zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Krátce z EU

10.07.2012
Doprava
Energie
Krátce z EU

z CEBRE - České podnikatelské reprezentace při EU přinášíme aktuální informace..

ENERGETIKA: Sdělení Komise o obnovitelné energii jako klíčovém aktéru evropského energetického trhu

SDĚLENÍ(cs) Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Obnovitelná energie: klíčový aktér evropského energetického trhu

Komise chce tímto sdělením zahájit diskuzi o závazcích a cílech EU v oblasti výroby energie z obnovitelných zdrojů po roce 2020. Nenavrhuje konkrétní cíl pro roky 2030 nebo 2050, ale nastiňuje možné varianty dalšího vývoje a kroků, které by EU měla podniknout. Připomíná přitom, že energie z obnovitelných zdrojů představuje necelou pětinu současného energetického trhu.

ENERGETIKA: Jednání o energetické účinnosti přinesla smíšené výsledky pro MSP

V Bruselu se druhý červnový týden jednalo o energetické účinnosti podniků. Jednání probíhala mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí. Svůj názor vyjádřilo také Evropská sdružení řemeslníků a malých a středních podniků UEAPME. Sdružení bylo ve svém vyjádření celkově spokojeno s přijatými opatřeními plánovanými pro malé a střední podniky. Ta se týkají především pokrytí nákladů na energetický audit a provádění vyplývajících doporučení. UEAPME rovněž oceňuje plán na podporu přístupu malých a středních poskytovatelů energií na trhy energetických služeb. Zároveň však upozorňuje, že závěry jednání nechávají příliš mnoho kompetencí na členských státech. Kompletní text s názory UEAPME naleznete zde.

ENERGETIKA: Růst podílu obnovitelných zdrojů ve státech EU

Evropský statistický úřad EUROSTAT, zveřejnil statistiku zabývající se podílem obnovitelných zdrojů energie na celkové spotřebě energií v jednotlivých členských státech do roku 2010. Čísla ukazují, že v roce 2010 byl celkový podíl obnovitelných zdrojů na konečné spotřebě energie 12,4 procent ve všech členských státech EU. To znamená nárůst oproti rokům předešlým, kdy průměrný podíl v roce 2009 činil 11,7 procent a v roce 2008 10,5 procenta. Nejvyšší podíl obnovitelných zdrojů mají ve Švédsku (47,9 procent), Lotyšsku (32,6 procent), Finsku (32,2 procent), Rakousku (30,1 procent) a Portugalsku (24,6 procent). Česká republika se s 9,2 procenty řadí spíše k podprůměrným státům. Nejnižší podíl obnovitelných zdrojů energie na konečné spotřebě pak je na Maltě, pouze 0,4 procent. Evropská unie v roce 2009 představila směrnici, která nastavila individuální cíle pro všechny členské státy a společný cíl pro celou EU, který počítá s 20 procentním podílem obnovitelných zdrojů energie na celkové spotřebě do roku 2020. Česká republika by do roku 2020 měla dosáhnou celkového podílu 13 procent. Kompletní statistiky jednotlivých států, včetně jejich plánovaných cílů, naleznete zde.

DOPRAVA: Komise podpoří kampaň proti přetížení dopravy a znečištění ve městech

Evropská komise zahájila novou tříletou kampaň na podporu udržitelné městské dopravy, jejímž cílem je podporovat udržitelnou městskou mobilitu ve 31 zemích. První iniciativou bylo spuštění registračního systému pro podporu osvědčených akcí a na podporu pozitivních změn v postojích a chování lidí. Hlavním cílem této nové kampaně je propagovat výhody kombinace různých druhů dopravy. Komise chce tímto způsobem povzbudit Evropany, aby změnili své návyky v oblasti městské dopravy, a chce podpořit národní, regionální a místní podpůrné akce. Subjekty ze soukromého, ale i státního sektoru mohou požádat o podporu až 7000 euro a této kampaně, jejíž rozpočet je půl milionu euro, se zúčastnit. Žadatelé mohou registrovat své akce na podporu udržitelné městské mobility na adrese http://www.dotherightmix.eu.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
19
1. 2018
19-21.1.2018 - Seminář, školení
Praha 6
22
1. 2018
22-25.1.2018 - Veletrh, výstava
Ostrava
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí