zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Příležitost k ověření alternativní energie

17.09.2012
Ekologické stavění, bydlení
Příležitost k ověření alternativní energie

Za dostavbou výzkumného a vývojového centra Hennlich je velkorysé rozšíření firmy Hennlich Industrietechnik, jež se zabývá skladováním a distribucí strojírenských součástek a vlastní výrobou určitých specializovaných výrobků.

Stavební práce probíhaly v letech 2010 - 2011, generálním projektantem byla firma CASUA, spol. s r.o., autorem návrhu je Ing. arch. Zuzana Hamanová. Generálním dodavatelem byla společnost BAK, a.s. Náklady na výstavbu byly částečně financovány z dotací Evropské unie.

Proti původnímu objektu - dle projektu CASUA 2001, kde bylo 3488 m2 podlahových ploch a 112 pracovních míst, došlo k navýšení podlahových ploch na 5782 m2 a ke vzniku 150 nových pracovních míst.

Jak uvedl při slavnostním otevření jednatel firmy Ing. Pavel Šumera, vývoj a výzkum bude směřovat do produktů z oblasti využívání obnovitelných zdrojů energií, jako jsou např. bioplynové stanice, geotermální kolektory nebo kogenerační jednotky pro "Smart grids".

DISPOZICE A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

V rámci dostavby je původní skladová hala prodloužena o tři konstrukční pole. Následuje spojovací krček s krytým průjezdem, který hmotově odděluje objekty skladové a výrobní haly. Nová výrobní a vývojová hala severně od krčku je vybavena jeřábovou dráhou. Na východní straně k ní přiléhá administrativní a provozní objekt s ustupujícím 3. NP, obklopeném terasou a zelenou střechou. Zde je umístěna jídelna, sloužící zároveň jako víceúčelový sál. Důležitým prvkem v interiéru administrativy jsou vysoká okna mezi chodbou ve 2. NP a výrobní halou, která umožňují průhledy na práci při výrobě.

Konstrukci hal tvoří betonový skelet a betonové nebo ocelové střešní vazníky, počítá se s budoucím umístěním fotovoltaických panelů. Spojovací krček je z oceli, zajímavý je příhradový spojovací most na úrovni 2. NP mezi oběma halami. Most se uprostřed mírně zvedá v oblouku, aby umožnil průjezd vysokých vozidel. Konstrukčně je tvořen dvěma příhradovými vazníky, nesoucími střechu. Celý objekt je opláštěn panely KINGSPAN s povrchem jemně profilovaného plechu.

KONCEPT ÚSPORNÝCH ZAŘÍZENÍ

Dostavba byla navržena a postavena jako laboratoř pro výzkum, vývoj a experimentální provozní ověřování nových systémů, využívajících alternativní zdroje energie pro vytápění a chlazení.

Původní objekt i dostavba mají energetický štítek A, oboje jsou vytápěny tepelnými čerpadly. Jako primární zdroj slouží voda ze dvou studní, jejichž vydatnost pokrývá potřebu tepla a chladu areálu. Celková roční tepelná bilance je vyrovnaná.

Kromě vody slouží jako zdroj primární energie i výměníky ve formě PE trubek, navinutých do ocelové výztuže pilotů. Vytápění i chlazení kanceláří je zajišťováno unikátním systémem stropních kapilárních rohoží, pracujícím na principu nízkoteplotního velkoplošného sálání. Spotřeba elektrické energie na chlazení objektu je cca 15x nižší než u systémů se standardními klimatizačními jednotkami.

Dešťová voda je sváděna do retenčních nádrží a slouží k zavlažování zeleně. Zbytek je zasakován systémem studní přímo na pozemku areálu.

Ing. arch. Zuzana Hamanová
Ing. Pavel Šumera

Zdroj: STAVITEL

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí