zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vyhláška o rozsahu informací poskytovaných o chemických směsích, které mají některé nebezpečné vlastnosti, a o detergentech

14.03.2013
Chemické látky
Legislativa
Vyhláška o rozsahu informací poskytovaných o chemických směsích, které mají některé nebezpečné vlastnosti, a o detergentech

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 37 odst. 2 zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích...

Citace: 61/2013 Sb. Částka: 27/2013 Sb.
Na straně (od-do): 460-463 Rozeslána dne: 11. března 2013
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Datum přijetí: 6. března 2013 Datum účinnosti od: 15. března 2013
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:


Vydáno na základě: 350/2011 Sb.

VYHLÁŠKA


ze dne 6. března 2013


o rozsahu informací poskytovaných o chemických směsích,
které mají některé nebezpečné vlastnosti, a o detergentech


Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 37 odst. 2 zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích (chemický zákon), k provedení § 22 odst. 6 chemického zákona:

§ 1


Předmět úpravy

(1) Tato vyhláška stanoví rozsah informací poskytovaných v elektronické podobě Ministerstvu zdravotnictví o:


a)
chemických směsích, které mají nebezpečné fyzikálně-chemické vlastnosti nebo nebezpečné vlastnosti ovlivňující zdraví (dále jen "nebezpečné směsi"), poprvé uváděných na trh Evropské unie na území České republiky dovozci a následnými uživateli,


b)
nebezpečných směsích z jiného členského státu Evropské unie poprvé uváděných na trh na území České republiky dodavateli.


(2) Tato vyhláška dále stanoví rozsah informací poskytovaných v elektronické podobě Ministerstvu zdravotnictví o detergentech:


a)
poprvé uváděných na trh Evropské unie na území České republiky výrobci,


b)
z jiného členského státu Evropské unie poprvé uváděných na trh na území České republiky distributory.

§ 2


Rozsah informací

(1) Rozsah informací poskytovaných o nebezpečných směsích podle § 1 odst. 1 písm. a) se stanoví v části první přílohy č. 1 k této vyhlášce.

(2) Rozsah informací poskytovaných o nebezpečných směsích podle § 1 odst. 1 písm. b) se stanoví v části druhé přílohy č. 1 k této vyhlášce.

(3) Rozsah informací poskytovaných o detergentech podle § 1 odst. 2 písm. a) se stanoví v části první přílohy č. 2 k této vyhlášce.

(4) Rozsah informací poskytovaných o detergentech podle § 1 odst. 2 písm. b) se stanoví v části druhé přílohy č. 2 k této vyhlášce.

§ 3


Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. března 2013.

Ministr:
doc. MUDr. Heger, CSc., v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 61/2013 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 61/2013 Sb.

(Přílohy nejsou v digitální podobě)

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí