zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na KURZY CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ - UDRŽITELNÁ ENERGETIKA 2013

12.03.2013
Energie
Pozvánka na KURZY CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ - UDRŽITELNÁ ENERGETIKA 2013

Přehledové kurzy pořádané Energetickým ústavem Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně jsou určeny pro získání nebo připomenutí znalostí v základních disciplínách energetiky.

Tyto kurzy jsou vhodné i jako rekvalifikační kurzy pracovníků z neenergetických specializací pracujících v energetice. Každý kurz je věnován vybranému tématu a všechny kurzy společně tvoří ucelený průřez základních znalostí umožňující dobrou orientaci v energetickém sektoru. Kurzy jsou zajištěny přednášejícími z řad akademických pracovníků Energetického ústavu Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně.

kurzy vypsané v roce 2013

o Vybrané kapitoly z termomechaniky (doc. Josef Štětina, Ph.D.) - 3.5. 2013

Děje ideálních plynů, zákony termodynamiky, parametry páry, termická účinnost, entalpie, hodnocení tepelných oběhů, přenos tepla.

o Zdroje energie a transformační procesy (doc. Jiří Pospíšil, Ph.D.) - 10.5. 2013

Primární a druhotné zdroje energií, dostupné transformační procesy, fosilní paliva, energie větru, vodní energie, sluneční energie, základní tepelné oběhy, elektro-energetika ČR, alternativní zdroje, trendy a výhledy.

o Teplárenství (doc. Jan Fiedler, Dr.) - 17. 5. 2013

Princip kombinované výroby elektřiny a tepla, úspora primárních paliv, tepelná schémata tepláren s parními a plynovými turbinami. Vývojové tendence v mikrokogeneraci a jejich možná realizace: spalovací motory, spalovací mikroturbiny, parní stroje, palivové články.

o Kotle / Spalovny (Ing. Marek Baláš, doc. Zdeněk Skála, CSc.) - 24.5. 2013

Druhy paliv, základy spalování, typy spalovacích zařízení / Zdroje a vlastnosti odpadů, zařízení pro termické využití odpadů, ekologie.

o Tepelné stroje (doc. Jan Fiedler, Dr.) - 31.5. 2013

Objemové a rotační tepelné stroje, rozdělení, základní společné vlastnosti, princip práce, výpočet výkonu, účinnosti a hlavních rozměrů tepelných turbin. Konstrukce tepelných strojů a zkušenosti z provozu.

o Energetické využití biomasy, zplyňování (Ing. Martin Lisý, PhD.) - 7.6. 2013

Chladicí oběhy, kompresorové chladicí jednotky, absorpční chladicí jednotky, tepelná čerpadla, trigenerace, dálkové zásobování chladem. Konstrukce zařízení, provoz systémů a ekonomika výroby chladu.

o Ekologie energetických centrál (doc. Zdeněk Skála, CSc.) - 14.6. 2013

Emise spalovacích procesů, vlastnosti ovzduší, technologie pro čištění spalin, odprašování, odsiřování, snižování obsahu NOx.

o Chladicí oběhy, trigenerace, dálkové chlazení, (doc. Jiří Pospíšil, Ph.D.)- 21.6. 2013

Vlastnosti biomasy jako zdroje energie, potenciál biomasy, úprava biomasy, zařízení pro centrální i lokální vytápění, zkušenosti z provozu stávajících zařízení, ekologie. Základní charakteristika zplyňování, typy zplyňovacích reaktorů, kogenerace ze zplyňování.

Účastníci absolvující kurzy získají potvrzení o absolvování kurzu.

MÍSTO KONÁNÍ

Přehledové kurzy se konají na adrese: Vysoké učení technické, Fakulta strojního inženýrství, Technická 2, 616 00 Brno, budova a místnost budou upřesněny před zahájením kurzu.

Kurzy probíhají vždy od 9:00 - 15:00 s polední přestávkou od 11:00 do 12:00. Možno využít stravovací zařízení v místě konání kurzu.

CENA

Cena každého jednodenního kurzu je 1200 Kč za účastníka + DPH. Kurzy jsou konány pouze v případě, že dojde k registraci minimálního počtu účastníků.

REGISTRACE A PLATBA

o V případě zájmu je nutné vyplnit předběžnou registraci (druhá strana dokumentu) a zaslat ji nejpozději 20 dnů před zahájením kurzu na e-mail: oei@fme.vutbr.cz

o Nejpozději 14 dnů před konáním kurzu bude registrovaným účastníkům elektronickou poštou potvrzeno konání kurzu, zaslána faktura pro úhradu ceny kurzu a doplněna informace o přednáškové místnosti.

o Absolvování kurzu bude umožněno pouze zájemcům s připsanou platbou na účet VUT nejpozději 1 den předcházející konání kurzu.

KONTAKT

Aktuální nabídka kurzů na oei.fme.vutbr.cz/kurzy.aspx .

Pro další informace pište na oei@fme.vutbr.cz,

nebo volejte 541 142 581 doc. Jiří Pospíšil, 541 142 574 doc. Jan Fiedler.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí