zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Krátce z EU

08.10.2012
Obecné
Krátce z EU

Nové stránky k Akčnímu plánu ekoinovací

Evropské komise zprovoznila webové stránky věnující se Akčnímu plánu ekoinovací, na nichž naleznete spoustu užitečných informací z oblastí jakými jsou energetická účinnost, stavebnictví, odpady, recyklace, atd. Stránky dále obsahují přehled nadcházejících akcí a událostí spojených s touto problematikou a informace o financování ekoinovací z prostředků EU. Webový portál je dostupný v několika jazykových mutacích, můžete si ho tedy zobrazit v angličtině, němčině, francouzštině, španělštině a italštině. Na výše popsaných stránkách, které jsou dostupné zde, naleznete také informace o nadcházejícím 13. Evropském fóru ekoinovací, které se bude konat 26. a 27. listopadu tohoto roku v Lisabonu. Podtitulek této dvoudenní konference bude "Rozvoj nových trhů pro ekoinovace" a ústředním tématem bude "Voda jako vzácná surovina". Bližší informace k této akci naleznete zde.

Partnerství v rámci projektu "BIOWASTE"

Pera (www.perachnology.com) hledá partnery pro projekt s názvem "BIOWASTE". Jedná se o projekt, v jehož rámci by měl být vyvinut systém na ošetření vody, který by z organické složky odpadních vod z pivovarů a potravinářských firem vyráběl biopolymer, a zároveň snížil celkové náklady na čištění odpadních vod.

Hledají se malé a střední podniky a asociace z EU, které působí v těchto oblastech:

 1. MSP zajišťující integraci systémů na odbourávání biologického odpadu
 2. výrobci (MSP) systémů lamp
 3. výrobci (MSP) sítí na bázi biologických kultur
 4. výrobci (MSP) monitorovacích a kontrolních systémů
 5. asociace výrobců jídla působící na úrovni EU či členských států
 6. asociace pivovarů působící na úrovni EU či členských států

V případě zájmu o účast na tomto partnerském projektu prosím kontaktujte brussels@cebre.cz.

Partnerství v rámci projektu "BIOFILM"

Pera (www.perachnology.com) hledá partnery pro projekt s názvem "BIOFILM". Jde o projekt, v jehož rámci by měl být vyvinut plně biologicky odbouratelný obalový celuloidový materiál s bio-polymerovým substrátem, biologicky odbouratelným inkoustem a s lakem na bázi kyslíku.

Hledají se malé a střední podniky a asociace z EU, které působí v těchto oblastech:

 1. MSP vyrábějící potištěné obalové materiály
 2. MSP vyrábějící biologicky odbouratelné inkousty
 3. MSP vyrábějící lak na obalové materiály
 4. MSP vyrábějící biologicky odbouratelné materiály
 5. asociace výrobců jídla působící na úrovni EU či členských států
 6. asociace výrobců obalových materiálů na úrovni EU či členských států

V případě zájmu o účast na tomto partnerském projektu prosím kontaktujte brussels@cebre.cz.

Udržitelná městská doprava má zelenou

17. září 2012 se za účasti místopředsedy Evropské komise Siima Kallase, zástupců Evropského parlamentu a Výboru regionů a dalších významných aktérů uskutečnila konference zaměřená na budoucnost přepravy v evropských městech. V této souvislosti Komise brzy oznámí spuštění veřejných konzultací na toto téma, aby všichni občané EU a další zájmové skupiny dostali příležitost vyjádřit se k problematice budoucnosti městské dopravy v EU. Tato událost je také desátým výročím spuštění projektu CIVITAS, což je výzkumný program Evropské komise vedený jednotlivými městy. Udržitelná městská doprava je navíc jednou z hlavních priorit bílé knihy EU o dopravě představené v loňském roce, která se především zaměřuje na snížení emisí škodlivých plynů z dopravy. Více informací naleznete zde.

EU financuje výzkum energeticky úsporného mikročipu


Cloudová datová centra, sloužící jako obrovská úložiště dat, jsou tvořena tisíci servery seskupenými na jednom místě. Pokud jde o velikost těchto center, mohou dosahovat až rozlohy fotbalového hřiště a spotřeba elektrické energie se vyrovná až 40 000 domácnostem. EU chce co nejvíce snížit energetické nároky těchto obrovských úložišť a z toho důvodu podporuje vývoj nového 3D mikročipu, který by měl dramaticky snížit spotřebu těchto zařízení a zajistit Evropě místo na předních příčkách pro využití ekologických technologií na poli IT. Zmíněný mikročip by měl fungovat na bázi současných energeticky nenáročných procesorů, využívaných například v mobilních zařízeních, čímž by se měla spotřeba cloudových serverů snížit až 90 procent. Více informací naleznete zde.

Velké množství občanů EU je vystaveno silně znečištěnému ovzduší

Podle zprávy, kterou dnes zveřejnila Evropská agentura pro životní prostředí (European Environment Agency - EEA), mají některé části EU stále trvající problémy s vysokým znečistěním ovzduší. Konkrétně se jedná o hladiny koncentrace přízemního ozónu a pevných částic (polétavý prach). Tento druh znečistění je v současnosti asi největším nebezpečím pro zdraví občanů v městských oblastech a podle zprávy agentury je celá třetina městských obyvatel vystavena nadměrným koncentracím pevných částic. Unie v poslední době výrazně zlepšila kvalitu životního prostředí, ale koncentrace pevných částic je stále velkým problémem. Eurokomisař pro životní prostředí Janez Potočnik se k problému vyjádřil následovně: "Tato zpráva je včasným upozorněním, jak důležitá je kvalita ovzduší pro zdraví našich občanů. Právě z tohoto důvodu budu chtít, aby se rok 2013 stal "Rokem vzduchu" a také proto zaměřím své snahy na posílení kvality zákonů, které se tímto problémem zabývají." Více informací naleznete zde.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí