zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Energie v dopravě

13.07.2012
Doprava
Energie
Energie v dopravě

Zatímco předcházející návrh koncepce stranil výrazně elektromobilům před vozidly na stlačený zemní plyn, aktuální přístup respektuje více realitu.

Elektromobilita je doprava budoucnosti, o tom nelze pochybovat. Aktuální zkušenosti z provozu vozidel poháněných elektřinou a stlačeným či zkapalněným zemním plynem však ukazují, že zatímco v případě plynu už lze počítat s návratností vyšší investice do vozidla ve srovnání s obdobným automobilem provozovaným na klasická kapalná paliva, v případě elektromobilů tomu tak stále není.

Připočteme-li k tomu velmi řídkou síť rychlonabíjecích stanic a krátké dojezdové vzdálenosti elektromobilů, nelze předpokládat jejich masové rozšíření minimálně v horizontu nejbližší dekády.

Při delším výhledu lze elektromobily považovat za perspektivní. Nicméně v horizontu 10-15 let bude patrně ve snaze snížit podíl kapalných paliv v dopravě a vydat se cestou vyšší ekologizace více nápomocen zemní plyn.

Komise tedy doporučuje držet vyvážené spektrum možností. Prozatím s vyšší prioritou kladenou na reálné možnosti využití plynu, ale se schopností zareagovat na případný boom elektromobilů.

Koncepce by měla s touto eventualitou počítat např. tím, že bude připravena posílit výrobu elektřiny dostavbou dalšího bloku v Dukovanech, nebo výstavbou více plynových elektráren, pakliže se kupříkladu příznivě projeví vliv těžby břidlicového plynu v Polsku.

Prostor pro elektřinu v dopravě však existuje již dnes. V příměstské a městské dopravě lze uvažovat o renesanci trolejbusů, případně trolejbusů doplněných bateriemi pro jízdu středem města nebo komplikovaným terénem. Taková řešení nejsou investičně náročná, jsou ekologická a ve výrobě trolejbusů máme tradici.

Názor MPO: Plyn, elektřina nebo vodík?

V současnosti je u nás 37 plnicích stanic CNG a cca 800 na LPG, jedna vodíková a přibližně 200 nabíjecích stanic pro elektromobily. Síť plnicích stanic LPG se bude rozšiřovat jen minimálně a spíše se budou navyšovat zásobníky stávajících. Pro masivnější rozšíření CNG vozidel bude nutné postavit další čerpací stanice. Jejich počet bude závislý na množství vozidel. Existují firmy nabízející vybudování čerpací stanice na své náklady za předpokladu určitého odběru plynu. U elektromobility existuje několik druhů dobíjecích stanic. Takzvané rychlonabíjení budou využívat především firmy. Pomalé nabíjení se uplatní tam, kde lze vozidla odstavit na dobu minimálně několika hodin (nákupní střediska, parkovací stání...). Testuje se také induktivní nabíjení bez klasického nabíjecího sloupku. V souvislosti s elektromobilitou bude nejspíše nutné posílit elektrickou přenosovou síť, aby byla schopna lokálně zajistit větší odběr elektřiny. V této souvislosti se hovoří například o budování smar t gridů, "chytrých sítí", které by měly napomoci vyrovnávat poptávku a nabídku elektřiny v síti. Tady očekáváme největší investice. U vodíku předpokládáme větší rozšíření až po roce 2030. Česká republika v rámci vyjednávání podpory nízkoemisních vozidel na celoevropské úrovni zastává neutrální pozici. Neměla by být preferována jedna technologie, ale všechny možnosti, které napomohou ke snižování emisí v dopravě. V současnosti mohou podnikatelské subjekty využít slevu na silniční dani pro nízkoemisní vozidla. V nejbližší budoucnosti se nepočítá s podporou státu při budování infrastruktury či pobídkami na nákup vozidel, a to už v návaznosti na současnou hospodářskou situaci a rozpočtové úspory.

Zdroj: HN

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
28
11. 2017
28.11.2017 - Seminář, školení
Praha
Institut Cirkulární Ekonomiky
30
11. 2017
30.11-1.12.2017 - Konference
Zámek Křtiny
9
12. 2017
9-10.12.2017 - Seminář, školení
Brno
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí