zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Město Hostouň má nový sběrný dvůr odpadů za podpory EU

16.10.2012
Odpady
Urbánní ekologie
Město Hostouň má nový sběrný dvůr odpadů za podpory EU

V pátek 12. října 2012 v dopoledních hodinách byl za účasti zástupců města Hostouň, zástupců poskytovatele finanční podpory, zástupců kraje a dalších hostů slavnostně ukončen projekt výstavby nového sběrného dvora odpadů města Hostouň. Výstavba nového sběrného dvora odpadů byla finančně podpořena z prostředků Evropské unie, Operačního programu životní prostředí (OPŽP). Jedná se celkem o 19. sběrný dvůr odpadů dokončený za pomoci finančních prostředků OPŽP v Plzeňském kraji, druhého největšího operačního programu Evropské unie v České republice.

Sběrný dvůr odpadů byl postaven přibližně za 6 měsíců v Mlýnské ulici, napravo u příjezdové cesty k fotbalovému hřišti. Výstavba tohoto sběrného dvora navázala na rekultivační práce v prostoru. Bez finanční podpory OPŽP by tento prostor byl sice řádně zrekultivován, nicméně by nezískal tuto významnou přidanou hodnotu v podobě sběrného dvora.
Sběrný dvůr odpadů o velikosti 1899 m2 je vybaven potřebnými sběrnými nádobami na všechny druhy odpadů, které produkují obyvatelé ve svých domácnostech včetně odpadů nebezpečných. Nový sběrný dvůr bude sloužit zejména občanům města.

Obyvatelé budou moci do sběrného dvora ukládat jakýkoli odpad, který vyprodukovali ve své domácnosti, příkladem mohou být objemné odpady (nábytek, koberce, linoleum, pneumatiky), vyřazená elektrická a elektronická zařízení z domácností, jakými jsou lednice, televize, mikrovlnky nebo biologický odpad, jako jsou tráva, listí či větve. Pro ukládání nebezpečných odpadů je sběrný dvůr vybaven speciálním ekologickým skladem s nádobami pro ukládání tuhých i kapalných nebezpečných odpadů (např. autobaterie, zářivky, oleje, nádoby od barev či laků).
Nezbytnou součástí sběrného dvora je buňka pro obsluhu vybavená administrativním a sociálním zázemím. Celý areál sběrného dvora je oplocen, osvětlen a vybaven elektronickým zabezpečovacím systémem včetně kamer, které jsou schopny detailně identifikovat každou, i "nežádoucí" návštěvu. Sběrný dvůr je tak dostatečně zabezpečen proti jakémukoli vniknutí ze strany nepovolaných osob.

Celkové způsobilé náklady projektu vlastní stavby nového sběrného dvora v Hostouni jsou 7 012 193,- Kč. Evropská unie spolu se Státním fondem životního prostředí v rámci Operačního programu životní prostředí přispěla na projekt 90% těchto prostředků, konkrétně 6 310 974 Kč. Podíl obce na kofinancování byl 10%, tj. 701 219 Kč. Avšak skutečné celkové náklady stavby činily částku 7 588 711,- Kč a prostředky vynaložené z obecního rozpočtu činily celkem 1 277 737,- Kč.

Projekt výstavby nového, moderně vybaveného sběrného dvora odpadů byl připravován od roku 2009. Žádost o finanční prostředky Evropské unie byla úspěšná až napodruhé - v listopadu 2010. Samotná realizace stavby byla zahájena v lednu 2012 a dokončena v červenci 2012. Po vyřízení nezbytných administrativních kroků vedoucích k zajištění provozu sběrného dvora odpadů dojde ke zprovoznění nového sběrného dvora pro veřejnost od 13.10.2012.

Město Hostouň předpokládá, že sběrný dvůr odpadů bude využíván zdarma. Toto platí při běžném množství odpadů pro občany, kteří zde mají své trvalé bydliště, kromě poplatku za svoz komunálního odpadu. Město tak nabízí svým občanům novou velmi kvalitní službu a možnost, jak nakládat s odpady z domácností v souladu se základními zásadami ochrany životního prostředí.

Sběrné dvory odpadů jsou velmi důležitým zařízením pro nakládání s odpady ve městech a obcích. Jejich výhodou je, že díky obsluze jsou odpady odděleně shromažďovány a tříděny, a velká většina z nich je pak materiálově využívána. Operační program životní prostředí již podpořil v našem kraji sběrné dvory odpadů ve Stříbře, Plasích, Nepomuku, Líních, ve Zbůchu, v Horažďovicích, v Horšovském Týně, v Plzni na Doubravce, v Němčovicích, ve Vejprnicích, Břasích, Rokycanech, Městě Touškově, Sušici, Kolinci, Dobřanech, v Tlučné, a nyní i v Klenčí pod Čerchovem a Hostouni. V Plzeňském kraji tak dosud vzniklo v rámci 4 kol výzvy pro předkládání projektů z tohoto operačního programu v oblasti odpadů 19 nových sběrných dvorů odpadů v celkové hodnotě přesahující 150 milionů Kč a Evropská unie spolu s Českou republikou na ně přispěla téměř 134 milióny Kč.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí