zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Kogenerační jednotka pro energetiku

01.10.2012
Energie
Kogenerační jednotka pro energetiku

Náhradou zážehového motoru vznětovým agregátem se otevírají zcela nové možnosti použití kombinované výroby elektrické a tepelné energie.

Po více než dvacet let je společnost Phoenix-Zeppelin spojena se jménem významného světového strojírenského koncernu - firmou Caterpillar. V České republice je tato značka nejrozšířenější v oblasti nouzových zdrojů elektrické energie. Firma Phoenix-Zeppelin ale hledala další cesty, jak použít již instalované zdroje k jiným účelům, než pro které byly původně určeny.

Tyto nouzové zdroje elektrické energie vybavené dieselgenerátory tráví drtivou většinu svého života "čekáním na blackout" nebo krátkodobým testováním. Výroba elektrické energie z nafty je ale příliš nákladná a při její produkci je teplo vznikající při spalování odvedeno ve spalinách nebo ve ventilačním vzduchu.

Vlastní vývoj

S optimalizací nouzových zdrojů, která umožní jejich provoz v trvalém režimu při současné výrobě elektřiny a tepla a přijatelné ekonomii provozu, přišla jako první na trh společnost Phoenix-Zeppelin v roce 2011 pod obchodním názvem BOOMEL(R) DUAL. Proces vývoje tohoto agregátu začal o rok dříve, kdy konstruktéři z Phoenix-Zeppelin využili již existující technologie, které následně zdokonalili. Největším přínosem při vzniku nového stroje bylo otestování a využití technologie spalující alternativní paliva. Aby se projekt podařil, muselo dojít k úpravám palivové cesty a filtrace. Po ověření platných emisních limitů bylo možno kogenerační jednotku představit veřejnosti. Pár týdnů po uvedení na trh získal BOOMEL(R) DUAL na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně Zlatou medaili v kategorii "Nejlepší inovační exponát".

Spalování nafty a plynu

Základním principem generátoru elektrické a tepelné energie BOOMEL(R) DUAL je použití vznětového motoru Caterpillar jako pohonného agregátu, který mění energii v palivu na energii mechanickou při současném využití tepla ve spalinách a tepla vznikajícího při provozu motoru. Díky skutečnosti, že vznětové motory Caterpillar jsou schopny spalovat kromě motorové nafty i alternativní paliva, včetně směsi s plynem, má generátor elektrické a tepelné energie BOOMEL(R) DUAL široké možnosti použití v energetice a teplárenství v komunální i průmyslové sféře.

Vznětový motor

Uvedených výhod bylo možné dosáhnout náhradou zážehového motoru, který se u kogeneračních jednotek obvykle používá, motorem vznětovým. Zážehový (plynový) motor má sice nižší provozní náklady, zejména nižší cenu paliva. Je však prakticky nepoužitelný jako operativní, regulovaný zdroj elektrické energie při proměnné zátěži.

Náhradou zážehového motoru vznětovým agregátem se otevírají zcela nové možnosti použití kombinované výroby elektrické a tepelné energie. Výroba elektrické a tepelné energie se totiž neomezuje jen na klasické výtopny, ale lze ji realizovat jako vedlejší produkt při likvidaci odpadů. Příkladem může být residuum (zbytkový kal) z čistíren odpadních vod, kdy i po prvotním vytěžení bioplynu zůstává v kalu velké množství energeticky využitelného materiálu. Na již zmíněném Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně byl největší zájem právě od společností produkujících tyto látky. Využití generátoru BOOMEL(R) DUAL jim přinese dvě výhody: elegantně se zbaví odpadu a vyrobí energii, kterou mohou následně zpeněžit.

Energetická bezpečnost

Generátor elektrické a tepelné energie BOOMEL(R) DUAL se i významně podílí na zvyšování energetické bezpečnosti a nezávislosti objektů, obcí, měst a regionů. Současná situace v přenosové soustavě, kdy počet a výkon neregulovaných (tzv. alternativních či obnovitelných) zdrojů přesáhl kritickou hranici stability, vede provozovatele přenosové soustavy k instalaci nových regulovaných zdrojů. To jsou energetické zdroje, které lze podle okamžité potřeby nastartovat a připojit do rozvodné soustavy, a to vše v čase několika sekund. Tento požadavek je možné realizovat pouze za využití generátorů na bázi vznětových motorů.

Jednoduchá instalace a vykrývání špiček

Další výhodou generátoru elektrické a tepelné energie BOOMEL(R) DUAL je jeho aplikovatelnost bez větších investičních nákladů. V České republice a na Slovensku je totiž nainstalováno několik tisíc záložních zdrojů vybavených elektrocentrálami se vznětovým motorem.

Další využití generátoru elektrické a tepelné energie BOOMEL(R) DUAL je při vykrývání energetických špiček. Uživateli stačí sjednat nižší odběrový limit a krátkodobé navýšení spotřeby (v rozsahu několika hodin denně) zajistit vlastním zdrojem.

Úspěšná optimalizace nouzových zdrojů BOOMEL(R) DUAL je jedním z vlastních řešení společnosti Phoenix-Zeppelin v energetice a je ukázkou, že dovozce strojů a technologií, má-li být úspěšný, musí mít přidanou hodnotu na základě vlastního vývoje.

Ing. Karel Kuchta, CSc.
Phoenix-Zeppelin
divize Energetické systémy

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.
17
1. 2018
17-18.1.2018 - Seminář, školení
Praha
BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.
7
2. 2018
7-8.2.2018 - Seminář, školení
Praha
BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.
18
4. 2018
18-19.4.2018 - Seminář, školení
Praha
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí