zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Zelené projekty pro Ostravu

27.09.2012
Urbánní ekologie
Zelené projekty pro Ostravu

V nejbližších dnech budou vyhlášeny veřejné zakázky na výsadbu a regeneraci zeleně v Ostravě.
Předpokládaná hodnota projektů "Zeleně pro Ostravu", které se nacházejí před realizací a budou realizovány městem Ostravou, činí 180 mil. Kč, přičemž dotace může dosáhnout až 170 mil. Kč.
Projekty budou realizovány od začátku roku 2013 do konce roku 2015.

Jedná se o projekty schválené ke spolufinancování EU v rámci Operačního programu Životní prostředí, které jsou svým rozsahem výsadeb a regenerace zeleně ojedinělé a pro město velmi významné.

Město zároveň předložilo další žádost o dotaci v pořadí již sedmého velkého projektu (Izolační zeleň města Ostravy - projekt 04) na výsadbu zeleně za více než 26 mil. Kč s dotací ve výši 90 %.

Jedná se o tyto projekty:
o Izolační zeleň města Ostravy - projekt 01
o Izolační zeleň města Ostravy - projekt 02
o Izolační zeleň města Ostravy - projekt 03
o Zelená osa Vítkovic
o Realizace vybraných prvků ÚSES na území statutárního města Ostravy - 1. etapa, část A
o Realizace vybraných prvků ÚSES na území statutárního města Ostravy - 1. etapa, část B

Projekty izolační zeleně vytvoří účinné vegetační clony prostřednictvím výsadby nových a regenerací stávajících stromů a keřů. Jejich cílem má být snížení prašnosti okolo 10 - 15 % především v okolí dopravních koridorů (např. Opavská, 17. listopadu, Mariánskohorská, Bohumínská, Ruská a mnoho dalších) a průmyslových areálů (např. Vítkovice, Třebovická elektrárna...). Vegetace působí jako přirozený filtr škodlivých látek v ovzduší. Stromy zachycují především jedovatý přízemní ozón a jemný polétavý prach, který na sebe váže řadu toxických látek, dále oxidy síry a dusíku, oxid uhelnatý a další látky. Stromy také zvlhčují vzduch a zlepšují tím jeho kvalitu z hlediska lidského zdraví.
Celkem bude vysazeno 31 388 ks dřevin (6 841 stromů, 24 547 keřů - např. lípy, duby, javory, platany, břízy, zimolez...) a vykáceno, ošetřeno anebo ořezáno bude 2 451 ks dřevin.
Za každý strom povolený ke skácení bude vysazeno téměř 14 nových stromů.

Projekty na založení územních systémů ekologické stability krajiny, dále jen projekty ÚSES rozdělené na části A a B, mají za cíl vytvářet podmínky pro existenci a migraci původních rostlinných i živočišných druhů a podporu jejich přirozeného vývoje a to i v trvale změněných přírodních podmínkách, jakými jsou výsypky, haldy. Projekty řeší výsadbu stromů jako rozptýlené dřevinné nelesní vegetace (převážně jasan ztepilý, javor a olše) a keřů, součástí projektu je i odstranění invazivních rostlin (křídlatky).
Jedná se o mozaiku prostorů a pozemků, které nevytváří spojitý prostor, ale jednotlivé lokality jsou rozmístěny hlavně podél vodních toků na území převážné většiny městských obvodů.
Celkem se jedná o výsadbu 416 007 ks dřevin v celkem 152 lokalitách. V rámci projektu budou vysázena nová stromořadí v celkové délce 2,2 km.

Město a jeho organizace v tomto programovacím období 2007 - 2013 provedlo, realizuje, nebo má schválené ke spolufinancování EU další projekty s pozitivním vlivem na životní prostředí za více než 1 346 mil. Kč s dotací přes 662 mil. Kč. Jedná se především o projekty energetických úspor ZŠ a MŠ, SVČ, MNO a dále protipovodňových opatření, sanací ekologických škod, zpracování analýzy rizik apod.
Celkově tak město předložilo projekty za více než 1 622 mil. Kč. Z nich byly projekty v hodnotě 50,425 mil. Kč zamítnuty, k realizaci jsou tedy schváleny a připraveny projekty v částce 1 571 616 tisíc korun.

Andrea Vojkovská
Tisková mluvčí MMO
737 225 300

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí