zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Bude vaše město Evropským zeleným městem roku 2015?

17.07.2012
Urbánní ekologie
Bude vaše město Evropským zeleným městem roku 2015?

Komise zahajuje soutěž, z níž má vzejít nositel titulu Evropské zelené město roku 2015. Cena Evropské zelené město se každoročně uděluje městům, která se nejlépe starají o ekologicky šetrný urbanistický rozvoj a která mohou jít ostatním městům příkladem.

Tato cena má evropským městům pomoci stát se atraktivnějšími a zdravějšími místy vhodnými pro život.

Evropský komisař pro životní prostředí Janez Potočnik k tomu uvedl: "Cena Evropské zelené město zviditelňuje snahy o zlepšení městského prostředí a podporu udržitelného růstu ve městech. Rád bych využil příležitosti zahájení šestého ročníku ceny Evropské zelené město pro rok 2015 a vyzval města k účasti, jež by pro ně mohla být příležitostí ke zhodnocení a zviditelnění úspěchů, kterých v oblasti životního prostředí dosáhla. Rovněž může být povzbuzením k plánování udržitelné budoucnosti pro občany."

Tato cena má tři hlavní cíle:

  • odměnit města, která prokazatelně dosahují vysokých environmentálních cílů,

  • povzbudit města k tomu, aby si kladla ambiciózní cíle pro další zlepšování životního prostředí a udržitelný rozvoj, a

  • jít příkladem, a tak inspirovat ostatní a podpořit uplatňování osvědčených postupů a zkušeností ve všech evropských městech.

Do soutěže o titul Evropské zelené město roku 2015 mohou zasílat přihlášky všechna města s více než 200 000 obyvateli. Soutěže se mohou zúčastnit města z členských států EU, přistupujících států (Chorvatsko), kandidátských zemí (Turecko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Černá Hora, Island a Srbsko) a jiných zemí Evropského hospodářského prostoru (Norsko a Lichtenštejnsko). V zemích, kde žádné město nesplňuje stanovený limit, se může přihlásit město s nejvyšším počtem obyvatel.

Přihlášky se posuzují podle dvanácti kritérií, mezi něž se řadí přispívání k boji proti změně klimatu, udržitelná doprava, zelené městské oblasti s udržitelným využíváním půdy, ochrana přírody a biologické rozmanitosti, kvalita ovzduší, hlučnost, nakládání s odpady, spotřeba vody, čištění odpadních vod, ekologické inovace a udržitelná zaměstnanost, řešení otázek životního prostředí na úrovni místní správy a spotřeba energie.

Přihlášky je možné podávat online na adrese www.europeangreencapital.eu. Lhůta pro předložení přihlášek na rok 2015 končí dne 15. října 2012. Titul uděluje mezinárodní porota za pomoci skupiny uznávaných odborníků na různé oblasti životního prostředí. Vítěz bude vyhlášen v červnu 2013.

Souvislosti

Cena "Evropské zelené město" je výsledkem iniciativy měst s ekologickou vizí. Její koncepce se zrodila dne 15. května 2006 na zasedání v Tallinu (Estonsko) z podnětu bývalého primátora Tallinu pana Jüri Ratase. Na tomto zasedání podepsalo 15 evropských měst spolu s Asociací estonských měst společné memorandum o porozumění týkající se vytvoření této ceny.

V letech 2010 až 2014 tuto prestižní cenu získalo pětměst - Stockholm, Hamburk, Vitoria-Gasteiz, Nantes a Kodaň.

Evropa se stala v podstatě městskou společností, neboť tři čtvrtiny Evropanů žijí ve větším či menším městě. Většina problémů životního prostředí má kořeny v městském osídlení, ale zároveň jsou to právě města, kde se setkává vůle k řešení těchto problémů s potřebnými inovačními myšlenkami. Soutěž o cenu Evropské zelené město je iniciativou, která má podpořit a ocenit úsilí měst, pobídnout je k další činnosti a zároveň předvést nejlepší postupy a posílit vzájemnou výměnu zkušeností.

Kromě inspirace pro jiná města přispívá tento prestižní titul k lepší pověsti vítězného města a jeho přitažlivosti jako místa k navštívení, práci a životu.

Další informace:

www.europeangreencapital.eu

Twitter: @EU_GreenCapital

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
13
12. 2019
13.12.2019 - Seminář, školení
INISOFT s.r.o.
17
12. 2019
17.12.2019 - Seminář, školení
Praha, Occidental
INISOFT s.r.o.
18
12. 2019
18.12.2019 - Seminář, školení
Olomouc, Comfort Olomouc Centre
UŽITEČNÉSEMINÁŘE.CZ
8
1. 2020
8.1.2020 - Seminář, školení
Praha,
Konferenční centrum CITY - Pankrác
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí