zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Aktualizované Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

14.08.2012
Obecné
Aktualizované Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Ke dni 8. 8. 2012 byly zaktualizovány Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP (dále jen "Závazné pokyny").
V Závazných pokynech byla upravena zejména kapitola 5 Zadávací řízení, ve které byly zapracovány úpravy související s novelou č. 55/2012 Sb. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Dále byly v podkapitole 5.2.3 upraveny a doplněny informace o náležitostech zadávací dokumentace. V podkapitole 5.4 byl upraven odkaz, na kterém je možné získat v elektronické podobě formulář Oznámení o zakázce, dále byl upraven text týkající se účasti zástupce SFŽP na jednání hodnotících komisí. Upravena byla i podkapitola 5.10.1 týkající se značkové specifikace a podkapitola 5.10.2, kde byla upravena tabulka ohledně postihů u zakázek, kdy se na příjemce nevztahuje zákon o veřejných zakázkách a vložena tabulka, která stanovuje postihy v případě, kdy se na příjemce zákon o veřejných zakázkách vztahuje.

V návaznosti na novelu č. 55/2012 Sb. byla upravena rovněž kapitola 6 Výběrové řízení na provozovatele vodohospodářské infrastruktury v rámci prioritní osy 1 (1.1.1, 1.2), kde byly v podkapitolách 6.2.2 a 6.3.2 odstraněny informace ohledně losování jako způsobu omezení počtu zájemců.

Další úpravy byly provedeny v kapitole 8 Zásady financování - náležitosti Žádosti o platbu, kde byl v bodě p) podkapitoly 8.1 odstraněn upřesňující text ohledně vratek, v bodě f) podkapitoly 8.2 zobecněn text a dále pak byla upravena poznámka pod čarou v podkapitole 8.12.

V příloze č. 3 Poukázání vratek poskytnutých finančních prostředků v OPŽP byl přidán další účet, na který může příjemce poukazovat vratky.

Detailnější přehled změn je k dispozici ve Změnovém listu Závazných pokynů.

Aktualizované pokyny

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
12
6. 2019
12-13.6.2019 - Konference
Průhonice, vzdělávací a informační centrum Floret
31
10. 2019
31.10.2019 - Seminář, školení
Praha, Konferenční centrum VŠCHT, Kolej Sázava
5
11. 2019
5.11.2019 - Seminář, školení
Brno, Kongresové centrum BVV
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí