zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Kudy se ubírá cesta organických/bio přípravků ve wellness centrech

23.06.2012
Biopotraviny
Zdraví
Kudy se ubírá cesta organických/bio přípravků ve wellness centrech

Ekologie a všeobecně respektovaná snaha o udržitelný rozvoj života na naší planetě dnes zasahují každého z nás. Třídění odpadu je povinností každé domácnosti, z obchodů pomalu mizí igelitové tašky, do koupelen a na záchody se montují zařízení s menší spotřebou vody či elektrického proudu.

Popularita biopotravin i přes jejich cenu roste a většina nejen specializovaných obchodů (ale i supermarkety) toto zboží běžně nabízí v dostatečném výběru. Již léta vznikají nadnárodní organizace, státní orgány i iniciativy různých profesních či zájmových skupin, které nejen propagují ekologické značky a služby, ale především posuzují ekologické chování jedinců či organizací a dohlížejí na dodržování ekologických principů.

EKOLOGIE NA PRVNÍM MÍSTĚ

Hotely a wellness centra jsou samozřejmě součástí tohoto trendu a ekologické hotely již nikoho nepřekvapí, přestože přibývají pomaleji, než se původně očekávalo. Ekologické chování hotelových provozů, šetřící rozpočet i životní prostředí, je dnes běžné. Celá řada hotelů mění technologii provozu, šetří vodu, energii, školí zaměstnance a nabízí biopotraviny, ale jen menší procento hotelů žádá o certifikaci, tedy oficiální označení hotelu za ekologický. Proces certifikace je složitý všude. V České republice je v rukou agentury životního prostředí (CENIA) dle normy ČSN ISO 14024. Tato se inspiruje předpisy Evropské unie, provádí kontroly, vyřizuje administrativu s tím spojenou a vydává certifikáty, které mají časově omezenou platnost a o jejich obnovu je třeba každoročně znovu žádat. Splnění všech kritérií je finančně, technologicky i organizačně náročné a návratnost těchto investic je pomalá. Logicky ne každý hotel či řetězec si může tyt o investice dovolit. Současná ekonomická atmosféra ekologickému trendu samozřejmě nepomáhá. Přes tyto relativní provozní nevýhody si některé především menší hotely právě na ekologickém prvku vytvářejí marketingovou a prodejní strategii. Celá řada hotelových hostů a klientů wellness center a spa dnes vyhledává nejen ekologické hotely, ale především biopotraviny, pokrmy připravené z biosurovin a biopřípravky (organické či alespoň přírodní - natural) ve wellness centrech.

Rychlý nárůst spotřebitelského zájmu o biopotraviny a přírodní a organické (bio) přípravky k ošetřování těla a obličeje ve wellness centrech samozřejmě znamená i stále rostoucí nabídku tohoto zboží, se kterou jen velmi těžko drží krok regulační a centrální orgány. Certifikace těchto výrobků není v rámci globálního trhu jednotná a není jednoduché se dnes v ne už tak docela novém trendu orientovat. Vzhledem k tomu, že bioprodukty a výrobky jsou většinou dražší než zboží vyráběné běžným způsobem, nové trhy přilákaly i mnoho firem, které využívaly a některé dodnes využívají nedostatky regulačních opatření a prodávají zboží, které očekávání splňuje jen částečně nebo vůbec. Situace trhu s biopotravinami a potravinovými doplňky je řešena na nejrůznějších národních i nadnárodních úrovních a vyvíjí se směrem k přísnějším regulacím a zvýšeným požadavkům na certifikaci.

OTÁZKY CERTIFIKACE

Nejméně průhledná je situace v přírodních (natural) a bio (organic) přípravcích pro ošetření těla a obličeje ve wellness centrech. Již historicky regulace výroby i posuzování těchto výrobků jsou minimální a zastaralé mezinárodní předpisy pokulhávají za obrovským technologickým rozvojem výroby tohoto zboží. Regulační předpisy vycházejí z taktéž zastaralého konceptu - tedy faktu, že přípravky zůstávají pouze na povrchu těla. Většina výrobků je regulována a kontrolována pouze s ohledem na obsah některých, především konzervačních látek, mikrobiálního znečištění, eventuálně z hlediska možné alergické reakce. Největší kontroverzi v současnosti působí přípravky vyráběné pomocí nanotechnologie, která využívá mikročásteček, jež mají schopnost pronikat do kůže i do některých buněk. Podle čeho se má tedy zákazník, majitel wellness centra či klient řídit? Pokud jde o takzvané přírodní přípravky, je nutné vycházet z toho, že název (bez certifikace) sám o sobě vůbec nic nenapovídá a není nikterak regulovaný či patentovaný. Většinou vyjadřuje pouze fakt, že některá či více součástí výrobku pochází z přírodních zdrojů. Pokud jde o certifikované biopřípravky, přestože certifikace není globálně jednotná a liší se i předpisy pro jednotlivé typy výrobků, určitou záruku předepsané kvality přinášejí v rámci orientace v certifikačních agenturách a postupech, které mají vztah k wellness centrům a přípravkům pro ošetření těla a obličeje. Uvádím několik největších národních a mezinárodních agentur, jejichž značku můžete najít na výrobcích nabízených v České republice. Pokud uvažujete o certifikaci ekologického hotelu a spa nebo ve wellness centru máte dostatečně početnou klientelu, která je ochotná platit vyšší ceny těchto přípravků, a seriózně uvažujete o zavedení kvalitních přírodních či bio/organických přípravků, hledejte certifikované řady prostudujte internet a některé další webové stránky (www.safecosmetics.org nebo www.thehf.com/codex.htlm). Dalším d ůležitým faktorem je řádné proškolení terapeutů, kteří dokáží informovaně a profesionálně toto zboží klientům doporučit nejen při procedurách ve wellness centru a spa, ale i pro následnou domácí péči.

ZDROJ: SPORT&WELLNESS MANAGEMENT

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí