zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

RoHS: potvrzení přímého účinku dvou směrnic EU, které umožňují výjimky pro použití olova a kadmia v elektrozařízeních

02.04.2013
Chemické látky
RoHS: potvrzení přímého účinku dvou směrnic EU, které umožňují výjimky pro použití olova a kadmia v elektrozařízeních

Směrnici č. 2012/50/EU (použití olova) a směrnici č. 2012/51/EU (použití kadmia) není nutné transponovat do nařízení vlády č. 481/2012 Sb. Obě směrnice vyhlášené ve Věstníku EU jsou od 7.1.2013 přímo účinné a odpadá zdlouhavý proces jejich transpozice.

V první polovině března 2013 Česká republika úspěšně notifikovala vůči Evropské komisi provedení:

Obě výše uvedené směrnice byly notifikovány na základě využití znění § 4 odst. 3 nařízení vlády č. 481/2012 Sb. Podle tohoto ustanovení lze nebezpečné látky (tj. olovo rtuť, kadmium, šestimocný chrom, polybromované bifenyly (PBB) a polybromované difenyletehery (PBDE)) používat za stanovených podmínek uvedených v přílohách č. 2 a 3 k tomuto nařízení nebo za podmínek stanovených Evropskou komisí podle příslušného předpisu Evropské unie.

Předmětem obou výše uvedených směrnic EU je stanovení pouze jednoho konkrétního přípustného použití nebezpečné látky včetně rozsahu a doby platnosti.

Konkrétně v případě:

  1. olova (směrnice č. 2012/50/EU) jde o jeho použití v dielektrických keramických materiálech na bázi PZT (tuhých roztoků oxidu olova, zirkonu a titanu) pro kondenzátory, které jsou součástí integrovaných obvodů nebo diskrétních polovodičů. S tím, že tato výjimka platí do 21. července 2016;
  2. kadmia (směrnice č. 2012/51/EU) jde o jeho použití ve fotoresistorech pro analogové optické vazební členy používané v profesionálním zvukovém zařízení. S tím, že tato výjimka platí do 31. prosince 2013.

Úspěšná notifikace obou směrnic má význam i do budoucna s ohledem na další připravované výjimky ze zákazu používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, které budou přijímány právními předpisy vydanými Evropskou komisí v přenesené pravomoci.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí