zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Jak správně zateplovat

15.10.2012
Vytápění, zateplení
Jak správně zateplovat

Během stavby domu nebo jeho rekonstrukce se stále více zaobíráme otázkou, jak co nejvíce snížit náklady na vytápění. Ty tvoří každoročně významnou položku v rodinném rozpočtu.

Ideální řešení tohoto problému nemusí být tak náročné, jak by se na první pohled mohlo zdát. Nejčastějším způsobem, jak snížit výdaje za energie, je zateplení. To představuje pro majitele domů kromě výrazných energetických úspor i zlepšení technického stavu objektu, vyšší životnost obvodového pláště budovy, zlepšení zvukově-izolačních vlastností, vzhledově atraktivní dům a v konečné fázi zhodnocení ceny objektu.

K tomu, aby bylo zateplení provedeno správně, je však potřeba dobře naplánovat a sladit jednotlivé kroky. "Přesto, že majitelé objektů v České republice si význam zateplení již delší dobu uvědomují, stále zůstává přes 200 milionů m2 obvodových stěn nezateplených. Přitom úspory mohou ročně dosáhnout několika tisíc korun," říká Pavel Zemene, předseda Sdružení EPS ČR.

Krok 1: Nechte si zpracovat energetický audit

Jednou z hlavních věcí ještě před samotným zateplením je vyhotovení energetického auditu, který by měl obsahovat doporučení a ekonomické vyhodnocení úsporných opatření. Tento dokument investorovi dokládá oprávněnost jeho investice a její návratnost. Navíc je energetický audit často požadován jako příloha žádosti o dotaci na energetický projekt, který se týká zateplení budovy. Mnohdy bývá i podkladem pro banky při posuzování žádostí o úvěr na realizaci energetických investic.

Z výpočtu návratnosti může vzniknout také řešení na etapy, tzn. rozložení zateplení do více let a zateplování budovy po jednotlivých světových stranách. Seznam energetických auditorů s osvědčením ministerstva průmyslu a obchodu lze nalézt na webu Asociace energetických auditorů.

Krok 2: Nezapomeňte na projektovou dokumentaci ETICS

ETICS představuje vnější tepelně izolační kompozitní systém (External Thermal Insulation Composite Systems). Je definován jako stavební výrobek dodávaný jako ucelená sestava skládající se z lepicí hmoty, tepelného izolantu, kotvících prvků, základní vrstvy a konečné povrchové úpravy.

V mnoha případech je význam projektové dokumentace opomíjen, a to i z toho důvodu, že stavební úřady většinou projekt na zateplení domu ke stavebnímu povolení nepožadují nebo se některá zateplení dělají pouze na ohlášení. Projektová dokumentace však řeší citlivé a často také poměrně složité detaily a umožňuje investorovi a technickému dozoru stavebníka kontrolovat správné provádění prací. V krajním případě slouží jako podklad pro reklamaci.

V projektu je navržena celková skladba a řešení detailů takovým způsobem, aby se zamezilo vzniku tepelných mostů, kondenzaci vodních par a případným dalším problémům. Řeší tedy veškeré konstrukční záležitosti systému a zcela zásadně určuje stavební firmě způsob provedení zateplovacích prací.

Vhodného projektanta lze nalézt pomocí České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Krok 3: Vyberte si dodavatele ETICS a zhotovitele

Po skončení přípravných prací následuje výběr stavební firmy. Na našem trhu se dnes pohybují stovky společností, které se zabývají zateplováním, ale existují mezi nimi obrovské rozdíly v kvalitě provedení. Stejně jako jinde i zde totiž platí pravidlo, že nejlevnější firma nemusí být ta nejlepší.

Je nutné si uvědomit, že dodavatel má zásadní vliv na to, aby zateplení bylo provedeno kvalitně a včas. Nejlepší a nejvěrohodnější informace lze zjistit pomocí referencí z dřívějších realizací. Je dobré také požadovat Certifikát od autorizované osoby na zateplovací systém. Díky velké konkurenci firem nabízející zateplování je výhodné dohodnout prodlouženou záruku která je ze zákona pět let.

Chcete-li mít opravdu jistotu, že jste vybrali správně, můžete kontaktovat Sdružení EPS ČR, které sdružuje firmy zabývající se výrobou a zpracováním nejčastěji používaného zateplovacího materiálu, tedy EPS, nebo Cech pro zateplování budov.

Krok 4: Vyberte si materiál

V České republice je k dispozici hned několik druhů systémů pro zateplení domů. Ovšem výběr materiálu mimo jiné úzce souvisí i se samotnou stavební firmou. Nejvíce vyžívaným izolačním materiálem je pěnový polystyren, tzv. EPS.

Hlavním důvodem jsou jeho unikátní vlastnosti: lehkost (jeho obsah je tvořen z 98 % vzduchem) a pevnost. Díky těmto charakteristikám je velmi stabilní a dobře se s ním manipuluje. Je tedy možné jej bez problémů brousit, řezat, lepit nebo kotvit hmoždinkami. Při všech těchto úpravách se polystyren chová velmi poddajně a nevznikají žádné škodliviny, nedochází ke dráždění kůže, očí apod.

Při použití v rámci zateplovacího systému zamezí během 50 let až 400krát většímu množství emisí CO2, než je vyprodukováno při jeho výrobě. Po zabudování ve fasádě si dlouhodobě uchovává svoje vlastnosti, a investorům tak zaručuje očekávanou úsporu peněz na desítky let.

Majitel domu, který se rozhodne investovat do zateplení, si může kvalitu EPS od roku 2010 ověřit také pomocí Značky kvality. Ta je zárukou, že zákazník kupuje nadstandardně kontrolované zboží.

Česká republika drží v Evropě silnou pozici ve využívání EPS. Z evropského měřítka jí patří čtvrté místo ve výrobě suroviny pro EPS. Zároveň je naše země pátá v celkové spotřebě a dokonce třetí ve spotřebě na hlavu.

Tento izolační materiál nepředstavuje žádné riziko pro lidské zdraví ani během výroby, ani při manipulaci a aplikaci, ani v průběhu jeho využití ve stavbě nebo během demolice a recyklace. Navíc nachází uplatnění nejen ve stavebnictví, ale využívá se například i pro obalové aplikace v elektronickém průmyslu, potravinářství apod.

Připraveno za odborné spolupráce Sdružení EPS ČR

ZDROJ: Energetika

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí