zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nezapomeňte zpracovat hodnocení rizik ekologické újmy

21.06.2012
Havárie
Nezapomeňte zpracovat hodnocení rizik ekologické újmy

Dnem 1.1.2012 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 295/2011 Sb. o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a podmínkách finančního zajištění dle zákona 167/2008 o předcházení ekologické újmě a její nápravě.

Koho se týká povinnost zpracování a hodnocení rizik?

Hodnocení musí provést provozovatelé činností uvedených v příloze č. 1 zákona, mimo jiné:

  • Provozování zařízení podléhající vydání integrovaného povolení
  • provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů podléhajících souhlasu
  • vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních podléhající povolení
  • odběr povrchových vod podléhající povolení
  • odběr podzemních vod podléhající povolení
  • zacházení se závadnými látkami
  • nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky, přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky
  • přeprava nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků potrubím nebo v železniční, silniční, vodní vnitrozemské, letecké nebo námořní dopravě
  • přeshraniční přeprava odpadů do České republiky, z České republiky a přes Českou republiku
  • provozování stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší podléhajících povolení

Jaké jsou povinnosti provozovatelů výše uvedených činností?

Povinnosti provozovatelů je znát rizika ekologické újmy, která by mohla nastat jejich činností a na základě toho musí provést hodnocení těchto rizik. Na základě výsledků musí potenciální ekologické újmě předcházet a případné negativní účinky kompenzovat. Povinnost zpracovat hodnocení nabývá účinnosti dnem 1.1.2013.

Jak se hodnocení rizik provádí?

Základní hodnocení rizik se provádí dle přílohy č. 1 k NV 295/2011 a případně že je při hodnocení překročen limit dosažených bodů je provozovatel povinen provést podrobné hodnocení v souladu s přílohou č.2.

ZDROJ:ekonvert.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí