zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nabídka a poptávka po technologiích

26.09.2012
Firemní ekologie
Nabídka a poptávka po technologiích

Tato rubrika je připravována ve spolupráci s Technologickým centrem Akademie věd ČR - skupinou transferu technologií

Poptávka po technologiích


Úložný systém pro energii ze solárních článků

Ref.: 3PZT

Německá firma se zabývá instalacemi solárních systémů na veřejných a soukromých budovách a hledá vhodný a snadno použitelný mechanický úložný systém, který by ukládal přebytečnou elektrickou energii. Předpokládá se použití mechanického zařízení, které by se vešlo do sklepa. Ovládání a integrace do stávajícího energetického systému probíhají ve stávajících prostorách v sousední sklepní místnosti. Systém by měl být schopen uložit a později využít alespoň 5 kWh elektrické energie.

Nabídka technologií

Výkonově optimalizované fotovoltaické moduly

Ref.: 3PUK

Rakouská firma vyvinula a laboratorně vyzkoušela výkonově optimalizované fotovoltaické moduly, které jsou aktivně chlazené. Díky novému přístupu k návrhu a výrobě fotovoltaických modulů je dosažitelné podstatné prodloužení životnosti (> 30 let) a zvýšení účinnosti získávání elektrické energie. Firma hledá strategického partnera se zájmem na dalším rozvoji této nové technologie PV-panelů a jejich uvedení na trh.

Lehký stavební systém na bázi silikátů

Ref.: 3PXV

Maďarská firma vyvinula nový lehký stavební systém na silikátové bázi. Tato technologie splňuje požadavky nejnovějších trendů na trhu a slouží jako velmi jednoduchý a rychlý stavební proces. Mezi hlavní výhody technologie patří ekologická šetrnost, rychlá instalace na místě stavby, lehká konstrukce na bázi silikátu neobsahuje žádné dřevo nebo organický materiál, nejsou potřeba žádné zdvihací stroje, technologie je úsporná na pracovní sílu. Společnost hledá partnery se zájmem o zakoupení know-how nebo založení joint-venture.

Aktivní systém vytápění pro nízkoenergetické skleníky

Ref.: 3PIO

Švédská firma vyvinula aktivní úložný systém pro solární energii, který sluneční energii ukládá do zásobníku tepla v podzemí, odkud pak teplo slouží k vytápění budovy v chladném období, což vede k nízké spotřebě energie. Skleníky dnes přechází na více zdrojů energie a jedna z možností je rovněž přitápění pomocí uvedené technologie. Firma hledá partnera pro další rozvoj technologie a její uvedení na trh.

Technologie recyklace kovů z elektrolytického pokovování

Ref.: 3PWY

Maďarská firma nabízí technologii recyklace kovů používaných při elektrolytickém pokovování. Nabízená technologie může být použita k recyklaci odpadu, který vzniká při nanášení stříbra, mědi, cínu a niklu, a ten lze opět použít při galvanizačním procesu. Firma hledá průmyslové partnery se zájmem o obchodní nebo licenční smlouvu a o další vývoj technologie.

Infračervené senzory plynů

Ref.: 3PP6

Švédská firma nabízí přesné infračervené senzory plynů (CO, CO2, freony, čpavek, uhlovodíky apod.). Senzory jsou škálovatelné pro zákazníky podle jejich konkrétních potřeb. Technologie je založena na principu infračervené absorpce záření, tzv. nedisperzní infračervené technika (NDIR). Firma hledá nové aplikace a oblasti použití a spolupráci na obchodní a technické bázi.

Pasta pro recyklaci polystyrenu

Ref.: 3MQK

Nizozemská firma vyvinula novou technologii pro snížení objemu expandovaného polystyrenu až o 98 %. Proces přepracovává odpady z obalů a stavebního materiálu apod. do podoby kompaktní pasty, kterou lze snadno a levně přepravovat do centrálního zpracovatelského bodu. Zde je pak pasta přepracována na polymerní styren, přičemž je opětně získána rozpouštěcí přísada a neutralizována aditiva jako např. zpomalovače hoření atd. Firma hledá partnery pro joint-venture anebo licenční spolupráci.

Zpomalovač hoření na bázi pryskyřičného polymeru

Ref.: 3NL8

Izraelská firma vyvinula zpomalovač hoření založený na akrylátovém polymeru rozpustném ve vodě pro aplikace především v textilním a natěračském průmyslu. Výhody řešení oproti současné konkurenci na trhu jsou ekologická šetrnost, průhlednost, snadná aplikace na různé materiály a pH stabilita. Firma nabízí své řešení průmyslovým partnerům na bázi obchodně-technické spolupráce nebo licence.

Dalších více než 5800 nabídek a přes 1000 poptávek po inovačních řešeních a technologiích lze zdarma nalézt v angličtině na webu projektu Enterprise Europe Network: www.een.cz

Zdroj: Technik

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí