zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nová legislativa v připomínkovém řízení

22.08.2012
Energie
Nová legislativa v připomínkovém řízení

Hospodářská komora České republiky ze své kompetence zakotvené v Legislativních pravidlech vlády, z titulu členství v nadnárodních organizacích a při přímé spolupráci s vládou, orgány a institucemi EU ovlivňuje legislativní rámec podnikatelského prostředí. Níže nabízíme stručný přehled nových materiálů k připomínkám.

Návrh vyhlášky o stanovení parametrů obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny je novým materiálem s vysokou prioritou v mezirezortním připomínkovém řízení. Cílem navrhované vyhlášky je stanovit technicko-ekonomické parametry elektřiny z obnovitelných zdrojů na základě ustanovení § 12 odst. 1 písm. a) zákona č. 165/2012 Sb., aby v případě podpory formou výkupních cen bylo při dodržení těchto parametrů dosaženo patnáctileté doby prosté návratnosti investic. Dotčenými skupinami jsou fyzické a právnické osoby, které jsou držiteli licence na výrobu elektřiny, přenos elektřiny, distribuci elektřiny nebo obchod s elektřinou, na jejichž základě jsou oprávněny podnikat v odvětví elektroenergetiky na území České republiky.

Dalším materiálem v mezirezortním připomínkovém řízení je Návrh vyhlášky o termínech a postupech výběru formy podpory elektřiny. Tato vyhláška stanoví termíny a postupy výběru formy podpory a postupy registrace podpory elektřiny, provozní podpory tepla, podpory biometanu a podpory decentrální výroby u operátora trhu a termín nabídnutí elektřiny výrobcem elektřiny z obnovitelných zdrojů povinně vykupujícímu. Cílem navrhované právní úpravy má být sjednocení všech procesů vyplácení podpory včetně zajištění toho, že v rámci České republiky bude jedno cílové místo sloužící pro registraci výrobců z podporovaných zdrojů ve smyslu zákona č. 165/2012 Sb. a jejich evidenci, dále pro registraci jimi uplatňované formy podpory a její případné změny a rovněž místo, které prostřednictvím informačního systému umožní komunikaci mezi jednotlivými účastníky trhu s elektřinou, plynem a výrobci tepla za účelem řádného a včasného plnění jejich povinností, ale i uplatnění jejich oprávnění vyplývajících jim ze zákona č. 165/2012 Sb.

Vyhláška o užití energie při výrobě elektřiny nebo tepelné energie je rovněž novým materiálem v mezirezortním připomínkovém řízení. Cílem nové vyhlášky je sjednotit podmínky výpočtu a požadavků na minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny nebo tepelné energie, a tím zpřehlednit právní prostředí v oblasti dané problematiky. Dotčenými subjekty, na které má navrhovaná úprava dopad, jsou výrobci elektřiny a výrobci, kteří podávají žádosti o povolení v rámci výstavby nové výrobny energie nebo při její změně a dále také výrobci energie, kteří žádají podporu v rámci zákona o podporovaných zdrojích energie.

Další nové materiály k připomínkám v kompletním znění naleznete zde:/pomahame-vasemu-podnikani/pripominkovani-legislativy-2/nove-materialy-k-pripominkam-1/nove-materialy-k-pripominkam/

Zdroj: HK ČR - www.komora.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí