zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Těžební a emisní obr - Austrálie

27.03.2013
Energie
Geologie
Těžební a emisní obr - Austrálie

Jedním z nejdůležitějších, bohatství generujících a exportně nejvýkonnějších odvětví v Austrálii je průmysl těžební, v němž je zaměstnáno téměř 250 000 pracovníků a jejich stavy díky obřím investicím do sektoru budou i nadále růst. Samotný průmysl generuje 10% HDP, dalších 9% s těžbou spojené služby a odvětví.

Austrálie má obrovské zásoby železné rudy (13% světových zásob) , mědi (12%), zinku na světě (24%), olova (30 %), niklu (37%), uranu (34%), stříbra (17%), uhlí (8%) a zlata (12%) a je jejich předním světovým producentem a vývozcem.

Vývoz surovin, polotovarů a průmyslových materiálů výrazně ovlivňuje hospodářskou stabilitu země včetně kurzuaustralské měny. Těžební průmysl se podílí na celkovémaustralském exportu 40%, uhlí představuje 10% podíl. Základnou těžebního průmyslu je Západní Austrálie (45% celkového objemu), významná je však též těžba v Queenslandu (23%) a Novém Jižním Walesu (16 %). Nové doly, zejména na strategické suroviny, se otevírají v Jižní Austrálii a v Severním teritoriu. Struktura hlavních dovozcůaustralských surovin se proti minulosti, kdy dominovala EU (41% v roce 1965), výrazně změnila. Dnes směřuje exportaustralských surovin zejména do Asie (Číny, Indie, Japonska a Jižní Koreji). EU dováží pouze 14%. Hlavní položkou čínského dovozu z Austrálie je železná ruda. Čína ji potřebuje pro udržení plného provozu svých oceláren a trvalá a objemná poptávka z Číny je vítaná i naaustralské straně. Japonsko, na druhé straně zůstává největším odběratelemaustralského uhlí. Některé firmy jako Rio Tinto nebo BHP jsou světovými hráči a těží suroviny po celém světě.

V posledních několika letech se mezi významné energetické suroviny řadí rovněž zkapalněný zemní plyn (LNG). Na severozápadním pobřeží Austrálie (stát Západní Austrálie) byla rozšířena těžba v pobřežním šelfu. Významný potenciál do budoucna mají i ložiska plynu v uhelných pánvích na severovýchodě země (stát Queensland). Jedná se o takzvaný Coal Seam Gas (CSG) a břidličný plyn (Shale Gas).

Energetika

V roce 2009-10, Austrálie vyrobila 17 282 petajoulů energie, třikrát víc než byla její domácí spotřeba. 13 710 petajoulů energie Austrálie vyvezla..Z vývozu energie podle surovin převažuje uhlí s 60%, následuje uran s 25%. Roste podíl zkapalněného plynu LNG, vzhledem k obrovským investicím v Západní Austrálie do sektoru LNG má Austrálie do 15 let předběhnout Katar v jeho vývozu. Austrálie dováží jen ropu a ropné deriváty

Primárním zdrojem energie v období 2009-10 bylo v Austrálii z 37,5 % černé a hnědé uhlí,

z 34,6 % ropa, z 23,1% zemní plyn, 4,8% z obnovitelných zdrojů (plyn z biomasy, sluneční, větrná a geotermální energie). Během pěti let se podíl uhlí snížil o 0,5%, podíl ropy klesl o 2,3%. Naproti tomu podíl zemního plynu vzrostl o 5% a obnovitelné zdroje o 1,1%.

Téměř 3/4 elektrické energie je vyrobeno spalováním černého a hnědého uhlí.

Tab. Výroba elektrické energie podle zdroje

Zdroj

2009-10 v GWh

2009-10 meziroční změna v %

5ti letý průměrný růst

Podíl v %

Černé uhlí

124 478

-3,7

-0,9

51,5

Hnědé uhlí

55 968

-0,9

-1,8

23,2

Zemní plyn

36 223

1

2,3

15

Ropa

2 691

-11,6

6,8

1,1

Ostatní

2 496

4,2

na

1

Biomasa

2 113

9,1

2,4

0,9

Vítr

4 798

26

40,2

2

Voda

12 522

13

-4,3

5,2

Slunce

278

78,2

25,2

0,1

Celkem

241 566

-1,2

-0,2

100

Zdroj: http://adl.brs.gov.au/data/warehouse/pe_abares99010610/EnergyUpdate_2011_REPORT.pdf

V současné době je obnovitelným zdrojům energie věnována značná pozornost a jejich podíl do budoucna poroste. Australská vláda se zavázala zvýšit podíl obnovitelných zdrojů na celkové výrobě elektrické energie na 20% do doku 2020. V současné době je Austrálie největším emitentem CO2 na osobu na světě. Aby se tohoto prvenství zbavila, od 1.7.2012 vláda zavádí u místního průmyslu nepopulární uhlíkovou daň.

Nedostatek vodních zdrojů v některých částech země byl již v minulosti důvodem pozornosti věnované vodohospodářství. Ve druhé polovině 20. století byla realizována řada projektů na zavlažování rozsáhlých oblastí ve vnitrozemí. Nejvýznamnějším byl tzv. Snowy Mountains Scheme, kdy byla vybudována soustava přehrad na divokých horských řekách Sněžných hor na pomezí států Nový Jižní Wales a Victoria, která umožnila regulaci jejich toků směrem na západ do suchého vnitrozemí. Díky tomu byly velké plochy nevyužité půdy uzpůsobeny pro pěstování komerčních zemědělských plodin.

Austrálie v současné době neprovozuje žádnou jadernou elektrárnu, její jediný jaderný reaktor o maximálním výkonu cca 10 MW se nachází ve výzkumném centru Australian Nuclear Science & Technology Organisation (www.ansto.gov.au) v Lucas Heights na jihozápadě Sydney. Budoucí potenciální rozvoj jaderné energetiky je předmětem vyhraněných polemik jak na politické úrovni, tak mezi veřejností. Austrálie se rozhodla na konci roku 2011 umožnit vývoz uranu do Indie, země, která není signatářem smlouvy o nešíření jaderných zbraní.

ZDROJ:Businessinfo.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí