu. Začátkem Druhohor v triasu došlo k záplavě, kdy se v geosynklinále moře ukládaly mohutné mořské sedimenty po celou juru až do spodní křídy. Ve svrchní křídě došlo k intenzivním horotvorným procesům, kterými vznikly rozsáhlé hlavní příkrovy. Od konce miocénu se Karpatská soustava vyvíjí společně s Českým masívem.

Kolem roku 1680 zde byly otevřeny 3 kamenolomy, ve kterých se intenzivně těžil jurský vápenec a velmi pěkný mikrokrystalický kalcit - barevný mramor - červený, bíle, žlutě nebo zeleně žíhaný. Na práci do Cetechovických lomů byli tehdy přizváni kamenáři až z Itálie. Barevnost mramoru je způsobena příměsí sloučenin železa. V mramoru se objevují bílé žilky, což jsou kalcitem vyhojené trhlinky, vyvolané vrásněním.

M01. Kalcit - Mramor M02. Kalcit - Mramor

(Cetechovice-Lom č.3 - 1998, vel. 14x11 cm) (Cetechovice-Lom č.3 - 1998, vel. 13x12 cm)

Cetechovický mramor si vysloužil značnou proslulost Zdejším mramorem je vyzdobena spousta kostelů na Kroměřížsku a Olomoucku, byl z něj např. vyroben morový sloup v Uherském Hradišti, veřeje a portály kroměřížského zámku, oltáře Kostela sv. Jakuba v Brně a také i obložení mnoha krbů šlechtických domů ve Vídni. V období těžby se v lomech ve slinitém vápenci nacházely krásně zachovalé ulity řady druhů zkamenělin - amonitů, belemnitů a ramenonožců. K vidění jsou např. v MZM v Brně. Více na:http://miroslavbedan.webz.cz/mypage/cetechovice.htm

ZDROJ:http://miroslavbedan.webz.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí