zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Úsporami za elektřinu si uhradí rekonstrukci veřejného osvětlení

09.07.2012
Osvětlení
Úsporami za elektřinu si uhradí rekonstrukci veřejného osvětlení

Obec Libořice na Lounsku prošla během tří měsíců zásadní změnou. Provedla rekonstrukci veřejného osvětlení, díky níž dokázala snížit roční náklady na elektrickou energii o více než 130 tisíc korun.

Opatření motivované primárně rostoucími cenami energií má také další významný důsledek, a tím je snížení negativních dopadů na životní prostředí. Výhodou projektu je možnost uhradit významnou část dluhové služby vyplývající z úvěru od Komerční banky z prostředků, které obec ušetří na provozních nákladech nového osvětlení.

Nároky na elektrickou energii s rozvojem společnosti výrazně rostou. Vyspělé státy proto podporují projekty, které přinášejí v této oblasti smysluplné úspory. Prostředky vkládají nejen do výzkumu a vývoje nových technologií, nýbrž také do modernizací zařízení, které umožňují výrazně snížit množství spotřebovávané energie, a přispívají tak k ochraně životního prostředí. Municipality dosahují energetických úspor především u provozu obecních budov - prostřednictvím zateplení, výměnou oken či úspornou regulací tepla pro hospodárné vytápění.

TRENDEM JE PŘECHOD K MODERNÍM LED TECHNOLOGIÍM

Novým trendem v této oblasti je realizace rekonstrukce veřejného osvětlení. LED technologie patří mezi moderní zdroje světla, jejichž výhodou je velmi dlouhá doba životnosti, výrazná mechanická odolnost a především jejich účinnost. LED světelný zdroj dosáhne 12krát vyšší účinnosti než běžná žárovka, jinými slovy 12krát nižší spotřeby. LED technologie je navíc bezpečná díky nízké povrchové teplotě světelného zdroje a veřejné osvětlení složené z LED technologií je téměř bezúdržbové.

Návratnost projektů se samozřejmě liší podle řady vstupních faktorů. I proto doporučuje Komerční banka, která se touto problematikou intenzivně zabývá, nechat si před samotnou realizací zpracovat odborný projekt od renomované odborné společnosti. Energetický projekt by měl obsahovat informace o tom, kolik peněz se v dlouhodobém časovém horizontu ušetří, jaké budou budoucí náklady na energie, která technologie zaručí požadované úspory energie či jaké budou environmentální přínosy navržených opatření.

Právě díky úsporám plynoucím z realizovaného projektu lze projekt financovat z cizích zdrojů, aniž by splátky výrazně zatížily obecní rozpočty. Vezmeme-li v potaz možnost získání dotačních prostředků, nenese s sebou mnohdy realizace energeticky úsporných projektů nároky na zapojení prostředků z rozpočtu obce.

110 SVÍTIDEL PRO LIBOŘICE

I tak malá obec, jako jsou Libořice u Žatce s 356 obyvateli, může na podobný projekt dosáhnout. Ještě nedávno tamní radnice platila za spotřebovanou energii veřejného osvětlení 167 tisíc Kč ročně. >>Když přišli odborníci na LED technologie s návrhem, jak obci výrazně ušetřit výdaje za energii, nebránili jsme se a jejich nabídku si vyslechli,<< uvedla starostka Eva Vrábíková. Postupně se tak v Libořicích začali možností úspor za provoz veřejného osvětlení podrobněji zabývat.

Obec na daný projekt plánovala vynaložit prostředky v maximální výši do 1 mil. Kč. Pomocí veřejných zakázek malého rozsahu následně obec vybrala vhodného projektanta, dodavatele i banku.

Odborný projekt vyhodnotil stávající stav energetického hospodářství a navrhl energeticky a finančně výhodná opatření na veřejné osvětlení v obci. Předmětem zpracované projektové dokumentace byla výměna původního osvětlení za LED technologie pro celkem 110 svítidel. Při následném výběru dodavatele zakázky brala obec v úvahu mimo ceny i zkušenosti firmy tak, aby byl zajištěn hladký průběh rekonstrukce a následující funkčnost realizovaných opatření.

Dodavatel s nejlepší cenovou nabídkou na realizaci projektu disponoval letitými zkušenostmi a rekonstrukci veřejného osvětlení provedl za pouhé tři týdny. Života v obci se proto výměna osvětlení téměř nedotkla.

ROČNÍ ÚSPORA PŘES 0,13 MIL. KČ

Úvěr na energeticky úsporný projekt bývá nejčastěji hrazen z úspor za spotřebovanou energii, případně z dotace. Protože však v danou chvíli nebyl k dispozici žádný dotační program, z něhož by bylo možné získat peníze pro projekt, obec se rozhodla zapojit do splácení části dluhové služby prostředky z rozpočtu obce.

Financování projektu zajistila pro Libořice Komerční banka. >>K rozhodnutí zvolit pro financování úvěru Komerční banku nás vedly mimo jiné i profesionální poradenství a zkušenosti s podobnými projekty,<< dodává starostka obce Eva Vrábíková. Celkové náklady na projekt byly vyčísleny na 902 tisíc Kč. Úvěr od Komerční banky pokryl náklady na projekt v plné výši. Doba jeho splácení pro obec činí 5 let. Ekonomické stránce projektu navíc pomohla dotace nákladových úroků úvěru, kterou zprostředkovala Komerční banka z programu Municipal Infrastructure Facility od Evropské investiční banky, ve výši 1863 eur.

Od ukončení instalace LED technologie do veřejného osvětlení uplynul již téměř rok. Ještě než se obec pustila do rekonstrukce veřejného osvětlení, dosahovaly její roční náklady na spotřebovanou energii 167 tisíc Kč. Nyní tyto náklady činí pouze 35 tisíc Kč za rok.

MÍŘÍ MEZI INOVATIVNÍ OBCE

>>Změnu vnímám velmi pozitivně nejen já, ale i samotní obyvatelé Libořic. Zvláště v době, kdy neustále slyšíme o zvyšování cen energií. Díky úsporám plynoucím z provozu veřejného osvětlení a dotaci od Evropské investiční banky je obec schopna úvěr od Komerční banky bez problémů splácet z dosahovaných úspor. Jakmile bude půjčka zcela uhrazena, budeme moci z ročních úspor uskutečnit další projekty, díky nimž se bude naše obec řadit mezi inovativní obce v České republice,<< uzavírá starostka Eva Vrábíková.

Ještě než se se obec pustila do rekonstrukce veřejného osvětlení, činily její roční náklady na spotřebovanou energii 0,167 mil. Kč. Nyní je to pouze 35 tisíc korun za rok.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
19
2. 2019
19.2.2019 - Seminář, školení
Zlín
21
2. 2019
21.2.2019 - Seminář, školení
Olomouc
26
2. 2019
26.2.2019 - Seminář, školení
Hradec Králové
28
2. 2019
28.2.2019 - Seminář, školení
Praha
5
3. 2019
5.3.2019 - Seminář, školení
Praha, hotel Olympik
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí