zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

První náměstek ministra životního prostředí Martin Frélich zahájil vrcholné setkání vodohospodářů ke Světovému dni vody

25.03.2013
Voda
První náměstek ministra životního prostředí Martin Frélich zahájil vrcholné setkání vodohospodářů ke Světovému dni vody

Letošní jubilejní 20. Světový den vody s podtitulem "Vodní spolupráce" potvrdil, že jednání mezinárodních komisí, dohody s příhraničními státy i desetiletá kooperace na úrovni členských států EU vedou k příznivému vývoji stavu našich vod, odrážejí se mimo jiné ve zlepšení biodiverzity fauny i flóry s nimi provázanými nebo v dokonalejší povodňové prevenci.

Přes dvacet let probíhající spolupráce Mezinárodních komisí pro ochranu Labe, Odry a Dunaje se výrazně projevuje na pozitivním vývoji jakosti vody v těchto tocích a jejich přítocích, v návratu a nárůstu dříve vzácné fauny či flóry, ve zlepšení říčních ekosystému nebo ve zdokonalení havarijní a povodňové prevence. Další významnou oblastí je bilaterální spolupráce se sousedními státy v oblasti vodního hospodářství na hraničních vodních tocích probíhající desítky let. Úspěšnost dvoustranné spolupráce se projevuje koordinovaným řešením konkrétních investičních záměrů na hraničních vodách i zpracováním koncepcí, zásad a rámcových postupů při řešení problematiky ochrany jakosti a množství společných hraničních vod. Samostatnou kapitolou je spolupráce na úrovni Evropské unie. Tato platforma vznikla současně s přijetím Rámcové směrnice o vodách - legislativního dokumentu z roku 2000.

Je důležité zmínit, že žádná mezinárodní spolupráce však nedosáhne svých cílů, nebudou-li tyto cíle přijaty za své na národní úrovni, na to bychom neměli nikdy zapomínat," zdůraznil první náměstek ministra životního prostředí Martin Frélich.

Ministerstvo životního prostředí nijak nepodceňuje ani otázku financování vodohospodářské infrastruktury, ale naopak ji vnímá jako jednu ze svých priorit. V současné době je zodpovědné za implementaci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) v programovém období 2007-2013. V rámci prioritní osy 1 tohoto operačního programu, která je zaměřena mj. na investice do vodohospodářské infrastruktury, již bylo schváleno více než 1 000 projektů. V současné době je v ní alokováno cca 81 % finančních prostředků.

Vzhledem k přetrvávající potřebě investic do vodohospodářského sektoru, která byla projevena ze strany všech zainteresovaných subjektů, trvá zájem na zajištění dotací do vodohospodářského sektoru v programovém období 2014-2020 v rámci nově připravovaného OPŽP. I v tomto bodě iniciuje MŽP řadu aktivit a jednání s EK i rezorty nesoucími hlavní kompetence v oblasti regulace vodohospodářského sektoru v ČR. Hlavním cílem těchto jednání je nalezení společného konsenzu vedoucího k zajištění dotací do vodohospodářského sektoru v ČR v příštím programovém období.

V rámci dnešního setkání vodohospodářů bylo dále na programu téma financování vodohospodářských projektů z OPŽP, problémů oboru vodovodů a kanalizací, vodního hospodářství v resortu Ministerstva zemědělství i přípravy novely zákona o vodovodech a kanalizacích.

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí