zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Startuje evropský projekt smeSpire

19.06.2012
Firemní ekologie
Startuje evropský projekt smeSpire

Na začátku května 2012 byl zahájen projekt smeSpire - s oficiálním názvem "Evropská komunita malých a středních podniků se zaměřením na digitální obsah pro oblast životního prostředí a dostupnost v mnoha jazycích".

Jedná se o dvouletou podpůrnou akci 7. rámcového programu Evropské komise pro výzkum a technologický rozvoj. Program je financován Generálním ředitelstvím (DG) pro informační společnost a média.

Koordinátorem projektu je společnost Epsilon Italia, která řídí 15 partnerů (osm z nich právě z kategorie malých a středních podniků) z celkem dvanácti členských států. Partnerem z České republiky je CENIA, která je národním koordinátorem INSPIRE.

Hlavním cílem projektu je podpořit malé a střední podniky v Evropě se zaměřením na informační a komunikační technologie používané v geosféře ve využití přínosů směrnice INSPIRE, která "zakládá infrastrukturu pro prostorové informace v Evropském společenství pro podporu politik životního prostředí a politik nebo činnosti, které mohou mít vliv na životní prostředí".

Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím několika konkrétních opatření. Nejdůležitější z nich jsou:

  1. posouzení tržního potenciálu malých a středních podniků se zaměřením na informační a komunikační technologie používané v geosféře ve vztahu k INSPIRE;
  2. příprava vzdělávacích materiálů, využitelných v rámci e-learningové platformy navržené pro vzdělávání odborníků pracujících v oblasti řízení digitálního obsahu se zaměřením na životní prostředí, který souvisí s INSPIRE;
  3. vytvoření evropského katalogu příkladů dobré praxe pro oblast řízení digitálního obsahu se zaměřením na životní prostředí;
  4. uspořádání informační kampaně v každé ze dvanácti partnerských zemí na národní a lokální úrovni s cílem prezentovat dosažené výsledky
  5. vytvoření sítě malých a středních podniků a dalších zainteresovaných stran, jejímž cílem je propojení poptávky na digitální data z oblasti životního prostředí řízené požadavky z INSPIRE a nabídky řešení z oblasti informačních a komunikačních technologií používaných v geosféře
  6. nastavení obchodního modelu s cílem umožnit již zavedeným, ale také novým malým a středním podnikům v Evropě, se zaměřením na informační a komunikační technologie používané v geosféře, zhodnotit své technologické inovace pro implementaci INSPIRE,
  7. vytvoření databáze obsahující informace o evropských malých středních podnicích se zaměřením na informační a komunikační technologie používané v geosféře, využitelné pro zmapování jejich schopností a pro realizaci business intelligence studií a analýz,
  8. vytvoření obecného povědomí o důležitosti interoperability, o EIS / EIF (Evropská strategie pro interoperabilitu / Evropský rámec pro interoperabilitu) a o relevantních výsledcích z programu ES ISA (Interoperabilní řešení pro evropské orgány veřejné správy).

SmeSpire projekt bude prezentován na evropské INSPIRE konferenci, která se koná v Istanbulu ve dnech 23. až 27. června, v rámci specializovaného semináře s názvem "Jsou malé a střední podniky připraveny využít výhody, které nabízí INSPIRE ?". Během semináře několik malých a středních podniků - i mimo partnery projektu - seznámí účastníky semináře se svým úspěšným přístupem.

Další detaily o projektu a aktuální informace jsou k dispozici na

http://www.smespire.eu

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí