zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Měření kvality ovzduší v městě Brně a doporučení pro případ déle trvajících nepříznivých rozptylových podmínek

27.10.2012
Ovzduší
Měření kvality ovzduší v městě Brně a doporučení pro případ déle trvajících nepříznivých rozptylových podmínek

OŽP MMB, referát ochrany ovzduší, provádí měření kvality ovzduší na území města Brna svými stacionárními monitorovacími stanicemi v těchto lokalitách:

- ZVONAŘKA - ul. Opuštěná, před MěÚ Šlapanice, Opuštěná 2

- LÁNY - ul. Lány, MČ Bohunice, areál SZTŠ

- ARBORETUM - Tř. gen. Píky, MČ Brno - sever, areál Arboreta MZLU

- SVATOPLUKOVA - Svatoplukova, MČ Brno - Židenice, areál kasáren AČR

- VÝSTAVIŠTĚ - ul. Bauerova, Pisárky, předprostor IX. brány BVV

Monitorovací stanice pracují v nepřetržitém provozu, naměřená data jsou v reálném čase předávána radiovou sítí do centrálního dispečinku OŽP MMB. Na všech uvedených stanicích je monitorován oxid dusnatý (NO), oxid dusičitý (NO2), oxidy dusíku (NOx), oxid uhelnatý (CO), oxid siřičitý (SO2) a suspendované prachové částice frakce 10 um (PM10). Na monitorovacích stanicích Lány, Zvonařka a Svatoplukova jsou měřeny suspendované prachové částice frakce PM1 a PM2,5 (částice velikosti 1 um a 2,5 um). Troposférický ozón O3 je měřen na stanicích Arboretum a Zvonařka. Na všech stanicích jsou měřeny meteoveličiny (teplota, vlhkost, směr a rychlost větru, barometrický tlak je měřen na stanicích Zvonařka, Svatoplukova a Výstaviště).

Nejvyšší koncentrace škodlivin v ovzduší - zejména oxidu dusičitého a oxidu uhelnatého - jsou registrovány v chladnější části roku za nepříznivých rozptylových podmínek (teplotní inverze, malá rychlost větru) a u komunikací s vysokou intenzitou dopravy po větší část roku. V letních měsících, zejména za bezoblačných a slunných dnů dosahuje svých maximálních hodnot troposférický ozón. Nejvyšších hodnot je dosahováno v odpoledních hodinách s následným poklesem ve večerních hodin. Dále na: http://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-rozvoje-mesta/odbor-zivotniho-prostredi/ovzdusi/informace-o-ochrane-ovzdusi/

ZDROJ:brno.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí