zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Plus pro YTONG, plus pro stavebníky

30.05.2012
Ekologické stavění, bydlení
Plus pro YTONG, plus pro stavebníky

Společnost Xella uvedla na trh pórobetonové tvárnice pro obvodové zdivo Theta+ a Lambda+, které umožňují stavět domy v nízkoenergetickém nebo téměř pasivním standardu, to vše při zachování preferovaného konceptu jednovrstvého zdiva.

V současnosti jsme svědky řady opatření, jež souvisejí nebo se projevují v udržitelném stavění, důrazu na úspory energie nebo příklonu k energeticky pasivním či dokonce aktivním domům. Tento dlouhodobě prospěšný vývoj nelze zastavit a změny na roky dopředu jsou už narýsovány. Jen si připomeňme novou evropskou směrnici EPBD 2020 (Energy Performance Building Directive), kterou nyní přijímají všechny národní legislativy (v Česku ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov). Hlavní poselství a význam přísnější legislativy spočívá v tlaku na zlepšování tepelněizolačních vlastností obvodových konstrukcí.

Směrnice EPBD například vytýčila cíl stavět od roku 2020 domy s potřebou energie blízkou nule a zároveň stanovila nároky na snížení potřeby primární energie, tzn. energie zabudované v domech o 20 %.

S jednovrstvým zdivem na hranici pasivního standardu

Společnost Xella na tyto trendy reaguje, ale do určité míry je i jejich nositelem. V České a Slovenské republice nyní nabízí nové řešení pro jednovrstvé konstrukce splňující přísnější normy a zavedla produktovou řadu označenou +.

Nové produkty YTONG Theta+ a YTONG Lambda+ mají vylepšené tepelněizolační vlastnosti. Klíčový parametr pro jejich posuzování představuje součinitel prostupu tepla U, respektive tepelný odpor R. Tabulka uvádí parametry vybraných pórobetonů nové řady a příslušné tloušťky.

Společně s uvedením nových produktů Xella prezentuje i nový rozměr pro Lambdu+ (450 mm). Dosahovanými parametry se prakticky dostává na hranici pasivního standardu při jednovrstvém zdění. Navíc nabízí řešení obvodové zdi v nejrozšířenějším rozměru, a to s lepšími hodnotami R a U než podobné výrobky na trhu. YTONG Theta+ v tloušťce 500 mm už spadá do pasivního standardu zcela jednoznačně.

MEZITITULEK: Vývoj jako předpoklad úspěchu

Uvedení nové produktové řady s lepšími tepelně izolačními vlastnostmi podmiňuje několik skutečností. Na prvním místě stojí vysoká kvalita produkce a přísná kontrola každé vyrobené palety. Další vliv se projevuje v neustálém vylepšování receptur, které posouvají hranice pórobetonu YTONG. Koncern Xella disponuje také vlastním vývojovým centrem v německém Emstalu, jež znamená zásadní prvek v procesu hledání efektivnějších řešení.

Novinka dále signalizuje významný posun ve výrobě společnosti Xella v České republice a na Slovensku. Zatímco norma předepisuje zhoršení tepelněizolačních vlastností u pórobetonu při praktické vlhkosti o 20 %, u výrobků YTONG byl naměřen a certifikován vliv praktické vlhkosti na tepelněizolační vlastnosti pouze 5 %. Xella tak klade na svou produkci podstatně přísnější hlediska než norma a také než většina výrobců pórobetonu na trhu. Nechává si rovněž svou produkci pravidelně a dobrovolně certifikovat nezávislými autoritami v oboru - například Centrem stavebního inženýrství Praha. Díky těmto skutečnostem dosahuje pórobeton YTONG lepších tepelněizolačních vlastností než jiný pórobeton.

Diskuse o energetické náročnosti jsou věčné, ovšem v poslední době nabírají zásadní dynamiku. Ceny prakticky všech energií rostou rychle a především z dlouhodobého hlediska tak jednoznačně, že finanční nároky na provoz budov se stávají stále důležitějším faktorem při projektování a výstavbě budov. S vývojem jdou ruku v ruce nové trendy ve společnosti, kdy se nemalá část populace více zajímá o životní prostředí a neváhá jej aktivně chránit. S tím se zpřísňuje legislativa - přicházejí revize národních norem, ale také směrnic a nařízení Evropské unie.

Společnost Xella se domnívá, že právě nová produkce vnáší výrazné plus do celé problematiky, na jejímž konci může být naplnění konceptu trvale udržitelného rozvoje.

Zdroj: STAVITEL

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí