zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

XLVI. výzva pro individuální projekty - oblast podpory 6.3.

03.04.2013
Příroda
XLVI. výzva pro individuální projekty - oblast podpory 6.3.

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky XLVI. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Žádosti o podporu v rámci Prioritní osy 6 jsou přijímány od 2. 4. 2013 do 31. 5. 2013. Výzva se vztahuje na individuální projekty (celkové náklady projektu do 50 mil. EUR včetně DPH).

Žádosti o podporu (kritéria přijatelnosti, způsobilé výdaje) musí být v souladu s Programovým dokumentem OPŽP, Implementačním dokumentem OPŽP a výzvou pro podávání žádostí .

Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedeny v aktuálním znění směrnice MŽP č. 12/2012 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z OPŽP včetně spolufinancování ze SFŽP ČR a státního rozpočtu ČR - kapitoly 315 (životní prostředí) a Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP.

Žádost je možné elektronicky odeslat prostřednictvím informačního systému BENE-FILL od 6 hodin prvního dne lhůty stanovené pro příjem žádostí. Žádost je třeba doručit na krajské středisko AOPK ČR do 16 hodin posledního dne lhůty. V případě zaslání žádosti poštou je rozhodující datum a čas doručení a je třeba počítat s přiměřenou časovou rezervou.

Všechny závazné dokumenty jsou k dispozici na internetových stránkách OPŽP www.opzp.cz v sekci "Dokumenty ke stažení ".

Prioritní osa 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny

Oblast podpory 6.3 - Obnova krajinných struktur

V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:

  • realizace opatření navržených v rámci schválených komplexních pozemkových úprav zaměřených na výsadby zeleně v krajině a ochranu půdy,
  • zakládání krajinných prvků (výsadba remízů, alejí, solitérních stromů, větrolamů atd.), břehových porostů a obnova historických krajinných struktur (vč. polních cest),
  • příprava a realizace prvků územních systémů ekologické stability.

Omezení v rámci výzvy v oblasti podpory 6.3

  • V rámci podporovaných opatření v oblasti podpory 6.3 nemůže být podpořena obnova nebo výstavba vodních nádrží a/nebo poldrů. Opatření, jejichž součástí bude obnova nebo výstavba vodních nádrží a/nebo poldrů nebudou akceptována z důvodu nesplnění podmínek výzvy.
  • Opatření musí vycházet ze schválených komplexních pozemkových úprav nebo ze schváleného územního plánu. Opatření, která tuto podmínku nesplňují, nebudou akceptována z důvodu nesplnění podmínek výzvy.
  • Okruh přijatelných žadatelů dle platného Implementačního dokumentu OPŽP je v rámci této výzvy omezen na vlastníky nebo nájemce pozemků, na nichž bude provedena realizace opatření. Žádosti, kde žadatelé nejsou vlastníky nebo nájemci pozemků, na nichž bude provedena realizace opatření, nebudou akceptovány z důvodu nesplnění podmínek výzvy.

Dokumenty k XLVI. výzvě

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
1
2. 2021
1.2-1.11.2021 - Seminář, školení
Litomyšl, Plzeň, Žďár nad Sázavou, Karlovy Vary, Znojmo, Liberec, Modrá, Tábor, Olomouc, Kutná Hora
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí