zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Toximetr na bázi řas

03.07.2012
Voda
Havárie
Chemické látky
Toximetr na bázi řas

bbe Algae Toximeter

Rychlá a citlivá detekce toxikantů ve vodě pomocí řas

  • stanovení chlorofylu
  • rozlišování fluorescenčních tříd řas

Pokročilá technologie pro ochranu životního prostředí

Nový bbe Algae Toximeter (detektor toxicity využívající řas) zaznamenává aktivitu buněk řas vystavených působení protékajícího měřeného vzorku. Společnost bbe Moldaenke (bbe = biological biophysical engineering) vyvinula citlivou metodu založenou na měření fluorescence chlorofylu pro detekci škodlivých látek ve vzorcích z vodotečí, vodárenských systémů, kanalizace, čističek odpadních vod a zařízení pro rekultivaci půdy.
Průtokový biologický monitoring pomocí bbe Algae Toximetru umožňuje rychlé zjištění a varování v případě úniku toxických látek do vodního prostředí. Přístroj registruje rozsah a časový průběh znečištění. Zodpovědný původce znečištění nebo kontrolní orgán tak mají pohotově k dispozici záznam, který lze podle potřeby archivovat. V průmyslově a politicky vyspělých zemích získávají biomonitorovací systémy orientované na prevenci úmyslného nebo nedbalostního znečištění prostředí stále větší popularitu. Také řasový toximetr společnosti bbe se již široce používá k dlouhodobé kontrole kvality vody.

Kontrolujte kvalitu svých vod citlivým biomonitoringem v reálném čase

Princip

Řasový toximetr bbe kontinuálně měří obsah toxikantů v povrchových vodách. Chemická interakce těchto látek s fotosyntetickým aparátem zelených řas vede ke ztrátě aktivity (tj. nepřímo ke snížení produkce kyslíku). Tato aktivita má přímou spojitost s fluorescencí chlorofylu, přirozeným projevem fotosyntézy. Testovací organismy - řasy - jsou kultivovány v zabudovaném fermentoru. Jsou-li řasy zasaženy např. herbicidem, který sníží jejich fotosyntetickou aktivitu, měřicí systém ohlásí alarm. Hlavní výhodou tohoto fluorimetrického biotestu je jeho vysoká citlivost a okamžitá odezva.

Měření a vyhodnocení dat

Měřený vzorek vody je kontinuálně pumpován skrz měřicí kyvetu, kde se udržuje konstantní koncentrace řas a fluorimetricky se měří jejich fotosyntetická aktivita. Na základě excitačních veličin f0 a fm se vypočítá Gentyho parametr1 jako relativní míra aktivity. Pak se do kyvety napumpuje definované množství řas a měření se opakuje. Pokud nejsou ve vzorku přítomny toxické látky, aktivita přidaných řas zůstává konstantní. Programové vybavení pracující pod Microsoft Windows má přehledné grafické rozhraní zobrazující všechny důležité veličiny. Měření řasovým toximetrem se vyznačuje následujícími rysy:

  • Přímé měření fluorescence chlorofylu koreluje s běžným chemickým stanovením chlorofylu, které je však podstatně zdlouhavější.
  • Měřením fluorescence chlorofylu in vivo (Gentyho metoda) se stanoví podíl aktivního chlorofylu, což slouží jako míra toxicity.
  • Měřením fluorescenčního spektra lze určit kvantitativní zastoupení jednotlivých fluorescenčních tříd řas: zelených řas, sinic, rozsivek, obrněnek (Dinophyceae) a skrytěnek (Cryptophyceae).
  • Měřením transmitance vzorku se kompenzuje rušivý vliv zákalu způsobeného buňkami řas.

Řasy, které mají tendenci vytvářet povlak na stěnách kyvety, se v pravidelných intervalech odstraňují pístovým čisticím zařízením. Pro vyhodnocení výsledků toximetr používá programové vybavení bbe Dynsprung. Tento spolehlivý program se používá i v jiných toximetrech (např. bbe Daphnia Toximeter). Dynsprung zaznamenává rychlé změny signálu z fluorescenčního detektoru a provádí statistickou analýzu, takže představuje ideální software pro výstražný systém pro sledování znečištění vod. Vyhodnocování ekologických havárií a jejich prevence pomocí řasového toximetru společnosti bbe je již dnes na vysoké úrovni.

Fermentor

Kultivace řas v toximetru probíhá ve fermentoru, který je regulován na principu turbidostatu pomocí speciálního měření fluorescence. Díky tomu je koncentrace řas automaticky udržována na konstantní úrovni.

ZDROJ: www.toxicita.cz, kráceno

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí