zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nechcete šetřit energií? Budete muset

17.05.2012
Energie
Firemní ekologie
Nechcete šetřit energií? Budete muset

Na základě současného neuspokojivého stavu Evropská komise přijala řadu opatření ke zvýšení úspory energií ve všech fázích energetického řetězce, od transformace energie a její distribuce až po finální spotřebu...

Tato opatření musí členské státy EU schválit. Stanou se součástí dlouhodobého plánu transformace Evropy v nízkouhlíkovou a konkurenceschopnou ekonomiku. Komise v roce 2014 vyhodnotí, zda je EU schopna cíl 20% snížení energetické spotřeby splnit. V případě potřeby předloží nový návrh, který každému státu určí závazné cíle.

Evropská komise navrhuje následná závazná opatření zvyšující energetickou účinnost:

1. Členské státy budou mít podle návrhu povinnost vytvořit plány svých energetických úspor. Dodavatelé energie by měly své zákazníky motivovat k tomu, aby se snažili o zlepšení energetické účinnosti ve svých domácnostech. Cílem je postupně snižovat objem prodané energie o 1,5 % ročně. Mohou například pomoci majitelům domů se zvýšením účinnosti topných systémů, s instalací oken s dvojitými skly nebo tepelnou izolací střechy. Členské státy by mohly navrhovat alternativní způsoby vedoucí k dosažení stejného cíle, např. dotační programy nebo dohody s dodavateli uzavírané na dobrovolné bázi.

2. Orgány členských států budou snižovat energetickou spotřebu ve veřejných budovách tím, že je budou postupně modernizovat, a sice tempem 3 % za rok. Při nákupech zboží a služeb budou trvat na jejich energetické účinnosti.

3. Hlavní energetické úspory týkající se spotřebitelů zahrnují bezplatný a kvalitní přístup k informacím o spotřebované energii, aby tak mohli svoji spotřebu lépe regulovat

4. Velké podniky budou muset provést energetické audity, které určí možnosti, jak energii ušetřit. Malé podniky budou motivovány k tomu, aby učinily to samé.

5. Reguláční úřady jednotlivých států budou brát v úvahu energetickou účinnost, zejména při schvalování sítových tarifů.

6. Členské státy budou rovněž muset monitorovat účinnost nových elektráren a prosazovat využívání odpadního tepla.

Nový mezinárodní standard - ISO 50001:2011

ISO (the International Organization for Standardization) vydala v roce 2011 nový mezinárodní standard ISO 50001 - Energy management systems.

Tento standard, podobně jako EN 16001, poskytuje metodiku založenou na struktuře požadavků vedoucích ke snižování energetické náročnosti organizace a neustálému zvyšování její energetické účinnosti. Systém vychází z kompletního přehledu spotřeb všech hlavních i pomocných zařízení (vybavení včetně budov), zlepšení sledování spotřeby při všech operacích a určení energetické využitelnosti a spotřebních limitů pro nejdůležitější využití energie a zavádění odchylky kontroly provozu a údržby.

Obě normy, jak EN 16001 tak i ISO 50001, představují ucelený a jasný přístup k inteligentnímu využívání energie, umožňují organizacím snížit spotřeby energií jejich racionálním využíváním včetně zavádění nových obnovitelných zdrojů energie. Hlavním přínosem pro organizace je systematická identifikace a aplikace příležitostí pro úspory energií díky systémovému přístupu a v neposlední řadě získání "zelené" image.

Podrobnější informace o tomto certifikačním procesu a s ní související problematice přinese odborný seminář, který se 30. května uskuteční v Brně, v administrativní budově BVV. Pořádá ho certifikační společnost Bureau Veritas Czech Republic ve spolupráci s DEA Energetická Agentura a dalšími partnery. Zájemci o něj se mohou ještě přihlásil do 15.května na adrese společnosti - viz též www.bureauveritas.cz.

Zdroj: Bureau Veritas Czech Republic, iHNed

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí