zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vláda schválila novelu zákona o integrované prevenci

16.08.2012
IPPC
Vláda schválila novelu zákona o integrované prevenci

Vláda schválila novelu zákona o integrované prevenci. Důvodem novelizace je transpozice nové směrnice o průmyslových emisích.

Zákon o integrované prevenci stanovuje pravidla pro povolování vymezených průmyslových a zemědělských zařízení. Vydává tzv. integrovaná povolení, která od roku 2003 nahrazují dílčí povolení v oblasti ovzduší, vod, nebo odpadů jedním správním aktem. V současnosti je jich vydáno cca 1500.

Zařízení s průmyslovými činnostmi spadající do působnosti směrnice o integrované prevenci, v současné době je jich přibližně 52000 v celé Evropské unii, se podílejí významnou měrou na ekonomické prosperitě a zajišťují zaměstnanost. Také se ale podílejí na znečišťování životního prostředí.

"Na evropské i národní úrovni existuje snaha zavést takový způsob regulace vlivů průmyslu, který by na jedné straně respektoval princip přiměřenosti, na druhé straně pak byl dostatečně transparentní a vynutitelný," říká ministr životního prostředí Tomáš Chalupa.

Novela celkově posiluje důraz na aplikaci nejlepších dostupných technik (BAT) a zavádí transparentní postupy pro udělování výjimek. Zavádí také změny v procesu výměny informací o BAT, jehož výstupy jsou využívány v povolovacích procesech.

Dochází také ke zvýšení důrazu na ochranu půdy a podzemních vod. V případě používání nebezpečných látek bude mít provozovatel povinnost vypracovat tzv. "základní zprávu", kde bude popsán stav kontaminace místa provozu.

Dále se zvyšuje se důraz na provádění kontrol v místě zařízení Českou inspekcí životního prostředí a krajskými hygienickými stanicemi. Rozšiřuje se také v souladu s novou směrnicí okruh informací poskytovaných veřejnosti a zlepšuje se právní rámec pro zveřejňování.

Návrh projednávaly spolu s resortem životního prostředí Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo zdravotnictví. Dále se k materiálu vyjádřily krajské úřady, Česká inspekce životního prostředí, hlavní průmyslové svazy a environmentální organizace.

Účinnost novely zákona je v souladu s termínem transpozice směrnice o průmyslových emisích stanovena na 7. leden 2013.

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
ABF
8
2. 2018
8-10.2.2018 - Veletrh, výstava
Praha
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí