zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Ministerstvo životního prostředí spojencem proti Temelínu

17.06.2012
Atomová energie
Ministerstvo životního prostředí spojencem proti Temelínu

Ministerstvo životního prostředí se stává překvapivým spojencem všech, kteří nechtějí další atomové reaktory v jihočeské krajině. Svým postupem v probíhajícím procesu hodnocení vlivů na životní prostředí nabízí šanci na zrušení následných povolení (1). Jde zejména o ignorování závěrů ze zjišťovacího řízení, které ministerstvo vydalo v roce 2009. Neřídil se jimi zpracovatel dokumentace, kterého platil ČEZ, ale ani zpracovatel posudku vybraný ministerstvem (2), ačkoliv je to v jiných podobných případech obvyklé (3). Ministerstvo ale může ještě překvapit a na závěr procesu vydat ke stavbě nesouhlasné stanovisko.

V průběhu EIA nebylo reagováno zejména na tyto požadavky ministerstva:

- uvést konkrétní technický a technologický popis všech uvažovaných typů reaktorů a zhodnotit vliv dopadů jednotlivých uvažovaných typů reaktorů na životní prostředí a veřejné zdraví

- zhodnotit schopnost zařízení odolat různým potenciálním vnějším ohrožením (pád různých typů letadel, teroristický útok apod.)

- popsat celý projektový cyklus jaderné elektrárny, s důrazem na likvidaci zařízení

- předložit způsob bezpečné likvidace vyhořelého jaderného paliva včetně doložení místa pro výstavbu hlubinného úložiště

- vyhodnotit se záměrem přímo související stavby jako nová přenosová vedení, rozšíření dopravních tras v souvislosti s dopravou nadměrných komponent, sklad vyhořelého paliva či horkovodní přivaděč pro potřeby města České Budějovice.

Organizace již dříve kritizovaly nepřiměřeně krátkou lhůtu třiceti dnů, kterou dostaly na prostudování dvou tisíc stran naposledy zveřejněných podkladů posudku. Ministr Chalupa jejich žádost o prodloužení lhůty odmítl, čímž také dostal proces do rozporu s mezinárodním právem. Podle evropských předpisů (4) a rovněž podle Aarhuské úmluvy (5) musí mít veřejnost dostatek času na přípravu a účinnou účast na rozhodování ve věcech životního prostředí. V rozporu s těmito právními závazky je i fakt, že veřejná projednání ve Vídni a Pasově nebyla účelově zařazena do formálního procesu.

Občanská sdružení Calla, Jihočeské matky, Občanská iniciativa pro ochranu životního prostředí a V havarijní zóně jaderné elektrárny Temelín se účastní procesu a podala v něm svá vyjádření, ve kterých namítají řadu dalších důvodů, pro které by měl proces skončit vydáním nesouhlasného stanoviska. Zmíněné organizace se také aktivně zúčastní veřejného projednání záměru 22. června ve Sportovní hale v Českých Budějovicích.

Edvard Sequens ze sdružení Calla řekl: "Chceme, aby byly posouzeny reálné dopady plánované jaderné elektrárny na životní prostředí, ale zatím se tak nestalo. I tento případ ukazuje, že jsou to zejména chyby úřadů, které interpretují zákony ve prospěch investorů, co ve skutečnosti způsobuje prodlužování povolovacích řízení, nikoliv obstrukce občanů a jejich sdružení."

Monika Machová Wittingerová z Jihočeských matek doplnila: "Na nedostatky procesu EIA poukazovalo v roce 2009 také Ministerstvo životního prostředí, které však - pod současným vedením ministra Tomáše Chalupy - tento stav bohužel akceptovalo."

"Ministerstvo životního prostředí zjevnou snahou vyhovět politické objednávce dělá z procesu EIA pouhou frašku," doplňuje zástupkyně sdružení V havarijní zóně JETE Marta Heveryová.

Pavel Vlček z Občanské iniciativy pro ochranu životního prostředí upozornil: "Neprodloužení lhůty připomínkování záměru Ministerstvem životního prostředí by se mohlo projevit i na pátečním veřejném projednání v Č. Budějovicích. Doufám, že připomínky tam vznesené budou moci zaznít včas a v plném rozsahu."

Další informace mohou poskytnout:

Edvard Sequens, Calla, tel.: 602 282 399, e-mail: edvard.sequens@calla.cz

Monika Machová Wittingerová, Jihočeské matky, tel.: 603 516 603, e-mail: jihoceske.matky@ecn.cz

Pavel Vlček, Občanská iniciativa pro ochranu životního prostředí, tel.: 777 006 241, e-mail: pavel.vlcek@oizp.cz

Marta Heveryová, V havarijní zóně Jaderné elektrárny Temelín, tel.: 608 528 985, e-mail: marta.heveryova@seznam.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí