zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Povinnost třídit bioodpady bude!

12.07.2012
Bioodpady
Povinnost třídit bioodpady bude!

Událostem posledních dnů, kde horko a sucho střídají přívalové deště a povodně, přispívají i zemědělští velkopodnikatelé. Nedostatečné hnojení organickými hnojivy má za následek sníženou vodozádržnost půdy. Rychlý odtok dešťové vody do vodotečí způsobuje bleskové povodně a hospodářské škody. Jedním z důvodů, proč tito zemědělci využívají hlavně chemická hnojiva, je nedostatek statkových hnojiv, který vznikl regulací masné produkce po našem vstupu do EU. Kvalitním zdrojem organického hnojiva by mohl být kompost vyrobený z bioodpadů. Pro sběr a zpracování bioodpadů je však nutné nastavit pravidla, která budou obce a zemědělce motivovat ke spolupráci.

Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa ve své odpovědi na dotaz Ekodomova, týkající se zpracování a využití bioodpadů, uvedl: "Ministerstvo životního prostředí připravuje věcný záměr nového zákona o odpadech, ve kterém je navržena nová povinnost pro obce zajistit mj. oddělený sběr biologicky rozložitelné složky komunálních odpadů."

Financování odděleného sběru bioodpadů lze realizovat z úspor, které obci přinese snížení nákladů na likvidaci směsného komunálního odpadu. Pro identifikaci možností vlastních úspor a snadnější hledání příkladů dobré praxe jsme připravili benchmarkingový dotazník, který je přístupný na www.kompostuj.cz

Obce mohou ZDARMA identifikovat možnosti jak snížit náklady na odpadové hospodářství ve své obci pomocí marketingové metody benchmarkingu.
V našem případě se jedná se o porovnávání srovnatelných obcí, které jsou podobné svou velikostí, počtem obyvatel a strukturou zástavby. Porovnáním nákladů na odpadové hospodářství, způsobu jakým se s odpadem nakládá včetně využívaného typu platby za odpady a způsobu komunikace s občany, zapojené obce získají informace, kde a jak jiné obce dosahují lepších výsledků. Porovnáváním výsledků a nástrojů, jakými toho bylo dosaženo ve srovnatelných obcích, přináší inspiraci a podněty všem zúčastněným k vlastnímu rozvoji.

Aby se porovnatelné obce mohly snadno dohledat a mohly rychle zjistit, jak a v čem se jejich výsledky vzájemně liší a proč, připravili jsme dotazník, který identifikuje základní oblasti týkající se problematiky nakládání s bioodpady. Výstupy z dotazníků dostanou všechny zapojené obce k dispozici, a tím se usnadní vzájemný přenos know-how a zkušeností mezi jednotlivými obcemi. Stačí tedy vyplnit benchmarkingový dotazník a stanete se součástí projektu, který již prokázal, že šetřit náklady je možné a jednoduchá řešení existují.


Zapojením do projektu obce získají také kontakty na příslušné pracovníky, kteří odpadovou agendu mají na starosti. Zapojené obce se tak mohou snadno vzájemně propojit a vyměnit si své zkušenosti a doporučení. Uplatňuje se tak princip "win win", při kterém všichni zúčastnění ze zapojení do spolupráce profitují.
Vyplněním a odesláním dotazníku obce získají zdarma elektronickou vstupenku na veletrh ForWaste, kde budou prezentovány výstupy z benchmarkingového šetření v rámci doprovodného programu dne 21. 9. 2012 na výstavišti PVA v Praze Letňanech.

Dále obce při odeslání dotazníku do 31. 7. 2012 získají slevu 5% na nákup dřevěných kompostérů, komunitních kompostérů, vermikompostérů VermiHut , kuchyňských košů na bioodpad BioMat a kompostovatelných pytlů, sáčků a tašek.

V Praze dne 10. 7. 2012
Tomáš Hodek, tel: 733 511 005
tomas.hodek@ekodomov.cz, www.ekodomov.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí