zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Soutěž Cesty městy spěje k finále 20. 9. v České Třebové

08.09.2012
Doprava
Urbánní ekologie
Soutěž Cesty městy spěje k finále 20. 9. v České Třebové

Než však budou uděleny ceny vítězům letošního ročníku tradiční soutěže pro obce, města, městské části či obvody nebo svazky obcí a mikroregiony, zástupci hodnoticí komise museli během léta na místě posoudit všech 29 soutěžních projektů.

Předmětem 11. ročníku soutěže jsou dopravní řešení zaměřená na zvyšování bezpečnosti provozu, zkvalitňování veřejného prostoru a optimalizaci uspořádání automobilové, cyklistické, pěší a veřejné dopravy.

Soutěž se koná ve třech kategoriích:

bodová řešení (úpravy křižovatek, řešení zastávek MHD, přechodů pro chodce, přejezdů pro cyklisty apod.);

liniová řešení (komunikace pro chodce a cyklisty, rekonstruované komunikace s prvky zklidňování dopravy, liniová opatření preference MHD apod.);

plošná řešení (dopravně zklidněné zóny, organizace dopravy v klidu, koncepční řešení podpory a rozvoje pěší, cyklistické a veřejné dopravy apod.).

SIBŘINA: K ZASTÁVKÁM AUTOBUSŮ PATŘÍ I VHODNÉ OBRUBNÍKY

Obec Sibřina (okr. Praha-východ) se zhruba 700 obyvateli je s metropolí spojena linkami příměstské autobusové dopravy. >>Obyvatelům horní části obce jsme chtěli zvýšit bezpečnost i komfort při využívání veřejné dopravy,<< konstatovala zastupitelka Ing. Lenka Sternberková, když členům komise představovala projekt, jímž obec vstoupila do soutěže. Jde o tři autobusové zastávky doplněné novým chodníkem a přechodem pro chodce, který by měl být časem také osvětlen.

Členy komise zaujalo, že i v menší obci, která si vše navíc sama financovala (1,9 mil. Kč), může být projekt tohoto druhu velmi dobře odborně zvládnutý. >>Například ne všude bývá u autobusových zastávek přechod pro chodce umístěn až za autobusem, který do zastávky přijíždí,<< podotkl předseda komise doc. Ing. arch. Jan Mužík, CSc.

Zaujaly rovněž bezbariérové obrubníky, jimiž projektant Ing. Hynek Seiner nechal osadit zastávky. Tyto prefabrikované betonové prvky umožňují řidičům autobusů najet co nejblíž k ostrůvku a cestujícím bezpečněji, plynuleji a rychleji vystoupit i nastoupit.

TŘEBESTOVICE: NOVÁ CYKLOSTEZKA ZVÝŠÍ I FYZICKOU KONDICI ŽÁKŮ

Ještě v předminulém školním roce děti z Třebestovic (okr. Nymburk) dojížděly do základní školy v nedaleké Sadské raději autobusem. Silnice III/3309 mezi oběma sídly je totiž natolik frekventovaná, že se po ní příliš nechtělo chodit ani dospělým.

Nová cyklostezka vybudovaná podél krajské silnice s pomocí dotace z ROP Střední Čechy problém vyřešila. Nejenže je zařazena do sítě regionálních cyklostezek Středočeského kraje, ale podle starostky Ing. Ireny Bělohlávkové ji teď k cestě do školy v Sadské využívají i mnozí žáci z Třebestovic. Ať už na kole, nebo na >>in-linech<<.

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ: VĚTŠÍ BEZPEČNOST CHODCŮ A CYKLISTŮ

Projektem Stavební úpravy místních komunikací Klosova ul. a ul. Českých legií se soutěže Cesty městy účastní i Nové Město nad Metují. Projekt, jenž je podpořený z OP Přeshraniční spolupráce a dofinancovaný městem, zejména zvýšil bezpečnost chodců a cyklistů v prostoru, kde dříve nepřehledně parkovaly automobily a autobusy a kde oddělení komunikace od chodníků obrubníky bylo takřka neznatelné.

Nyní tam chodníky a vozovky mají opravený povrch, přičemž pro chodníky se použila zámková dlažba a v místech snížených obrubníků se pamatovalo speciální dlažbou i na nevidomé. Přibylo také nové veřejné osvětlení a po obou stranách komunikací i vodorovné dopravní značení vyznačující prostor pro cyklisty.

DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM: NÁMĚSTÍ, KTERÉ >>ŽIJE<<

Projekt Rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka ve Dvoře Králové nad Labem má dvě roviny: stavebně technickou a řešení organizace dopravy na náměstí. Rekonstrukcí povrchu náměstí a přilehlých komunikací, vybudováním zálivů pro zásobování i odstavných a parkovacích stání, instalací nového veřejného osvětlení, sadovými úpravami a pořízením vkusného mobiliáře, stejně jako změnami v pohybu automobilů (část náměstí je pěší zónou) v tomto prostoru se navíc podle místostarosty Mgr. Dušana Kubici vytvořily předpoklady pro lepší využití náměstí. Konají se tam farmářské trhy, Svatováclavské posvícení, majáles, náměstí je otevřeno i charitativním organizacím apod.

PARDUBICE, MČ 5: ÚČINNÉ A JEDNODUCHÉ ZKLIDNĚNÍ ULICE

Jednosměrný úsek místní komunikace v Rokycanově ulici, v páté pardubické městské části, který vede kolem domu č. p. 2654, v němž bydlí především osoby se zdravotním postižením, trpěl hned několika neduhy. Tím největším byla rizikovost - často byl zneužíván tranzitní dopravou k objíždění kolon ve frekventované Pichlově ulici, jež Rokycanovu protíná. Dalším závažným neduhem byla bariérovost.

Vyřešit první neduh pomohly tři v řadě za sebou umístěné ostrůvky zeleně. Ty dnes brání průjezdu automobilů, ale nikoliv cyklistů. Komunikace je vybavena zpomalovacím polštářem, pro auta, která vjíždějí, aby zaparkovala v areálu domu.

Rokycanova ulice doznala v daném úseku i dalších změn k lepšímu. Byly opraveny a bezbariérově upraveny všechny povrchy, dosazeno nové dopravní značení a proti domu č. p. 2654 vznikl nový chodník. Ten využívají osoby na vozíku k jízdě mimo vozovku a tvoří jej zámková zátěžová dlažba umožňující pohyb sanitárních vozů. Dodejme, že úpravy byly konzultovány s místními zdravotně postiženými obyvateli.

Pokud jde o zklidňování dopravy, nejedná se v popsaném případě o ojedinělou záležitost. Proměnou postupně procházejí i další ulice v okolí a úpravy hradí městský rozpočet.

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: STEZKA MALÁ ROZSAHEM, NIKOLI VŠAK DOSAHEM

O tom, kolik prospěchu může přinést 86 metrů cyklostezky, mohou vyprávět ve Žďáru nad Sázavou. V minulosti vybudovali stezku pro pěší a cyklisty podél Sázavy, jež protéká městem od západu přes centrum až na sever na rekreační oblast Pilská nádrž. Chyběl jediný úsek, v zastavěné části města, mezi ulicemi 1. máje a Nábřežní - přirozené a logické propojení.

Aby taková spojnice vznikla, bylo třeba vykoupit pozemky a propojení naplánovat s ohledem na soukromí vlastníků přilehlých nemovitostí. Domluva s majiteli se zdařila. Nová stezka ve tvaru >>esíčka<< má povrch ze zámkové dlažby, kterou lze rozebrat, pokud bude někdy třeba opravit sítě. A slova Ing. Ireny Škodové, vedoucí odboru rozvoje a územního plánování, že je stezka hojně využívaná, potvrdili členům hodnoticí komise na místě sami cyklisté.

Spojnice, jež odklonila velkou část cyklistů i chodců z frekventované komunikace II. třídy procházející městem, vyšla na 1,6 mil. Kč, které uhradil rozpočet Žďáru nad Sázavou.

Tímto projektem navázali Žďárští na vybudování parku Farská humna na místě bývalé skládky (podpořeno z ROP Jihovýchod). Parkem totiž vede komunikace, jež neměla v místě vybudování nové propojky návaznost.

LIBEREC: ZKLIDNIT DOPRAVU NEZNAMENÁ NUTNĚ JI ZPOMALIT

K prvním vlaštovkám zklidňování dopravy v Liberci patří úpravy v ulici Husova. (Dvoupruhová obousměrná komunikace s oboustranným chodníkem, s pásem poškozené zeleně ve směru z centra, jenž sloužil pro odstavování vozidel.)

Úpravy zahrnuly úsek v délce 425 m, s využitím různých prvků zklidňování. Nové řešení sice ubralo prostor na vozovce řidičům aut ve prospěch cyklistů, ale přidalo na přehlednosti a bezpečnosti daného úseku a spokojenosti všech účastníků provozu.

Základem bylo zmíněné zúžení komunikace, vpravo vybudování zálivů se zelení a >>legálním<< podélným stáním a vlevo přidružený cyklopruh. Dále byly upraveny přilehlé křižovatky (vysázena chodníková plocha), zkráceny a nasvíceny přechody a místa pro přecházení (z jednoho vede nájezd na chodník, jenž je určen i cyklistům).

PARDUBICE, MČ 7: KŘIŽOVATKA JE NYNÍ VZOROVÝM ŘEŠENÍM

A znovu Pardubice, tentokrát s modernizací silnice III/0362 Pardubice-Ohrazenice v úseku křižovatky Trnovská x Hradišťská. Bylo nutné vypořádat se s nevyhovujícím tvarem křižovatky, nevhodně umístěným parkovištěm, dlouhými a nepřehlednými přechody pro chodce v prostoru zastávek MHD a zohlednit provoz cyklistů.

Nová čtyřramenná okružní křižovatka je součástí Vzorových listů řešení křižovatek. Přechody pro chodce zkrátily vyvýšené, či pojezdové ostrůvky se zaoblenými hranami. Cyklisté mohou projíždět souběžně s motorovou dopravou nebo po samostatné komunikaci. Všechny komunikace jsou bezbariérové, odvodněné a osvětlené.

AUTOR: IVAN RYŠAVÝ
AUTOR: SIMONA DVOŘÁČKOVÁ

Soutěž Cesty městy

Pořadatelem soutěže, nad níž převzalo záštitu Ministerstvo dopravy ČR, je Nadace Partnerství. Již šestým rokem je generálním partnerem soutěže společnost Škoda Auto, mediálním partnerem je měsíčník Moderní obec. Do letošního 11. ročníku soutěže je přihlášeno 29 projektů.

Soutěž je určena pro dopravní řešení zaměřená na zvyšování bezpečnosti provozu, zkvalitňování veřejného prostoru a optimální uspořádání dopravy. Cílem je zviditelnit a odměnit kvalitní dopravní řešení realizovaná v ČR, která se mohou stát inspirací pro ostatní obce a města.

Vyhlášení vítězů se vždy koná v obci, která v předchozím ročníku obdržela některé z ocenění. Letošní vyhlášení se uskuteční 20. září v České Třebové, která v roce 2011 získala hlavní cenu společnosti Škoda Auto za realizaci multifunkčního dopravního terminálu.

Více informací o soutěži včetně ojedinělé databáze oceněných projektů naleznete na www.cestymesty.cz.

ZDROJ: NADACE PARTNERSTVÍ

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí