zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

EU Tribunál potvrdil hodnocení perzistentních, bioakumulativních a toxických (PBT) látek ECHA

03.04.2013
Chemické látky
EU Tribunál potvrdil hodnocení perzistentních, bioakumulativních a toxických (PBT) látek ECHA

EU Tribunál potvrdil postup Agentury ECHA při identifikaci PBT a vPvB látek jako látek vzbuzujících mimořádné obavy (zveřejněno ECHA dne 8.3.2013).

Tribunál (sedmý rozšířený senát) svými rozsudky potvrdil postup Agentury při identifikaci UVCB1) látek i dalších vícesložkových látek jako PBT2) nebo vPvB3) na základě obsahu jejich složek (s vlastnostmi PBT nebo vPvB) v koncentraci 0,1 % nebo více, jako platný podle práva. Tribunál také potvrdil, že rozhodnutí ECHA byla přiměřená a neodporovala principu stejného zacházení.

Tribunál dále rozhodl, aby poté, co ECHA identifikovala látky s vlastnostmi PBT a PvBv, byly od dodavatelů těchto látek legálně požadovány aktualizace jejich bezpečnostních listů doplněných o tyto vlastnosti.

Všichni registranti těchto látek budou rovněž muset aktualizovat své zprávy o chemické bezpečnosti a doplnit je o tyto informace.

Je nutno vzít na vědomí, že v souladu s nařízením REACH společnosti, které již vyhodnotily ve svých zprávách o chemické bezpečnosti, že látka splňuje kritéria jako PBT/vPvB, jsou povinny aktualizovat své bezpečnostní listy doplněním o tyto informace, i když ECHA ještě dosud formálně neidentifikovala takové látky jako PBT/PvBv a nezahrnula je do Kandidátského seznamu látek vzbuzujících mimořádné obavy.

Rozhodnutí se vztahuje na žaloby podané některými společnostmi k Tribunálu proti rozhodnutím ECHA, která identifikovala anthracenový olej, anthracenový olej (s nízkým obsahem anthracenu), anthracenový olej (anthracenová pasta) a černouhelný dehet, dehtová smola, vysokoteplotní jako látky PBT a/nebo vPvB a zahrnula je do Kandidátského seznamu látek vzbuzujících mimořádné obavy.

ECHA považuje tato rozhodnutí za jasné připomenutí registrantům, že ve svých hodnoceních chemické bezpečnosti látek UVCB a dalších vícesložkových látek, musí identifikovat a brát do úvahy vlastnosti složek těchto látek.

1) neznámé nebo proměnlivé složení, nebo biologického původu

2) persistentní, bioakumulativní a toxické látky

3) velmi persistentní a velmi bioakumulativní látky

Další informace

Case law of the EU Court of Justice

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí